Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
030061818 Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 1. brugsår Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-12-2018
Fordelingsdato: 28-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: at måle effekten af kvælstofgødskning i handelsgødning og husdyrgødning på udbytte og kvalitet i blandinger med alm. rajgræs, rajsvingel og hvid- og rødkløver.

BAGGRUND: Forsøget er en del af projektet Smartgrass, som undersøger sammenhængen mellem kvælstofgødskning- og type, udbytte og kløverandel i økologiske og konventionelle kløvergræsmarker. I konventionelle forsøg måles udvaskning med sugeceller og i økologiske forsøg måles, det som eftervirkning i vårsæd i 2020.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 2 forsøg i foråret 2018 i marker med god kløverbestand. 1 forsøg anlægges i hvidkløvergræs (blanding 35) i LFE 8 (SAGRO) ved Esbjerg og 1 forsøg anlægges i rødkløvergræs (blanding 45) i LFE 6 (Ytteborg) ved Vildbjerg. Begge forsøg anlægges med mulighed for vanding.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg) og 8 (SAGRO).


ANLÆGSDATA: Anlægsparceller på 12 x 3 m anlægges efter tilpasset design jvf. skitsen nederst i planen. Der må ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Der må ikke anvendes gylle eller gødning i forsøget, ud over den i planen angivne. Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
Anlægsparcel: min 36 m2. Høstparcel min 18 m2. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt.
Da beregninger af resultater skal udføres på parcelniveau, er de statistiske analyser en specialanalyse.


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuKun forsøg800 kg
Kaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg150 kg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget grundgødskes med 800 kg PK 0-4-21 pr. ha tidligt forår og 150 kg K50 efter 3. slæt.

GØDNING:
Fremskaffes lokalt.

GYLLE: Kvæggylle fremskaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Blanding/art og slætstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Forår ved begyndende vækstIngen N
202-04-2018

Forår ved begyndende vækst
60 kg N222 kg NS 27-4
302-04-2018

Forår ved begyndende vækst
80 kg N296 kg NS 27-4
22-05-2018
Efter høst af 1. slæt
40 kg N148 kg NS 27-4
402-04-2018

Forår ved begyndende vækst
120 kg N444 kg NS 27-4
22-05-2018
Efter høst af 1. slæt
80 kg N296 kg NS 27-4
26-06-2018
Efter høst af 2. slæt
40 kg N148 kg NS 27-4
502-04-2018

Forår ved begyndende vækst
150 kg N556 kg NS 27-4
22-05-2018
Efter høst af 1. slæt
120 kg N444 kg NS 27-4
26-06-2018
Efter høst af 2. slæt
60 kg N222 kg NS 27-4
31-07-2018
Efter høst af 3. slæt
30 kg N111 kg NS 27-4
602-04-2018

Forår ved begyndende vækst
150 kg N556 kg NS 27-4
22-05-2018
Efter høst af 1. slæt
120 kg N444 kg NS 27-4
26-06-2018
Efter høst af 2. slæt
120 kg N444 kg NS 27-4
31-07-2018
Efter høst af 3. slæt
90 kg N333 kg NS 27-4
719-03-2018
Ca. 14 dage før 1. gylleudbringning
NH4-NGylle, kvæg 1680
02-04-2018
Forår ved begyndende vækst
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1681
08-05-2018
Ca. 14 dage før 1. slæt
NH4-NGylle, kvæg 1682
22-05-2018
Efter høst af 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1683
802-04-2018

Forår ved begyndende vækst
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1681
60 kg N222 kg NS 27-4
22-05-2018
Efter høst af 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1683
20 kg N74 kg NS 27-4
26-06-2018
Efter høst af 2. slæt
40 kg N148 kg NS 27-4
902-04-2018

Forår ved begyndende vækst
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1681
90 kg N333 kg NS 27-4
22-05-2018
Efter høst af 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1683
60 kg N222 kg NS 27-4
26-06-2018
Efter høst af 2. slæt
60 kg N222 kg NS 27-4
31-07-2018
Efter høst af 3. slæt
30 kg N111 kg NS 27-4
1002-04-2018

Forår ved begyndende vækst
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1681
90 kg N333 kg NS 27-4
22-05-2018
Efter høst af 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1683
60 kg N222 kg NS 27-4
26-06-2018
Efter høst af 2. slæt
120 kg N444 kg NS 27-4
31-07-2018
Efter høst af 3. slæt
90 kg N333 kg NS 27-4
11Forår ved begyndende vækstN-model
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1680EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1681EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1682EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1683EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

HUSDYRGØDNING: Til led 7-11 udbringes Ca. 60 kg NH4-N i kvæggylle med slæbeslanger primo april. Det er vigtigt at der udtages en gylleanalyse ca. 14 dage før udbringning (1680), så gyllemængden kan tilpasses. Ved udbringningen udtages igen en analyse (1681) af den udbragte kvæggylle, og den udbragte mængde registreres. Der køres med en gyllevogn med en slangebom på min. 30 meter, så hele parcellen kan gødes uden der køres i forsøget. OBS: Vær opmærksom på, ikke at ramme sugecelleskabene med gylleslangerne. Det er vigtigt, at der er en forsøgsmedarbejder tilstede ved gylleudbringningen for at guide chaufføren til hvilke blokke der skal tilføres gylle. Der tilstræbes en udbragt mængde svarende til 60 kg NH4-N pr. ha. Ca. 14 dage inden udbringning af gylle efter 1. slæt udtages en gylleanalyse (1682), så gyllemængden efter 1. slæt kan tilpasses. Efter 1. slæt gødes led 7-11 igen med ca. 60 kg NH4-N i kvæggylle, som der tages en prøve af ved udbringning (1683), og den udbragte mængde noteres.

HANDELSGØDNING: Kvælstof i handelsgødning tilføres i form af NS 27-4 ifølge planen nederst. Led 11, der er en validering af N-modellen gødes på baggrund af bælgplanteandelen i foregående slæt. Efter hvert slæt beregner Torben Frandsen/Inger Bertelsen den optimale N-mængde til led 11 på baggrund af bælgplanteandelen i foregående slæt. Kvælstofmængden oplyses til den forsøgsansvarlige, der indberetter de udbragte mængder. De 4 værn med sugeceller gødes med 40 kg N i NS 27-4 i foråret, samt efter hvert slæt.

SUGECELLER: Aarhus Universitet etablerer sugeceller i alle parceller umiddelbart under jordoverfladen. Det er vigtigt at være påpasselig ved gødskning og høst, så sugecellerne ikke påkøres og ødelægges. Slangerne fra sugecellerne samles i stativer i midten af forsøget, hvor der ikke må køres med traktorer og vogne. Aarhus Universitet sørger for at udtage vandprøver fra sugecellerne.

MINIPLOTS: Aarhus Universitet etablerer et miniplot på 0,25 m2 i hver høstparcel til bestemmelse af N-fiksering fra kløver.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Ved opstart af forsøg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P0201-04-2018, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
for græsmarksbælgplanter (kløver eller lucerne)
 
ParcelSNESKIMMEL % planter døde af.
 
ParcelFOTO digital.
Fotos tages af Teknologisk Institut. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

 
P0301-05-2018
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve udtages af Teknologisk Institut , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
ParcelFOTO digital.
Fotos tages af Teknologisk Institut. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

 
P0421-05-2018, Ved høst af 1. slæt
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Vækststadium bedømmes for græs, dvs. når mindst 50% af græsplanterne har nået det pågældende stadium
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelPRØVE-UDTAGNING .
Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
ParcelFOTO digital.
Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

 
P0525-06-2018, Ved høst af 2. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelPRØVE-UDTAGNING .
Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
ParcelFOTO digital.
Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

 
P0630-07-2018, Ved høst af 3. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelPRØVE-UDTAGNING .
Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i græsprøven
ParcelFOTO digital.
Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

 
P0703-09-2018, Ved høst af 4. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelPRØVE-UDTAGNING .
Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
ParcelFOTO digital.
Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

 
P0815-10-2018, Ved høst af 5. slæt
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelPRØVE-UDTAGNING .
Planteprøve udtages af AU , se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
ParcelFOTO digital.
Fotos tages af AU. Se tekstafsnit FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL

 


HØST: Der høstes 5 slæt årligt, datoen for 1. slæt er vejledende og bør tilpasses lokale forhold. Perioden mellem de efterfølgende slæt skal være 5 uger. 1. slæt: 21/5, 2. slæt: 25/6, 3. slæt 30/7, 4. slæt 3/9 og 5. slæt 15/10. Forud for hvert slæt er det vigtigt, at kontakte Rebekka Kjeldgaard Kristensen ved Aarhus Universitet, tlf. 60920454, mail: rekk@agro.au.dk, da hun koordinerer fotos og planteklip inden hvert slæt.
Arealet bør have en græshøjde på 7-10 cm ved udgangen af oktober måned. Evt. afpudsning efter 1/11 skal forinden afklares med Torben S Frandsen

FOTO AF BÆLGPLANTEANDEL: Ved måletiderne P02 og P03 tager Teknologisk Institut billeder af bælgplanteandel i alle parceller. Det er vigtigt, at billederne tages i værnet og på nøjagtig samme sted til begge måletider. Ved hvert slæt tager AU billeder i deres miniplot i høstparcellen. For alle billeder gælder, at en tælleramme placeres og der tages et foto lodret over rammen, Montering af kameraet sikrer en ens højde hver gang. Vigtigt, at billederne er markeret således, at man altid ved, hvilken parcel der er afbilledet. Billederne sendes til Søren Skovsen, ssk@eng.au.dk.

PLANTEPRØVE:
Planteprøverne i P04-P08 anvendes til kalibrering af bælgplanteandel.
Primo maj (P03): Efter at Teknologisk Institut har taget billeder, klippes en planteprøve. Planteprøven udtages kun i 1. gentagelse og består af afgrøden inden for tællerammen, hvor billedet blev taget. Klippehøjden er den samme som stubhøjden. Plantematerialet medtages til KKG, hvor prøverne håndsorteres og der måles tørstof i hver fraktion.
Ved hver slæthøst (P04-P08) klipper AU planteprøver i deres miniplots i hver parcel. Prøverne medbringes til AU, hvor de håndsorteres og der måles tørstof i hver fraktion. AU eller Torben Frandsen indberetter resultaterne i PC Markforsøg.

GRØNMASSEPRØVE: En grønmasseprøve udtages jvf. Instruktion for udtagning af græsprøver og sendes på køl til Eurofins Agro Testing.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


Rettelser:
DatoTekst
23-03-2018Korrektur RJE
28-03-2018N-min jordprøveudtag ændret fra led til forsøgsniveau /KTM
03-04-2018Skitse rettet til i forhold til nye oplysninger om sugecellernes placering. De er anlagt før planen blev færdig /KTM
05-04-2018Skitse rettet til, så det tydeligt fremgår, hvordan gentagelserne ligger. 1. gentagelse ligger i den øverste blok (2 kolonner) før 9 m. afstand ned til næste blok (2 kolonner) med gent. 2 osv./KTM


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk