Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040101818 Optimal gødskning af kvælstof til stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-04-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne effekt og eventuelle ulemper ved delt kvælstofgødskning ved forskellige tildelingsstrategier.

BAGGRUND: Der er flere marker der bliver overgødet end undergødet. Det er derfor vigtigt at vide hvordan man kan eftergøde, så flere tør gøde mindre fra start, og derved opnår en bedre udnyttelse, og dermed bedre udbytter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i marker, hvor der ikke har været udbragt organisk gødning i 2018.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 6 rækker med en parcellængde der sikre at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarealet grundgødes med P og K som den øvrige mark.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse og udbringning af mangan foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2018
Ved lægning
170 kg N623 kg NS 27-4
Placeret
215-04-2018
Ved lægning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2018
24-28 dage efter fuld fremspiring
25 kg N93 kg NS 27-4
11-07-2018
21-30 dage efter
25 kg N93 kg NS 27-4
315-04-2018
Ved lægning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2018
24-28 dage efter fuld fremspiring
25 kg N161 kg Kalksalpeter 15
11-07-2018
21-30 dage efter
25 kg N161 kg Kalksalpeter 15
415-04-2018
Ved lægning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2018
24-28 dage efter fuld fremspiring
25 kg N93 kg NS 27-4 Dangødning
11-07-2018
21-30 dage efter
25 kg N93 kg NS 27-4 Dangødning
515-04-2018
Ved lægning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2018
24-28 dage efter fuld fremspiring
10 kg N55 kg Flex Foliar N-18
27-06-2018
10 kg N55 kg Flex Foliar N-18
04-07-2018
10 kg N55 kg Flex Foliar N-18
11-07-2018
10 kg N55 kg Flex Foliar N-18
18-07-2018
10 kg N55 kg Flex Foliar N-18
615-04-2018
Ved lægning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2018
Gødskes med 0-50 kg N, alt efter hvad måling med Horibamåling viser af behov
NNS 27-4
11-07-2018
Gødskes med 0-50 kg N, alt efter hvad måling med Horibamåling viser af behov
NNS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Læggeafstand 33 cm.
  • Alle led lægges med flad kam.
  • NS 27-4 placeres i alle led ved lægning.
  • I led 2-4 eftergødskes 2 gange med 25 kg N.
  • I led 5 eftergødskes 5 gange med 10 kg N med 1 uges mellemrum.
  • I led 6 skal der eftergødskes 2 gange med 0-50 kg N, hvis Horiba målinger viser behov.
GØDNING: Skaffes lokalt.

KEMIKALIER: Kemi til grundbehandlinger skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Kuras, som leveres af AKV.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018, Ved anlæg, før gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0225-05-2018
ledFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0320-06-2018, 25 dage efter fuld fremspiring. Før gødskning
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0427-06-2018, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor. Før gødskning
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0504-07-2018, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 senso. Før gødskning
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0611-07-2018, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor. Før gødskning
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0718-07-2018, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor. Før gødskning
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0801-08-2018, 14 dage efter 5. måling med Horiba NO3 sensor
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
PLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0901-09-2018, Før begyndende afmodning, dog senest 1. september
Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P1015-09-2018
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P1101-10-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
til AKV. Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Det sikres, at bladstænglerne efter udtagning ikke udsættes for direkte sollys eller varme indtil der måles med Horiba NO3-sensoren.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk