Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070461818 NPK til vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 04-03-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af placering af stigende mængde fosfor og kalium i NPK-gødninger på jorde med lave fosfortal og højt udbyttepotentiale.

BAGGRUND: Landsforsøg har tidligere vist, at det er en fordel at placere fosfor og kalium ved såning af vårbyg. Imidlertid er det ikke undersøgt, hvilken mængde placeret fosfor, der er behov for. Med de nye fosforlofter er det endnu mere interessant at få undersøgt den optimale tilførsel. Ved valg af en passende NPK-gødning kan mængden af placeret fosfor og kalium afpasses til det ønskede niveau samtidig med, at kvælstofbehovet opfyldes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Forsøget skal anlægges på lerjord med et højt udbyttepotentiale. Fosfortallet må ikke være højere end 3 og kaliumtallet ikke højere end 8. Det er især vigtigt, at fosfortallet ikke er over 3, og derfor skal der foreligge nyere jordbundsanalyser, som viser dette. Evt. kan jordprøven der skal udtages inden anlæg af forsøget anvendes til at fastslå markens P- og K-status.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
118-03-2018

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
0 kg P
0 kg K
218-03-2018

Ved såning
120 kg N469 kg YaraMila 26-3-4 m. S,Mg
14 kg P
19 kg K
318-03-2018

Ved såning
120 kg N583 kg YaraMila 21-3-10 Mg, S, B
17 kg P
58 kg K
418-03-2018

Ved såning
120 kg N583 kg YaraMila 21-4-10 Mg, S, B
23 kg P
58 kg K
518-03-2018

Ved såning
120 kg N612 kg YaraMila 20-5-10 m. S
31 kg P
61 kg K
618-03-2018

Ved såning
120 kg N682 kg YaraMila Starter 18-5-11
34 kg P
75 kg K
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


GRUNDBEHANDLING: Arealet må ikke tilføres N, P, K, Mg, S og B udover forsøgsbehandlingerne. Ved evt. manganmangel tilføres 2,5 kg mangansulfat pr. ha.

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Gødningerne placeres samtidig med såning.
  • Maskinen indsås omhyggeligt i alle forsøgsled.
GØDNING: Forsøgsgødningen leveres af Teknologisk Institut.

UDSÆD: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse: 0,5 kg jord.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P02Stadium 12 - 15
ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
Se tekstafsnit: MÅLING MED FOSFORTESTER
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


MÅLING MED FOSFORTESTER: Afgrødens fosforstatus skal måles med den nyudviklede fosforsensor fra KU. Det er vigtigt, at målingerne sker inden begyndende buskning, fordi målingerne er ikke retvisende efter begyndende buskning. Målingerne skal ske med en måler fra SEGES. Enten kan man selv måle eller også måler SEGES. Det aftales med Torkild Birkmose, 30313977, hvem der skal foretage målingerne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser. Tillæg på 2.000 kr. pr. forsøg, såfremt Landsforsøgsenheden skal foretage målinger med Fosfortester.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk