Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
040071818 Midler til bekæmpelse af spildkartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-09-2018
Fordelingsdato: 14-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde effektive midler til bekæmpelse af spildkartofler i korn.

BAGGRUND: Der er i korn godkendt flere nye midler, hvis effekt mod spildkartofler endnu ikke er sammenlignet i forsøg.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på forsøgsareal, hvor der forud for såning af vårbyg lægges 'spildkartofler' i ca.10 centimeters dybde, således at der vil fremspire en jævn bestand af kartofler.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel minimum 3 x 12 m. dvs. parcellen indeholder 4 rækker med 'spildkartofler'. Høstparcel minimum 30 m2 .

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2.

Grundbehandlinger
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingHarvningKun forsøg
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg
HerbiciderDFFKun forsøg0,05 l
Express Gold SXKun forsøg10 g

GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarelet harves til en dybde af 10-15 cm. Med en kartoffellægger lægges kartofler i forsøgsarealet uden etablering af kamme. Kartoflerne lægges i ca. 10 cm's dybde. Læggeafstand 33 cm. Efter lægning jævnes jorden med harve, og der sås vårbyg i hele forsøgsarealet. DFF og Express Gold udsprøjtes i vårbyggens stadie 12-13.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end grundbehandling og forsøgsbehandlingerne. Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende kornmark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.
Hvis forsøget er placeret i en kartoffelmark, må der gerne behandles mod kartoffelskimmel.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 31 - 32
0,3 l Starane 333 HL
3Stadium 31 - 32
1 l Zypar
4Stadium 31 - 32
0,35 l Pixxaro EC
5Stadium 31 - 32
0,75 l Mustang forte
6Stadium 31 - 32
0,3 l Starane 333 HL
1 l Zypar
7Stadium 31 - 32
0,3 l Starane 333 HL
0,75 l Mustang forte
8Stadium 31 - 32
0,35 l Pixxaro EC
1 l Metaxon
9Stadium 31 - 32
0,75 l Mustang forte
Stadium 39 - 45
Ved genvækst af kartofler
0,35 l Pixxaro EC
10-08-2018
10-14 dage før høst
2 l Roundup Flex
10Stadium 31 - 32
0,35 l Pixxaro EC
10-08-2018
10-14 dage før høst
2 l Roundup Flex
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha.
 • Led 2-10 behandles når ’spildkartoflerne er 15-20 cm høje, og senest i vårbyggens stadie 31-32.
 • Led 9 behandles igen, når der er genvækst af kartofler når vårbyggen har stadie 39-45.
 • Led 9 og 10 behandles med glyphosat 10-14 dage før høst.
  I februar 2019 vurderes knoldene for spireevne og råd.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEKARTOFLER: Der anvendes en brokresistente sort. AKV leverer Novano til LFE1 og KMC leverer Avarno til LFE6.

  UDSÆD: Vårbyg leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  evt. teksturanalyse indberettes
   
  P02Stadium 31 - 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelSPILDKARTOFLER /10 m2.
  Antal planter i hele parcellen optælles.
   
  P0301-07-2018, 14 dage efter behandling i st. 39-45
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  ParcelSPILDKARTOFLER /10 m2.
  Antal planter i hele parcellen optælles.
   
  ParcelSPILDKARTOFLER biomasse.
  Se vejledning i bedømmelse.
   
  P0420-09-2018, 28 dage efter høst
  ParcelSPILDKARTOFLER /10 m2.
  Antal planter i hele parcellen optælles.
   
  ParcelSPILDKARTOFLER biomasse.
  Se vejledning i bedømmelse.
   
  P0520-10-2018, 60 dage efter høst af korn
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit vedr. HØST
   
  P0615-12-2018, Efter lagring og spiring
  ledKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse: 200 knolde, gerne flere hvis der er meget råd, se afsnit om PRØVEUDTAGNING. Udføres på forsøgsstederne
  RÅD, % knoldvægt med
  P0725-05-2019, Efter fremspiring
  ledFREMSPIRET % planter.
   
  ledFYTOTOX 0-100%, % bladareal m/ kloroser og nekroser.
  Omfatter krøllede, hormonsforstyrrede bladareal
   
  ledHÆMMET VÆKST karakter 0-10, 0=ingen hæmning, 10=stærkt hæmmet.
   


  HØST: Vårbyggen høstes ikke forsøgsmæssigt, men knuses ved brug af brakpudser eller anden lignende løsning.
  Der høstes udbytte af kartofler i 1 række medio oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Fra de høstede parceller udtages en fælles led prøve på minimum 200 knolde og gerne flere, hvis der er meget råd. Prøverne lagres i papirsposer som leveres fra Teknologisk Institut lagres ved 3-4 grader indtil først i december, hvor der vurderes for råd (% knolde med) ud af minimum 200 knolde. Af disse 200 knolde udtages 100 tilsyneladende sunde knolde, som fortsat lagres ved 3-4 grader og lægges til foråret i demomarken i 4 rækker á 25 knolde. Når kartoflerne er fremspiret, vurderes for pct. fremspiring, procent planter med normale stængler og blade.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  26-09-2018Tilrettet således at knoldene lægges til foråret i stedet for at bedømmes spireevne på knolde (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF N GHS09
  Express Gold SX N GHS09
  Metaxon Xn N GHS05 GHS07
  Mustang forte Xn N GHS07 GHS09
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Roundup Flex N Intet faresymbol
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Zypar Xi N GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk