Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
091241818 Flydende kvælstof-gødning som additiv ved bekæmpelse af væselhale og gold hejre - Logaritmesprøjtning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 25-03-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: I forsøgene belyses effekt af flydende N-gødning og ammoniumsulfat + spredekæbemiddel ved anvendelse af græsukrudtsmidler mod væselhale og/eller gold hejre.

BAGGRUND: Semifield- og markforsøg har vist, at der for visse kombinationer af herbicid og græsukrudtsart kan være en forøgelse af effekt ved tilsætning af flydende N-gødning. I semifieldforsøg har ammoniumsulfat + spredeklæbemiddel forbedret effekt af glyphosat ligeså meget eller mere end flydende N.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvede med en jævn forekomst af væselhale eller gold hejre. Der må gerne være udført en efterårsbekæmpelse af ukrudt. Bestanden af tokimbladet ukrudt bør IKKE være dominerende. Da det kan være vanskeligt at finde et egnet forsøgsareal, kan andre arter af græsukrudt være aktuelt. I så fald kontaktes Poul Henning Petersen eller Jens Erik Jensen.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis.
Husk at anlægge værn i begge ender af forsøget af hensyn til vinddrift.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 37,5m2.

Grundbehandlinger
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må IKKE senere foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen efter anlæg. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsarealet kan nedvisnes inden frøsætning efter at alle bedømmelser er gennemført og der er modtaget tilbagemelding fra Teknologisk Institut.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 25 - 29
440 g BroadwayLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
2Ubehandlet
3Stadium 25 - 29
440 g BroadwayLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
4 l Ammoniumsulfat-opløsning
4Stadium 25 - 29
440 g BroadwayLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
5Ubehandlet
6Stadium 25 - 29
350 g BroadwayLogaritmesprøjtning
1,8 l Atlantis ODLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
7Stadium 25 - 29
350 g BroadwayLogaritmesprøjtning
1,8 l Atlantis ODLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
8Ubehandlet
9Stadium 25 - 29
1,8 l Cossack ODLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
10Stadium 25 - 29
1,8 l Cossack ODLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
4 l Ammoniumsulfat-opløsning
11Ubehandlet
12Stadium 25 - 29
1,8 l Cossack ODLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
10 kg N31 kg N-32
13Stadium 25 - 29
1,8 l Atlantis ODLogaritmesprøjtning
0,5 l Mero EC 80
14Ubehandlet
15Stadium 25 - 29
1,8 l Atlantis ODLogaritmesprøjtning
10 kg N31 kg N-32
0,5 l Mero EC 80
16Stadium 25 - 29
100 g Rexade 440Logaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
17Ubehandlet
18Stadium 25 - 29
100 g Rexade 440Logaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
19Stadium 25 - 29
100 g Rexade 440Logaritmesprøjtning
1,8 l Atlantis ODLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
20Ubehandlet
21Stadium 25 - 29
100 g Rexade 440Logaritmesprøjtning
1,8 l Atlantis ODLogaritmesprøjtning
0,5 l PG 26N
10 kg N31 kg N-32
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Led 1, 3, 4 , 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 behandles, når afgrøden er i st. 25-29, og når der er vækst i ukrudtet.
  Startdosis er angivet under forsøgsbehandlinger. Bemærk at additiver og flydende N-32 udbringes med fast dosis og dermed påfyldes den store beholder. Der kan laves en standardopløsning af hhv. ammoniumsulfat-opløsning og N-32.
  N-32: Vægtfylden er 1,32 kg pr. liter.
  NB: Blankt felt ud for specifikation af behandling betyder konstant dosering. Hvis det ønskes at anvende skemaet til beregning af kemikalier til de logaritme-behandlede led skal specifikationen "logaritmesprøjtning" fjernes på enkeltforsøget i PC markforsøg.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
  GØDNING: N-32 Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 25 - 29, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Enårig rapgræs, væselhale, agerrævehale og italiensk rajgræs tælles hver for sig.
   
  P0314-05-2018, 28 dage efter behandling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Visuel bedømmelse af biomasse 6-10 steder pr. parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Vejledning til registrering.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
  Bedømmes indenfor de første 1,5 meter af parcellen i den ende med startdosis (højeste dosis).
   


  VEJLEDNING TIL REGISTRERING:
  Der foretages 6-10 parvise bedømmelser ned gennem parcellerne. Bedømmelser skal udføres med stor tæthed hvor doseringskurven er stejl, dvs. hvor effekt begynder til der er fuld effekt.
  Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for yderligere information om optælling/bedømmelse.
  Bedømmelserne indføres i Opgørelsesskemaer til ukrudtsforsøg. Kontakt Jens Erik Jensen på mail eller 87405438 eller Poul Henning Petersen på mail eller 87405443, når der skal bedømmes, hvis du er i tvivl med hensyn til visuel bedømmelse i logaritmeforsøg.
  I forbindelse med kalibrering noteres den samlede dyseydelse/sprøjtevæskens flowrate (ml/sek), fremkørselshastigheden samt total volumen af den lille beholder (kemikaliebeholderen). Resultatet af bedømmelserne samt kalibreringsdata sendes umiddelbart herefter til Lotte Buch ltb@teknologisk.dk

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet..

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Jens Erik Jensen: 87 40 54 38 / 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbolIntet faresymbol
  Atlantis OD Xi N GHS07 GHS09
  Broadway Xi N GHS09
  Cossack OD Xi N GHS07 GHS09
  Mero EC 80 Xi GHS07
  PG 26N Xi N GHS07 GHS09
  Rexade 440 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk