Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040241818 Betydning af kalium, bor, calcium og zink for kvaliteten af læggekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-04-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at øge rentabiliteten af kartoffelproduktion ved at hæve kvaliteten af egen opformering.

BAGGRUND: Tidligere undersøgelser i Landsforsøgene har vist, at læggekartofler fra lerjord har en tendens til at være mere robuste end sandjordskartofler, ligesom spisekartofler med høj tildeling af kalium er mindre følsomme over for stødskader. I nogle lande tilskriver man en øget robusthed i læggekartofler med et højere indhold af specielt kalium, calcium, bor og Zink samt en øget tildeling af Cl til at reducere stivelsesindholdet og dermed følsomheden overfor stødskader. Forsøget anlægges i en robust sort (Kuras) og en stødfølsom sort (Stratos).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøgsbehandlingerne udføres over 4 rækker, hhv. 2 rækker med Stratos og 2 rækker med Kuras, dvs. A-og B led er placeret ved siden af hinanden. Bruttolængde 15 m. Høstparcel udgøres af den inderste række med hver sort.

DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 22,5m2. Høstparcel minimum 11,2m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægningKun forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg260 kg
Tripelsuperfosf.20 SKun forsøg150 kg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget gødes som læggekartofler 70 kg N i NS 27-4 og 30 kg P i form af Tripelsuperfosfat. Der må ikke tilføres anden kalium-gødning til forsøget end forsøgsgødningen. Alle parceller behandles mod manganmangel; første behandling samme tidspunkt som den anden ukrudtsbehandling efter fremspiring. Anden behandling 14 dage senere.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Kemi skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2018
Før lægning
130 kg K520 kg Patentkali
Bredspredt
215-04-2018
Før lægning
230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
315-04-2018
Før lægning
230 kg K697 kg Kornkali 33
Bredspredt
415-04-2018
Før lægning
130 kg K520 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning. Undgå at ramme knolde.
3 l BioBor 150Placeret i rillen
05-06-2018
3 uger efter fremspiring
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
12-06-2018

7 dage efter 1. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
19-06-2018
7 dage efter 2. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
26-06-2018
7 dage efter 3. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
515-04-2018
Før lægning
230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning. Undgå at ramme knolde.
3 l BioBor 150Placeret i rillen
05-06-2018
3 uger efter fremspiring
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
12-06-2018

7 dage efter 1. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
19-06-2018
7 dage efter 2. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
26-06-2018
7 dage efter 3. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
615-04-2018
Før lægning
230 kg K697 kg Kornkali 33
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning. Undgå at ramme knolde.
3 l BioBor 150Placeret i rillen
05-06-2018
3 uger efter fremspiring
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
12-06-2018

7 dage efter 1. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
19-06-2018
7 dage efter 2. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning
26-06-2018
7 dage efter 3. sprøjtning
3 l Calcium-ForteBredsprøjtning


Faktor 2: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-2018Kuras
B15-04-2018Stratos
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • De faste gødninger i led 1-6 udbringes umiddelbart forud for lægning. I led 1 og tilsættes 130 kg K/ha i patentkali ved et Kt på 8. I led 2, 3, 5 og 6 tilsættes 230 kg K/ha i form af enten Patentkali eller Kornkali 33.
  • I led 4-6 udsprøjtes BioBor i rillen ved lægning uden at ramme knoldene.
  • I led 4-6 udsprøjtes ligeledes Calcium-Forte ad 4 gange som bladgødskning. Første gang tre uger efter fremspiring, og derefter med en uges mellemrum.
  • Læggeafstanden er 25 cm.
LAGRING:
Kartoflerne høstes og sorteres i 2018 som læggekartoflerne i størrelserne 28/35, 35/55 og >55 mm. Hver størrelsesfraktion vejes, og der lagres kun 25 kg af størrelsesfraktionen 35/55 mm. I februar 2019 opdeles de 25 kg i to portioner á 12,5 kg, hvor den ene portion anvendes til undersøgelser for stødmærker, mekaniske skader og stivelsesprocent. Den anden portion anvendes som læggekartofler. I 2019 anvendes læggekartofler af de seks behandlinger fra 2018, og der høstes udbytte og bedømmes for stivelsesprocent.

LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres fra AKV (Kuras) og KMC (Stratos).

GØDNING: Kornkali 33 leveres fra Teknologisk Institut, andet gødning skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0201-09-2018, Ved begyndende afmodning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0301-10-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
Prøvestørrelse: hele høstudbyttet fra 2 rækker. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 55 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 35 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 35-55 mm
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0401-02-2019, Efter lagring
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
Prøvestørrelse ca. 25 kg knolde af størrelsessorteringen 35-55 mm. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare
STØDPLETTER, % knolde m
MEKANISKE SKADER, % knolde m


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes (1 rækker).

PRØVEUDTAGNING: Hele udbyttet fra én række á 15 meter størrelses-sorteres efter høst fra hver parcel. Der lagres 25 kg af størrelsesfraktionen 35/55 mm. I februar 2019 opdeles de 25 kg i to portioner á 12,5 kg, hvor den ene portion anvendes til undersøgelser for stødmærker, mekaniske skader og stivelsesprocent. Den anden portion anvendes som læggekartofler til forsøg, hvor der høstes udbytte og bedømmes for stivelsesprocent af de seks behandlinger. Prøverne analyseres og lagres ved AKV/LandboNord.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
05-04-2018Korrektur RJETeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk