Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070571818 Korrektion af tidlig P-mangel i vårbyg med bladgødskning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-01-2019
Fordelingsdato: 28-03-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om det er muligt at korrigere forbigående P-mangel ved at tilføre lave mængder af P til afgrøden som bladgødskning i de tidlige vækststadier. Derudover udføres der indledende forsøg vedrørende: 1) Betydningen af POD-værdien (point of deliquescence) for at sikre en effektiv optagelse af P-salte over bladene. 2) optagelse af nano-partikel baseret P gødning til bladene. 3) Undersøgelse af evt. sammenhæng mellem afgrødens fosforstatus og målinger foretaget med multispektralt kamera.

BAGGRUND: På baggrund af forsøg 070571717 fra 2017, hvor tilgængeligheden af P i de tidlige vækststadier viste sig at have altafgørende betydning for det endelige kerneudbytte, fokuseres der i år på selve mængden af P-gødningen. Ved en gradueret grundbehandling med placeret P-gødning før etablering af afgrøden, undersøges det specifikke behov for P i de tidlige udviklingsfaser for at klarlægge de nødvendige mængder af P, som kræves for at opnå et tilfredsstillende kerneudbytte – både med og uden supplering af P bladgødning.

FORSØGSSTED: LandboNord (LFE 1).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på sandjord (JB 4). Placeringen af forsøget er udvalgt ud fra sidste års forsøg på samme areal, hvor der er målt betydelige merudbytter for fosfortilførsel. Forsøgsarealet må ikke være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning i perioden fra høst af forfrugten til forsøget anlægges.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i to rækker med parceller, der er min. 4,5 x17 meter. Hver parcel deles op i tre delparceller A, B og C (Faktor 2) ved siden af hinanden efter proceduren fra 2017. Høstparceller anlægges imellem kørespor. Der høstes 1,25 x 12 meter af nord og syd parcellen (Parcel A og C).
I den midterste delparcel (B) anlægges 6 mikroplots (1m2) efter etablering af afgrøden. Anlægning, pasning og høst af mikroplots udføres af KU-PLEN. Se skitse nederst i forsøgsplanen. Forsøget anlægges min 20 meter fra forager eller kile. Forsøget kan eventuelt skubbes længere mod syd (væk fra gården) i forhold til sidste års forsøgsplacering. Hvis forsøget anlægges i en mark med anden afgrøde end vårbyg, anlægges der 20 meter værn af vårbyg hele vejen rundt om forsøget.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNK 19-0-15 m. S,Mg,B, Kun forsøg591 kg
Mangansulfat 32Ved behov
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøgsarealet tilføres 110 kg N pr. ha svarende til 591 kg NK 19-0-15 pr. ha bredspredt før såning.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse samt vækstregulering som i den omgivende mark eller efter behov. Der testes ugenligt for manganmangel med Mangantester (udføres af KU). Hvis PEU værdien er under 90 udsprøjtes 2,0 kg mangansulfat pr. ha. Ved behandling skal hele forsøgsarealet behandles. Evt. behandling gennemføres af LFE 1. Mangansulfat skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
2Før såning2 kg P10 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
3Før såning4 kg P20 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
4Før såning8 kg P40 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
5Før såning16 kg P80 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
6Før såning32 kg P160 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
ADelparcel A
BDelparcel B - Mikroplots
CDelparcel C
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Led 1 tilføres ikke fosforgødning.
  • I led 2-6 placeres fosfor umiddelbart før såning. Udføres af LFE 1. KU skal kontaktes INDEN udbringningen. Søren Husted, 35 33 34 98/23 71 00 01

    I hver midterparcel (C) anlægges 6 mikroplots (1m2) til forsøg med bladgødskning. KU-PLEN udfører dette når afgrøden er etableret..

FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat til led 2-6 og grundgødning i form af NK 19-0-15 leveres til LFE 1 af Teknologisk Institut.

UDSÆD: Forsøget skal gennemføres med sorten RGT Planet (300 spiredygtige kerner/m2) med udsæd leveret fra Teknologisk Institut/DLG til forsøget.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2018, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
Prøvestørrelse: 1 kg jord.Prøve sendes til KU-PLEN. Se afsnit om JORDPRØVER.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3
JORDPRØVE-UDT2. .
Prøvestørrelse: 1 kg jord.Prøver sendes til KU-PLEN. Se afsnit om JORDPRØVER.
P-DGT, 0-25 cm dybde
P02Stadium 12 - 13, -, 15-20 dage efter fremspirring
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Udføres af KU-PLEN.
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
NI, ppm i tørstof
CL, % i tørstof
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
Udføres af KU-PLEN. Hvis under 90 udsprøjtes 2 kg mangansulfat pr. ha.
 
ParcelP-måling SpectraCrop P-tester, værdi, karakter 1-3.
1 = ingen P-mangel, 2 = moderat P-mangel, ingen handling påkrævet, 3 = P-mangel, gødskning anbefalet. Udføres af KU.
 
ParcelSIDESKUD /plante.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P03+ 1 uge
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Udføres af KU-PLEN.
NI, ppm i tørstof
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
CL, % i tørstof
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
Udføres af KU-PLEN. Hvis under 90 udsprøjtes 2 kg mangansulfat pr. ha.
 
ParcelP-måling SpectraCrop P-tester, værdi, karakter 1-3.
1 = ingen P-mangel, 2 = moderat P-mangel, ingen handling påkrævet, 3 = P-mangel, gødskning anbefalet. Udføres af KU.
 
ParcelSIDESKUD /plante.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P04+ 1 uge
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Udføres af KU-PLEN.
NI, ppm i tørstof
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CL, % i tørstof
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
Udføres af KU-PLEN. Hvis under 90 udsprøjtes 2 kg mangansulfat pr. ha.
 
ParcelP-måling SpectraCrop P-tester, værdi, karakter 1-3.
1 = ingen P-mangel, 2 = moderat P-mangel, ingen handling påkrævet, 3 = P-mangel, gødskning anbefalet. Udføres af KU.
 
ParcelSIDESKUD /plante.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P05+ 1 uge
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Udføres af KU-PLEN.
NI, ppm i tørstof
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
CL, % i tørstof
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
Udføres af KU-PLEN. Hvis under 90 udsprøjtes 2 kg mangansulfat pr. ha.
 
ParcelP-måling SpectraCrop P-tester, værdi, karakter 1-3.
1 = ingen P-mangel, 2 = moderat P-mangel, ingen handling påkrævet, 3 = P-mangel, gødskning anbefalet. Udføres af KU.
 
ParcelSIDESKUD /plante.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P06+ 1 uge
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Udføres af KU-PLEN.
NI, ppm i tørstof
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
CL, % i tørstof
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
Udføres af KU-PLEN. Hvis under 90 udsprøjtes 2 kg mangansulfat pr. ha.
 
ParcelP-måling SpectraCrop P-tester, værdi, karakter 1-3.
1 = ingen P-mangel, 2 = moderat P-mangel, ingen handling påkrævet, 3 = P-mangel, gødskning anbefalet. Udføres af KU.
 
ParcelSIDESKUD /plante.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P07+ 1 uge
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Udføres af KU-PLEN.
NI, ppm i tørstof
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CL, % i tørstof
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelPEU-måling værdi, PEU-måling.
Udføres af KU-PLEN. Hvis under 90 udsprøjtes 2 kg mangansulfat pr. ha.
 
ParcelP-måling SpectraCrop P-tester, værdi, karakter 1-3.
1 = ingen P-mangel, 2 = moderat P-mangel, ingen handling påkrævet, 3 = P-mangel, gødskning anbefalet. Udføres af KU.
 
ParcelSIDESKUD /plante.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Udføres af KU-PLEN.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
P08Stadium 51 - 59
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelFOSFOR-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel.
 
P09Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Vurdering af sygdomme, skadedyr og generel vækst
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
Søren Husted, KU skal kontaktes inden høst påbegyndes.
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. Bemærk prøver på parcelniveau
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE .
til KU.
Denne prøve udtages af Koldkærgård. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
P, % i tørstof


JORDPRØVER: Der udtages minimum 8 jordprøver af LFE1 (minimum 1 kg jord pr. prøve). Jordprøverne udtages af HELE forsøgsarealet (Prøverne er blot oprettet på ledniveau for at der bliver udskrevet labels). De 8 prøver sendes til KU-PLEN, der vil stå for den klassiske jordanalyse (Olsen P) samt DGT-målinger. DGT-P udføres på KU og Olsen-P via fremsendt prøve til autorisret laboratorium.
Adresse:
Københavns Universitet - PLEN
Att: Søren Husted, T340
Thorvaldsensvej 40, 3 sal
1871 Frederiksberg C

PLANTEPRØVE:
Prøverne udtages af KU, som også laver analyserne. Det er det yngste, fuldtudviklede blad, som udtages. KU sender analyseresultater til Teknologisk Institut, som indberetter data i PC Markforsøg.

DRONEMÅLINGER: Der gennemføres i løbet af vækstsæsonen spektrale målinger ved overflyvning med drone. Der gennemføres i alt 3 droneflyvninger i forsøget. Der flyves første gang i st. 11-12 (P02) og herefter med 1-2 ugers mellemrum alt efter klima og vækst. kontaktpersonen vedr. disse målinger er: Camilla Lemming (SEGES) tlf: 87405488.
Der er oprettet måleparametre til droneflyvningerne i P02 -P07, men hvilke P-tider der konkret anvendes afhænger af, hvornår det aftales at der skal flyves. Dronerelatere måleparametre i de P-tider, hvor der ikke flyves markeres som ikke udført.

HØST:
De to yderste delparceller (A og C) høstes forsøgsmæssigt af LFE 1.Der udtages prøver af min. 1 kg pr. parcel. Høstudbyttte i delparcellerne registreres individuelt og må ikke sammenblandes!

De 6 mikroplots (B-parceller) håndhøstes af KU-PLEN. Det er meget vigtigt at de 6 mikroplots bliver håndhøstet før resten af forsøget, så kontakt Søren Husted (35333498 eller 23710001) når høsten nærmer sig, så kan KU-PLEN nå at rykke ud inden de resterende delparceller høstes.

KERNE/FRØ PRØVE TIL KOLDKÆRGÅRD: Koldkærgård laver NIT-analyse og bestemmer renhed og vandprocent af prøven, hvorefter Koldkærgård videresender prøver på ca. 1 kg pr. parcel til KU. Københavns Universitet
PLEN
Thorvaldsensvej 40, 3 sal
1871 Frederiksberg C
Att: Søren Husted, T340


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget tilses med passende mellemrum og alle forhold af betydning for forsøget noteres. Udbringningsdatoer for handelsgødning noteres. Klimadata og jordbundsforhold ved udbringning indberettes. Husk at notere evt. nedbør efter udbringningen. Hvis forsøget vandes, indberettes vandingsdato og mængde. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

INDBERETNING AF DATA FRA KU: Efter oprettelse af enkeltforsøg i PC Markforsøg genererer Teknologisk Institut et excel-regneark for de enkelte parametre. Dette regneark sendes til KU, som returnerer det udfyldte regneark umiddelbart efter udførslen til Teknologisk Institut, som efterfølgende indberetter data i PC Markforsøg.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

MEDFINANSIERING: Forsøget er finansieret af Københavns Universitet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialist Rikke Jensen: 7220 3393 eller på mail: rje@teknologisk.dk.Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk