Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
091661818 Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-06-2018
Fordelingsdato: 24-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse merudbyttet for bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus med forskellige midler på forskellige tidspunkter.

FORSØGSBETINGELSER: Skal anlægges i et område med megen hvededyrkning og i en mark med forfrugt hvede og hyppig hvededyrkning de senere år (minimum 2 år, meget gerne mere).
Forsøget må IKKE anlægges i en mark med sorterne KWS Cleveland, Kalmar og Sheriff, da sorterne er resistente/mindre modtagelig overfor hvedegalmyg. Endvidere må forsøget IKKE anlægges i gulrustmodtagelige sorter som Substance og Benchmark.
Forsøget indgår i registreringsnettet. Der er derfor krav om deltagelse heri.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
2Stadium 41 - 430,1 l Mavrik Vita
3Stadium 590,1 kg Karate 2,5 WG
4Stadium 590,1 l Mavrik Vita
5Stadium 590,05 l Mavrik Vita
6Stadium 590,2 kg Pirimor G
7Stadium 710,1 l Mavrik Vita
8Stadium 41 - 430,05 l Mavrik Vita
Stadium 590,05 l Mavrik Vita
9Stadium 590,05 l Mavrik Vita
Stadium 710,05 l Mavrik Vita
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l.
Det er MEGET vigtigt, at de enkelte forsøgsled sprøjtes på de angivne vækststadier.
 • Led 2 og 8 behandles, når fanebladets bladskede begynder at svulme (st. 41-43).
 • Led 3-6 samt 8 og 9 behandles, når næsten alle aksene er gennemskredne (st. 59).
 • Led 7 og 9 behandles i st. 71. Der tilstræbes ca 10-14 dage mellem st. 59 og 71.

 • FEROMONFÆLDER: Der vil fra SEGES blive tilsendt to feromonfælder, som skal sættes op i marken i ubehandlet led (led 1). Disse skal aflæses ugentlig fra medio maj til ca 1. juli, og indrapporteres i registreringsnettet. Det er især vigtigt at følge flyvningen fra begyndende skridning til afblomstring.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 41 - 43, Før 1. sprøjtning
  ForsøgHVEDEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  BLADLUS % strå m.
   
  P03Stadium 59, Før 2. sprøjtning
  ForsøgHVEDEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 8
  BLADLUS % strå m.
   
  P04Stadium 71, Før 3. sprøjtning
  ForsøgHVEDEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
  BLADLUS % strå m.
   
  P05Stadium 78, 14 dage efter sidste behandling
  ForsøgHVEDEGALMYG sum af fangst i fælder.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  Der udtages 15 aks fra hovedskud fra ubehandlede parceller. Se afsnit om PLANTEPRØVE. Bedømmelsen foretages af "Skadestuen", SEGES.
  ORANGEGULE HVEDEGALMYG, % angrebne kerner, hovedskud
  ORANGEGULE HVEDEGALMYG, larver/kerne, hovedskud
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. .
  Der udtages 15 aks fra sideskud fra ubehandlede parceller. Se afsnit om PLANTEPRØVE. Bedømmelsen foretages af "Skadestuen", SEGES. Prøven sendes til Skejby.
  ORANGEGULE HVEDEGALMYG, larver/kerne, sideskud
  ORANGEGULE HVEDEGALMYG, % angrebne kerner, sideskud
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P06Stadium 89 - 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led.
  Der måles TKV i led 1, 2, 4 , 7 og 8.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  PLANTEPRØVE P05: I led 1 udtages to prøver. Den ene prøve skal bestå af 15 stk store aks fra hovedskuddene. Den anden prøve skal bestå af 15 stk små aks fra sideskuddene. Mærk prøverne og saml dem i en pose mærket med labels, prøverne sendes til Skadestuen, SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Procent kerner angrebet af hvedegalmyg vil efterfølgende blive bedømt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  29-06-2018TKV er tilføjet i led 1, 2. 4, 7 og 8 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Karate 2,5 WG GHS07 GHS09
  Mavrik Vita GHS09
  Pirimor G GHS08 GHS09 GHS06


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk