Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040251818 Delt gødskning til stivelseskartoffelsorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-04-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om delt gødskning kan øge udbyttet i stivelseskartoffelsorter.

BAGGRUND: Flere marker afmodner alt for tidlig i forhold til det planlagte høsttidspunkt. Når der først iagttages en synlig afmodning (gulning) har planterne allerede over en længere tid ikke produceret den potentielle tilvækst. Dette sker ofte over en periode på 2-4 uger før den naturlige afmodning, afhængig af mængden af nedbør. Der er behov for at undersøge om delt gødskning kan afhjælpe dette.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler, hvor der vandes optimalt. Forsøget må ikke anlægges så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 6 rækker med en parcellængde der sikre at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 6m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke tilføres husdyrgødning eller frugtsaft i vækstsæsonen, ellers behandles forsøgsarealet som omgivende mark, eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2018
Ved lægning
175 kg N648 kg NS 27-4
Placeret
215-04-2018
Ved lægning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
10-07-2018
15 kg N96 kg Kalksalpeter 15
315-04-2018
Ved lægning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
01-07-2018
24-28 dage efter fuld fremspiring
5 kg N28 kg Flex Foliar N-18
10-07-2018
5 kg N28 kg Flex Foliar N-18
20-07-2018
5 kg N28 kg Flex Foliar N-18
415-04-2018
Ved lægning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
01-07-2018
24-28 dage efter fuld fremspiring
3 kg N17 kg Flex Foliar N-18
08-07-2018
3 kg N17 kg Flex Foliar N-18
15-07-2018
3 kg N17 kg Flex Foliar N-18
22-07-2018
3 kg N17 kg Flex Foliar N-18
29-07-2018
3 kg N17 kg Flex Foliar N-18
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Læggeafstand på 33 cm.
  • I alle led placeres NS 27-4 samtidig med lægning.
  • I led 2 bredspredes med forsøgsgødningsspreder kalksalpeter ca. 10/7.
  • I led 3 eftergødskes med flydende gødning (Flex Foliar N-18 fra BJ-Agro). Der tilføjes 15 kg N fordelt ligeligt på 3 sprøjtninger startende 1/7 og derefter med 10 dages mellemrum.
  • I led 4 eftergødskes med flydende gødning (Flex Foliar N-18 fra BJ-Agro). Der tilføjes 15 kg N fordelt ligeligt på 5 sprøjtninger startende 1/7 og derefter med 1 uges mellemrum, - udbringes samtidig med en skimmelsprøjtning.
LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0225-05-2018
ledFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
 
P0317-06-2018, 25 dage efter fremspiring
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0424-06-2018, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0501-07-2018, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0608-07-2018, 7 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0715-07-2018, 7 dage efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0815-08-2018, Ca. 3 uger efter 5. måling
Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
NO3, ppm i plantesaft
P0901-09-2018, 2 uger efter 5. måling
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P1015-09-2018, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P1101-10-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Prøvestørrelse 10 kg, se afsnit vedr. PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
Gå i værnerækker når prøver udtages.

OPTAGNING: Forsøget høstes primo oktober. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 10 kg. Prøverne udtages og analyseres ved KMC.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.

Rettelser:
DatoTekst
05-04-2018Korrektur/KTMTeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk