Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040121818 Gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-10-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at klarlægge gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger for udbytte og stivelsesindhold i melkartofler.

BAGGRUND: I produktionen af kartoffelstivelse er der en løbende diskussion omkring anvendeligheden og nettoøkonomien ved brug af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger. Effekten af de forskellige gødningstyper vil variere som følge af usikkerheden ved udtagning af gødningsanalyser, gødningsvirkningen og tidligere års tilførsel af organiske gødninger og dermed eftervirkningen af både makro- og mikronæringsstoffer. Mængden af organiske gødningerne (protamylasse, mink-, svine- og kvæggylle samt afgasset gylle) sammenlignes med brugen af ren handelsgødning og justeres på baggrund af analyser før udbringning. Det tilsigtes at tilføres den samme mængde N, P og K til alle forsøgsled.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i marker, hvor der ikke har været udbragt organisk gødning i 2018.

ANLÆGSDATA: Der udlægges to baner a 8 meters bredde, og længden er 35 meter. I hver bane anlægges to høstparceller på minimum 10 meter.
For at have mulighed for at indtaste 2 høstudbytter, oprettes forsøget som et 2-faktorielt forsøg, hvor faktor 2 er hhv. høstparcel 1 og 2.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 280m2. Høstparcel minimum 40m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-04-2018
Ved lægning
185 kg N65 kg NS 27-4
36 kg P1200 kg NPK 14-3-15 m. S Mg B Cu
180 kg K
123 kg S
30 kg Mg
215-04-2018
Ved lægning
185 kg N219 kg NS 27-4
36 kg P900 kg NPK 14-4-11 m. S Mg
180 kg K324 kg Patentkali
154 kg S
46 kg Mg
315-04-2018
Ved lægning
185 kg N151 kg Flydende ammoniak
37 kg P5300 t Protamylasse 1707
180 kg K125 kg Tripelsuperfosf.20 S
25 kg S
11 kg Mg
415-04-2018
Ved lægning
185 kg N20 t Gylle mink 1708
48 kg P4500 t Protamylasse 1707
179 kg K100 kg NS 27-4
23 kg S
21 kg Mg
515-04-2018
Ved lægning
185 kg N40 t Gylle slagtesvin 1709
43 kg P2700 t Protamylasse 1707
180 kg K225 kg NS 27-4
21 kg S
21 kg Mg
615-04-2018
Ved lægning
185 kg N45 t Gylle, kvæg 1710
36 kg P3200 t Protamylasse 1707
180 kg K325 kg NS 27-4
28 kg S65 kg Tripelsuperfosf.20 S
17 kg Mg
715-04-2018
Ved lægning
185 kg N40 t Gylle afgasset 1711
36 kg P2700 t Protamylasse
182 kg K180 kg NS 27-4
19 kg S
19 kg Mg


Faktor 2: Høstparcel
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
AHøstparcel 1Subplot 1
BHøstparcel 2Subplot 2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1707EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1708EAT - Eurofins Agro TestingGylle minkAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1709EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1710EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1711EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Husdyrgødning udlægges med maskinstation. Øvrige gødningstyper udbringes med luftspreder før lægning. Gødningsmængden justeres på baggrund af prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen. Læggeafstand 33 cm.

GØDNING: Handelsgødning leveres fra Teknologisk Institut. Husdyrgødning og protamylasse skaffes lokalt.

KEMIKALIER: Kemi skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0219-06-2018, 25 dage efter fuld fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0326-06-2018, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0403-07-2018, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0510-07-2018, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven skylles og tørres på Koldkærgård, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0617-07-2018, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0701-08-2018, 14 dage efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P07 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven skylles og tørres på Koldkærgård, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
PLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0815-08-2018
Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
ledKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Der opgraves en knoldprøve på ca. 10 kg
STIVELSE, % af råvare
P0901-09-2018, Før begyndende afmodning, dog senest 1. september
Alle målinger i P09 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
KARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Der opgraves en knoldprøve på ca. 10 kg
STIVELSE, % af råvare
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Udføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P1015-09-2018
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
PLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P1101-10-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
til AKV. Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve af bladstængler uden småblade jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England. Husk at registrere indsendelsedato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang.

PRØVEUDTAGNING: Der opgraves en knoldprøve i værnerækker i P08 medio august. Desuden udtages en knoldprøve ved høst. For begge prøver gælder, at der fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 87 40 54 52 eller på mail: lab@vfl.dk.

Rettelser:
DatoTekst
09-04-2018Lavet ledfravalg i af B-led i mange af måletiderne (HJB)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk