Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040301818 Effekt af biologisk bejdsemiddel på svampesygdomme og udbytte i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-04-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge Serenades effekt på skinfinish og udbytte i spisekartofler.

BAGGRUND: Black dot, sølvskurv og rodfiltsvamp har stor betydning for kvaliteten i dansk kartoffelavl. Det ønskes undersøgt om det biologiske middel Serenade, som indeholder bakterien Bacillus subtilis, har effekt på et samlet mål for skinfinish samt på væksten af kartoflerne.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en mark med kartofler, hvor der kan vandes optimalt.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4-6 rækker, længde 10 m. Nettoparcel: 2 rækker med en nettolængde på 10 m.
Der opgraves planter til bedømmelse af rodfiltsvamp og black dot i værnerækker. Grav det samme sted i alle parceller, så de påvirkes ens.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HerbiciderRegloneKun forsøg2,5 l

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Gødskning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Nedvisning med Reglone når 5 % af kartoflerne er over 60 mm.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ved lægningUbehandlet
215-04-2018
Ved lægning
1 l Monceren FS 250
315-04-2018
Ved lægning
5 l Serenade ASO
415-04-2018
Ved lægning
10 l Serenade ASO
515-04-2018
Ved lægning
1 l Monceren FS 250
5 l Serenade ASO
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlingerne foretages med Hardi bejdseanlæg på læggeren. Læggeafstand 25 cm.

LÆGGEMATERIALE: Sorten Estima leveres fra AKV.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0225-05-2018, Ved 90 % fremspiring
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0301-08-2018, Før nedvisning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelRODFILTSVAMP % planter m.
Kun klassiske symptomer med dannelse af luftknolde og mange stængler, se vejledning i bedømmelser side 41.
 
P0401-09-2018, Før optagning
ParcelBLACK DOT tal for (index).
Symptomer på stængel, se tekstfelt "Bedømmelse af black dot"
 
P0501-09-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres lokalt. Prøvestørrelse: hele høstudbyttet fra 2 rækker. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
P0610-02-2019, Efter lagring
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Analyseres lokalt. Prøvestørrelse ca. 25 kg knolde af størrelsessorteringen 40-60 mm. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
SKINFINISH, tal for index


BEDØMMELSE AF BLACK DOT: På stængler bedømmes angreb af black dot ved at udtage i alt 100 stængler, 25 stængler pr. gentagelse, og se efter mikrosklerotier på stængelstykket 5-10 cm over og under jorden. Stænglerne opdeles i følgende klasser:
 • Klasse 0: Ingen symptomer. Antal af stængler i klasse 0 = C0.
 • Klasse 1: 1-25% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 1 = C1.
 • Klasse 2: 26-50% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 2 = C2.
 • Klasse 3: 51-75% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 3 = C3.
 • Klasse 4: 76-100% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 4 = C4.
  Indekset beregnes på følgende måde:
  Index = ([C1]+[C2]*2+[C3]*3+[C4]*4) * 100 / (4*([C0]+[C1]+[C2]+[C3]+[C4]))

 • HØST: Forsøget høstes på det tidspunkt der er optimalt for den anvendte sort, ca. 1. september. Kartoflerne opbevares på køl indtil bedømmelsen i februar i papirsække, som leveres far Teknologisk Institut.

  PRØVEUDTAGNING: Hele udbyttet fra én række á 10 meter størrelses-sorteres efter høst fra hver parcel. Der lagres 12 kg af størrelsesfraktionen 40-60 mm.

  BEDØMMELSE AF SKINFINISH: I februar 2019 undersøgelses for skinfinish. Prøverne analyseres og lagres lokalt ved forsøgsstederne. Til bedømmelse af skinfinish (indeks) anvendes samme metode som beskrevet for indeks for skurv side 43 i "Vejledning i bedømmelser". De dominerende sygdomme på knoldene angives som notat i i PC-Markforsøg ved vurdering af skinfinish i februar. I februar vurderes det også, om der med fordel kan foretages en mere detaljeret bedømmelse af de enkelte sygdomme på knoldene.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Monceren FS 250 GHS09
  Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk