Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
280011818 CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget - Conservation Agriculture (Konventionel) Til Oversigt
 

Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230
Åbyhøj
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-11-2018
Fordelingsdato: 12-05-2018
Planansvarlig:
Telefon:
Email:


FORMÅL: At udvikle og demonstrere bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget ud fra principperne i Conservation Agriculture.

BAGGRUND: I projektet CarbonFarm udvikles nye dyrkningssystemer, hvor jordbearbejdning undlades i forskellige grader, og der aktivt bruges efterafgrøder og sædskifte med henblikpå at nedsætte ukrudtstrykket og forbedre jordens frugtbarhed.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer der er en del af GUDP-projektet CarbonFarm.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges på langs af agerretningen.
Bruttoparcellens længde og bredde ved Jacob Justesen: I år 50 m x 28 m, næste opdeles i to gødningsniveauer dvs. 50 m x 14 m.
Bruttoparcellens længde og bredde ved Søren Christensen: I år 50 m x 24 m, næste år opdeles i 2 gødningsniveauer dvs. 50 m x 12 m. Der skal flowhøstes på tværs af parceller i 3-4 striber. Destruktive målinger skal samles i områder, så de 3-4 striber kan fordeles jævnt i parcellen, se evt. skitse.

DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningssystem
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Hvis behovNedvisning
Pløjning
Tromling
SåningHestebønne
Efter behovKemisk ukrudtsbekæmpelse
Efter behovSvampebekæmpelse
Efter behovSkadedyrsbekæmpelse
2Pløjefri (Harvninger)Nedvisning
Harvning12 cm Harvedybde
Tromling
SåningHestebønne
Efter behovKemisk ukrudtsbekæmpelse
Efter behovSvampebekæmpelse
Efter behovSkadedyrsbekæmpelse
3Conservation Agriculture (direkte såning)Nedvisning
SåningHestebønne
Efter behovKemisk ukrudtsbekæmpelse
Efter behovSvampebekæmpelse
Efter behovSkadedyrsbekæmpelse
4Conservation Agriculture (kulstofoptimerende)Nedvisning
SåningHestebønne
Efter behovKemisk ukrudtsbekæmpelse
Efter behovSvampebekæmpelse
Efter behovSkadedyrsbekæmpelse
CarbonFarm Mix 2Såning ved bredspredning1,5 kg Sorghum x Sudangrass
1,5 kg Dodder
1 kg Blodkløver
4,5 kg Boghvede
0,75 kg Humlesneglebælg
0,8 kg Honningurt


Faktor 2: Kvælstof (opdeles først i 2019)
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
ANormalt gødningsniveauN som kvælstofnorm
BReduceret gødningsniveauN under kvælstofnorm
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Faktor 1, dyrkningssystem:
 • Pløjefri led nedsprøjtes inden såning, led 1 (pløjning) kun hvis behov.
 • Led 1 pløjes og pakkes inden såning.
 • Led 2 Harves med pakning i 10-12 cm dybde inden såning.
 • Led 3 og 4 sås Hestebønne direkte.
 • Hestebønne udsås i alle led. Rækkeafstand ved Søren Christensen 16,6 cm og ved Jacob Justesen 25 cm.
 • Alle led renholdes for ukrudt, sygdomme og skadedyr efter behov, dvs. der må gerne behandles forskelligt i de enkelte led. Behandlingerne angives under hvert led, med dato, middel og mængde.
 • I led 4 undersås CarbonFarm Mix 2 efter endt ukrudtsbekæmpelse. Frøene drysses ud.
Faktor 2, gødningsniveau:

 • Der gives ens gødning i alle parceller. Det er først i næste vækstsæson der gødes forskelligt.

 • UDSÆD: Værter står selv for udsæd af hestebønne. Efterafgrødefrø leveres af FRDK.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Juni-juli
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
  SYGDOMME % planter m.
  Hvis der kommer sygdomme registreres det.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
  SKADEDYR % planter med.
  Hvis der kommer skadedyr registreres det.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
  VESS (spadeprøve) karakter 1-5.
  Udføres af FRDK
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A4
  EFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
  TOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
  GRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4
  FOTO digital.
  Tages af FRDK
   
  P02Ved høst
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg pr led. Der udtages løbende delprøver, som sammenblandes til en parcelprøve. Se afsnit om Prøveudtagelse.
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  HØST: Forsøget høstes med forsøgsmejetærsker med flowhøst. Der høstes 4 striber i hver parcel på tværs af agerretningen/parcellen. Derfor skal der være 6-10 m værn i agerretning i hver side af forsøget, for at flowet i mejetærsker er i gang inden parceller høstes, se evt. skitse.

  PRØVEUDTAGNING: Under flowhøst udtages der løbende delprøver (2 delprøver pr. parcel pr. stribe). De 8 delprøver per parcel sammenblandes godt, før der udtages en parcelprøve. Parcelprøven analyseres ved Koldkærgård.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en kerne/frø-prøve til Koldkærgård. Prøven sendes samme dag, som der er høstet. Prøven må ikke sendes på en fredag med mindre afgrøden er tør. Koldkærgård laver NIT-analyser.  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk