Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040131818 NPK-strategi i spisekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-05-2018
Fordelingsdato: 14-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge strategien for placering af fosfor og kalium ved lægning ved valg af en passende NPK-gødning.

BAGGRUND: Forsøg har vist, at kartofler kvitterer for tilførsel af fosfor, selvom der er pæne fosfortal i jorden. Denne fosfor kan f.eks. tilføres i en NPK-gødning. Den traditionelle 14-3-15 indeholder måske lige lidt fosfor og kalium nok i forhold til behovet, og derfor kunne det være en fordel at vælge en NPK-gødning med et højere indhold af fosfor.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på vandet JB 1. Reaktionstallet skal være 5,7-6,0, fosfortallet 3-4, kalitallet, ca. 7 og magnesiumtallet 4-5.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 6 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg1 l
HerbiciderRegloneKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Kartoflerne behandles med 1 l Monceren ved lægning

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Nedvisning med Reglone når 5 % af kartoflerne er over 60 mm.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2018
Før lægning
230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N370 kg NS 27-4
Placeret
15-06-2018

14 dage efter fremspiring
40 kg N266 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
215-04-2018
Før lægning
123 kg K492 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N714 kg YaraMila 14-3-15
Placeret
21 kg P
107 kg K
15-06-2018

14 dage efter fremspiring
40 kg N258 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
315-04-2018
Før lægning
66 kg K264 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N909 kg YaraMila 11-5-18
Placeret
45 kg P
164 kg K
15-06-2018

14 dage efter fremspiring
40 kg N266 kg Kalksalpeter 15
Bredspredt
415-04-2018
Før lægning
66 kg K264 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N909 kg YaraMila 11-5-18
Placeret
45 kg P
164 kg K
15-06-2018

14 dage efter fremspiring
40 kg N258 kg NS 27-4
Bredspredt
515-04-2018
Før lægning
66 kg K264 kg Patentkali
Bredspredt
40 kg N148 kg NS 27-4
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N909 kg YaraMila 11-5-18
Placeret
45 kg P
164 kg K
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Før lægning:
 • Der bredspredes patentkali i alle led
 • I led 5 bredespredes også 40 kg N i NS 27-4

  Ved lægning:
 • Planteafstand 25 cm.
 • I led 1 placeres NS 27-4 ved lægning
 • I led 2 placeres YaraMila 14-3-15 ved lægning
 • I led 3-5 placeres YaraMila 11-5-18

  Eftergødskning 14 dage efter fremspiring:
 • I led 1-3 bredspredes 40 kg N i kalksalpeter
 • I led 4 bredspredes 40 kg N i NS 27-4

 • LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Estima leveres fra AKV.

  GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til grundbehandlingerne skaffes lokalt.

  KEMI: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2018, Før anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0215-06-2018, 14 dage efter, fremspirring
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven skylles og tørres på Koldkærgård, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
   
  P0315-09-2018
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0401-10-2018, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKARTOFFEL-PRØVE .
  Denne prøve udtages ikke. Prøven laves af Koldkærgård ved at blande parcelprøverne, og derefter udtage en repræsentativ ledprøve på 20 kg.
  RUST, % knoldvægt m
  SKURV, % knoldvægt med
  STØDPLETTER, % knolde m
  SKINFINISH, tal for index
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelFOTO digital.
  Udføres af Koldkærgård. Der tages et billede af hver kartoffelprøve. Billederne oploades i PC-Markforsøg som notat.
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve af bladstængler uden småblade jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England. Husk at registrere indsendelsedato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang.

  MÅLING MED FOSFORTESTER Afgrødens fosforstatus skal måles med den nyudviklede fosfortester fra KU. Målingerne skal ske med en måler fra SEGES. Enten kan man selv måle eller også måler SEGES. Det aftales med Torkild Birkmose, 3031 3977, hvem der skal foretage målingerne.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 20 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
  Prøverne og følgesedlerne sendes til

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-05-2018Forsøgsbehandlinger i led 5 er rettet så YaraMila 11-5-18 placeres, som det stod i tekst. Gødningen er dog blevet bredspredt, derfor fejlmarkeres led 5 på enkeltforsøg (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Monceren FS 250 GHS09
  Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk