Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
060081818 TEST Kursus i forsøg 2018 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-03-2018
Fordelingsdato: 25-03-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige midlers effekt på svampe samt udbytte ved svampebekæmpelse på forskellige tidspunkter i vinterraps.

FORSØGSBETINGELSER: Raps skal være dyrket regelmæssigt i sædskiftet. Sædskiftet de sidste 10 år skal oplyses inden forsøget bliver tildelt. Desuden skal rapsen være tidligt sået (før 20/8). Forsøget høstes direkte.

ANLÆGSDATA: Høstparcelstørrelse: Min. 3 x 15 m. Se skitse nedenfor:
  • Parcellerne anlægges i agerretningen, således at forsøgsbehandling gøres mere sikkert.
  • Der anlægges værn imellem parceller på begge led.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerHerbagreenBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen og der må ikke vækstreguleres. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at der ikke forekommer generende ukrudt i forsøget.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 14 - 160,5 l Jockey
Stadium 650,35 kg Cantus
3Stadium 14 - 160,5 l Magnello
Stadium 650,35 l Amistar
0,35 l Folicur EC 250
4Stadium 650,7 l Folicur EC 250
5Stadium 650,35 l Amistar
0,35 l Folicur EC 250
6Stadium 650,5 kg Cantus
7Stadium 650,7 l Prosaro EC 250
8Stadium 650,7 l Efilor
9Stadium 65
0,35 kg Cantus
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 250 l pr. ha.
  • Led 2-5 behandles i stadie 14-16 i efteråret og igen i fuld blomstring ved begyndende fald af de gule kronblade (st. 65).
  • Led 6-12 behandles i fuld blomstring ved begyndende fald af de gule kronblade (st. 65).
  • Led 13 behandles, når afgrøden er helt afblomstret (st. 69-71).
  • Led 14 behandles i st. 65 og igen når afgrøden er helt afblomstret (st. 69-71).
Forsøgsbehandlinger foretages med traktor med landsmandssprøjte. Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger, samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde.

KEMIKALIER: Leveres fra Agrotech.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0125-07-2018, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 55
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 8
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
 
P0301-07-2018, Juli
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
NA, mg/l (saftanalyse)
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
As, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
 
ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
P04Stadium 81 - 85, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
P05Stadium 90, Høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst.
FORSØGSTILSKUD: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Agrotech. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering.
KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@vfl.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Amistar GHS07 GHS09
Cantus GHS09
Efilor GHS08
Prosaro EC 250 GHS09 GHS07 GHS08


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk