Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040191818 Udnyttelsesprocent af kalium i protamylasse i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-04-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udnyttelsesprocenten af kalium i protamylasse.

BAGGRUND: Ved etablering af inddampningsanlæg hos alle melfabrikker i Danmak, vil en stor del af Danmarks areal med stivelseskartofler blive gødet med protamylasse, som er en meget kaliumholdig gødning. Der er derfor behov for at få dokumenteret effekten af kalium i gødningen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler på sandet jord, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel 4-8 rækker med en parcellængde på 15-17 m. Faktor A og B lægges i blokke, hvor det sikres, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele blokkens længde.
Høstparcel minimum 2 rækker på 15 m, i alt minimum 11 m2 eller 4 rækker på 10 meter i alt 30 m2.
Led 3B og 4A skal fejlmarkeres, se forklaring i "Vejledning til forsøgsbehandlinger". Design tilrettes, så fejlmarkerede led flyttes ud i siden af forsøget, kontakt eventuelt Teknologisk Institut for hjælp.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 11m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Kemi skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødningsmængde og eftergødskning af kalium
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-04-2018
Markens behov, justeres efter målt Kt
K
215-04-2018
Markens behov, justeres efter målt Kt
K
15-04-2018
40 kg K over markens behov
40 kg K98 kg Kaliumsulfat 41 S
315-04-2018
40 kg K under markens behov
OBS: Udføres kun i faktor A
K
415-04-2018
Markens behov, justeres efter målt Kt
K
15-04-2018
80 kg over markens behov
OBS: Udføres kun i faktor B
80 kg K196 kg Kaliumsulfat 41 S


Faktor 2: Kaliumtype ved grundgødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
A15-04-2018
Gødningsmængder skal justeres efter Kt og analysen af protamylassen
200 kg K803 kg Patentkali
Bredspredt
NNS 27-4
PTripelsuperfosf.20 S
Mg
B15-04-2018
Gødningsmængder skal justeres efter Kt og analysen af protamylassen
200 kg KProtamylasse 1702
Bredspredt
N
PTripelsuperfosf.20 S
MgKieserit
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1702EAT - Eurofins Agro TestingProtamylasseAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Analyse af protamylasse udtages minimum 14 dage før udbringning. Husk at omrøre protamylasen inden udtagning.

Faktor 2 (gødningstype grundgødskning):
 • Faktor A: Grundgødskning udføres i form af patentkali.
 • Faktor B: Grundgødskning udføres i form af protamylasse.
 • Der grundgødskes til markens K- behov, som vurderes efter målt Kt. De 200 kg K pr. ha er ved et Kt på 5. Er Kt 8 udbringes 125 kg K pr. ha.
 • For at led i faktor A og B rammer nogenlunde samme mængde af N, P og K, så led kan sammenlignes, skal der suppleres med andre gødninger. Endelige mængder bestemmes ud fra Kt og analysen af protamylassen. Kontakt eventuelt AKV-Langholt for hjælp til dette.
 • I faktor B sættes N udnyttelsen i Protamylasse/K2 til 80 %.
 • I faktor A skal der suppleres med triplelsuperfosfat og NS 27-4.
 • I faktor B suppleres med Kieserit og tripelsuperfosfat.
 • Mg justeres, hvis Mgt viser der er behov. Tilført mængde Mg bliver ikke ens i alle led.
Faktor 1 (gødningsniveau):
 • Led 1: Ved lægning gødskes der op til markens K- behov, som vurderes efter målt Kt.
 • Led 2: Ved lægning gødskes til 40 kg K over markens behov. De 240 kg K pr. ha er ved et Kt på 5. De 40 kg K over markens behov, udbringes i form af kaliumsulfat 41 S.
 • Led 3: Ved lægning gødskes til 40 kg K under markens behov. De 160 kg K pr. ha er ved et Kt på 5. I Faktor B, hvor der gødskes med protamylasse er dette led ikke muligt. Dette led udføres kun i faktor A. Led 3B fejlmarkeres.
 • Led 4: Ved lægning gødskes til 80 kg K over markens behov. De 200 kg K pr. ha er ved et Kt på 5. I Faktor B, hvor der gødskes med kaliumsulfat 41 S, skal led 3 udføres. Der er derfor ikke plads til dette led i faktor A. Led 4A fejlmarkeres.
LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres fra KMC til LFE 6 og AKV til LFE1. Der anvendes sorten Kuras.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2018, Før anlæg, og gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
P0201-08-2018, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0315-09-2018, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0401-10-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.

Rettelser:
DatoTekst
05-04-2018Korrektur LTBTeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk