Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040321818 Gylle med nitrifikationshæmmer og bladgødskning til kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-06-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af tildeling af gylle med nitrifikationshæmmer og bladgødskning med ureaseinhibitor til kartofler.

BAGGRUND: Tilførsel af nitrifikationshæmmere til gylle til kartofler har vist sig at have en god effekt i udlandet. Derudover afprøves bladgødskning med Limus til kartofler.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der har været dyrket kartofler jævnligt i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Der må ikke være flere parceller i agerretningen end at der kan gives gylle til dem alle uden at gyllevognen kører tom. Gyllevognen kan rumme 6 ton gylle. Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 8 rækker, som svarer til 2 træk med forsøsggyllevognen. De 2 yderste rækker kan eventuelt bruges som kørespor. Brutoparcellængde 20 m, så der sikres, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 120m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg
  Organiske gødningerKartoffelfrugtvandBåde mark og forsøg56 t1719

  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1719EAT - Eurofins Agro TestingKartoffelfrugtvandAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  GRUNDBEHANDLING: Der tilføres ca 50 kg N i kartoffelfrugtvand i hele forsøget inden lægning.
  Forsøget grundgødes med P, K og Mg som i den omgivende mark, og som normalt for stivelseskartofler.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden kvælstofgødskning end grund- og forsøgsbehandlingen.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  125-03-2018
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle 1700
  10-04-2018

  Før anlæg
  107 kg NH4-NGylle 1701
  2 l Vizura
  18-06-2018
  Efter rutine, 1. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  25-06-2018
  7 dage efter 1. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  02-07-2018
  7 dage efter 2. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  09-07-2018
  7 dage efter 3. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  16-07-2018
  7 dage efter 4. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  23-07-2018
  7 dage efter 5. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  210-04-2018

  Før anlæg
  107 kg NH4-NGylle 1701
  18-06-2018
  Efter rutine, 1. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  25-06-2018
  7 dage efter 1. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  02-07-2018
  7 dage efter 2. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  09-07-2018
  7 dage efter 3. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  16-07-2018
  7 dage efter 4. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  23-07-2018
  7 dage efter 5. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  310-04-2018

  Før anlæg
  107 kg NH4-NGylle 1701
  2 l Vizura
  18-06-2018
  Efter rutine, 1. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  25-06-2018
  7 dage efter 1. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  02-07-2018
  7 dage efter 2. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  09-07-2018
  7 dage efter 3. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  16-07-2018
  7 dage efter 4. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  23-07-2018
  7 dage efter 5. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  410-04-2018

  Før anlæg
  107 kg NH4-NGylle 1701
  18-06-2018
  Efter rutine, 1. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  25-06-2018
  7 dage efter 1. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  02-07-2018
  7 dage efter 2. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  09-07-2018
  7 dage efter 3. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  16-07-2018
  7 dage efter 4. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  23-07-2018
  7 dage efter 5. behandling
  6,7 kg N37 kg N-18
  0,0346 l LIMUS
  510-04-2018

  Før anlæg
  107 kg NH4-NGylle 1701
  2 l Vizura
  15-04-2018
  Ved lægning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  610-04-2018

  Før anlæg
  107 kg NH4-NGylle 1701
  15-04-2018
  Ved lægning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1700EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1701EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage inden forventet gylleudbringning udtages en gylleprøve (1700), der indsendes til Eurofins til kemisk analyse. Gylle udbringes af Teknologisk Institut. Kontakt Henrik Flansmose Junker i god tid inden udbringning. OBS! Pløjning efter gyllekørsel skal ske med lav hastighed og alternativt skal der hentes ager. Sætning skal ske få dage efter gylleudbringning, for at undgå, at gyllen presses op ad jorden. Forsøgene sættes med forsøgslægger.

  Gylle:
  Led 1-4:
  • Tildeles 107 kg NH4-N i gylle
  Led 5-6:
  • Tildeles 107 kg NH4-N i gylle
  • Tildeles 40 kg N i 27-4 placeret ved såning
  Vizura:
  • Led 1,3 og 5 tilføres gyllen 2 L Vizura pr ha ved udbringningen
  Bladgødskning:
  • Led 1-4 tildeles i alt 40 kg N/ha i bladgødning. 6 tildelinger á 6,7kg N i N-18.
  • Led 1-2 tilsættes ingen Limus til bladgødskningen.
  • Led 3-4 tilføres Limus til bladgødskningen. Der skal tilsættes 1,03 ml Limus pr. liter N-18. Vægtfylden af N-18 er 1,1 kg/l, hvilket svarer til 33,6 l N-18. Der skal derfor tilføres 34,6 ml Limus pr. behandling.
  • Der må IKKE tilsættes Agrotain til N-18 gødningen

  Limus og N-18 kan sprøjtes ud sammen med svampemidler. Udsprøjtning må ikke ske med udsigt til nedbør indenfor de første 6 timer efter udsprøjtning. Der anvendes 200 l vand pr. ha, og der anvendes alm fladdyser.

  GØDNING: N-18 log Limus leveres fra Teknologisk Institut. Øvrige gødninger skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Sorten Avarna leveres fra KMC. Planteafstand 33 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2018
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0218-06-2018, 25 dage efter fremspiring. Før gødskning
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0325-06-2018, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor. Før gødskning
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0402-07-2018, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 senso. Før gødskning
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0509-07-2018, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor. Før gødskning
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0616-07-2018, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor. Før gødskning
  Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0723-07-2018, 7 dage efter 5. måling med Horiba NO3 sensor. Før gødskning
  Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0815-08-2018, Ca. 3 uger efter 6. måling
  Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 1
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0915-09-2018, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til Koldkærgård.
  Kartoffelprøve sendes til Koldkærgård, som videresender prøven til Eurofins til analyse for råprotein. Samlet prøvevægt 2 kg fra hver parcel.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  TØRSTOF, % af råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
  Gå i værnerækker når prøver udtages.

  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i minimum de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.
  Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialist Hanne Justesen Bach: +45 72 20 33 85 eller på mail: hjb@teknologisk.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  05-04-2018Korrektur HJB
  07-05-2018Dosis af Limus er tilføjet led 3-4 samt i tekstafsnit (HJB)
  18-06-2018Fjernet at bladgødskning (N18) skal udbringes med gødningsdyser, da det må udbringes sammen med svampemidler (HJB)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk