Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090451818 Strategi for ukrudtsbekæmpelse i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 10-10-2018
Fordelingsdato: 19-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve nye strategier for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i hestebønner.

BAGGRUND: Arealet med hestebønner er stigende og der er behov for at afprøve forskellige strategier for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt på arealer med forskellige ukrudtsbestande. Afgrødetolerancen for midler, der ikke er godkendt i hestebønner undersøges med henblik på mulig godkendelse.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor der forventes mindst en af følgende ukrudtsarter: snerlepileurt, vejpileurt, spildraps, kamille eller storkenæb. Hestebønner skal være sået i 6-8 centimeters dybde, så de hurtigt spirende ukrudtsarter vil være fremme ved første sprøjtetidspunkt før fremspiring af hestebønne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der ikke ukrudtsbekæmpes udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark. Vær opmærksom på en eventuel bekæmpelse af bedebladlus.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Fenix
0,75 l Roundup Flex
3Stadium 07 - 08

Før fremspiring
1,5 l Fenix
0,75 l Roundup Flex
4Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Fenix
0,75 l Roundup Flex
Stadium 10 - 11
Efter fremspiring, når ukrudt har 1-2 blade
0,75 l Fighter 480
5Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,5 l Fenix
0,75 l Roundup Flex
Stadium 10 - 11
Efter fremspiring, når ukrudt har 1-2 blade
0,5 l Fighter 480
6Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Roundup Flex
Stadium 10 - 11
Efter fremspiring, når ukrudt har 1-2 blade
5,5 g Harmony SX
0,15 l Agropol
7Stadium 00
Indtil 2 dage efter såning
0,05 l Legacy 500 SC
0,2 l Centium 36 CS
8Stadium 00
Indtil 2 dage efter såning
0,1 l Legacy 500 SC
9Stadium 07 - 08

Før fremspiring
0,75 l Roundup Flex
0,1 l Legacy 500 SC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 200 l vand pr. ha.
 • Led 7 og 8 behandles lige efter såning, senest 2 dage efter.
 • Led 2-6 og 9 behandles i st. 07-08 før fremspiring af hestebønne, dvs. optimalt når spiren på hestebønnerne er et par centimeter under jordoverfladen. Ved udsigt til ustabilt vejr udføres behandlingen lidt før, så der er sikkerhed for at hestebønner ikke er spiret frem på behandlingstidspunktet.
 • Led 4-6 behandles efter fremspiring, når ukrudt har 0-2 blade. Det vil være ca. 10-14 dage efter sprøjtning i st. 07-08.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 10 - 11, Før behandling, i st. 10-11
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Det totale antal ukrudtsplanter tælles.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P03Stadium 31 - 33, 14-21 dage efter sidste behandling
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter bedømmes for sig. Endvidere foretages en samlet visuel bedømmelse af hele den tokimbladede biomasse.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Evt. andre græsser tælles for sig.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelHANEKRO biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P05Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  Bedømmes i stubben straks efter høst
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  Bedømmes i stubben straks efter høst
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Optællingen i P02 skal vise hvor meget ukrudt, der er spiret frem på sprøjtetidspunktet. Der tælles derfor samlet antal tokimbladet ukrudt og samlet antal græsukrudt. Der ses i denne bedømmelse bort fra eventuelt spildkorn. Optælling af antal ukrudtsarter i P03 skal vise hvor mange planter der er i ubehandlet af de forskellige arter. Alle forekomne arter oprettes. Er der af en art få planter med ujævn fordeling kan det registreres under andet ukrudt. Græsukrudtsarter optælles også efter art. Vurderingen af biomasse skal foretages for alle de arter, som tælles op. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for vejledning til visuel bedømmelse. Vær opmærksom på, at der også ønskes en samlet vurdering for biomassen af tokimbladet ukrudt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Jens Erik Jensen: 87 40 54 38 / 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  16-03-2018Antal forsøg er ændret til 6 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS07 GHS05
  Fenix GHS08 GHS09
  Fighter 480 GHS07 GHS09
  Harmony SX GHS09
  Legacy 500 SC GHS09
  Roundup FlexIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk