Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020061818 DIVERSify - blandsæd ært-lupin-vårhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-07-2018
Fordelingsdato: 18-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle forskellige dyrkningskombinationers betydning for udbytte i markært, lupin og blandsæd.


BAGGRUND: Forsøgene er en del af Horizon 2020 projektet DIVERSify, som handler om artsblandinger, hovedsageligt med fokus på bælgplanter og korn. Der udføres forskellige forsøg i de deltagende lande, de fleste involverede er universiteter. Der er også en del deltagende jordbrugere som laver demonstrationer. En del af projektet er, at opsamle viden om samdyrkning så det bliver muligt at lave et beslutningsstøtteværktøj. Samdyrkning i forsøget er med det formål, at finde den bedste kombination af bælgsæd og korn til uvandede marker (JB3-4), for at få en mere robust afgrøde.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en ærtemark, lupinmark, blandsædsmark eller ugødet vårsædsmark. Der må ikke være forfrugt kløvergræs. Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærtesyge/ærterodråd. Der må ikke have været ært/hestebønne de seneste fire år og lupin de seneste to år. Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet. Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt for visse af leddene ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde. Skal anlægges, hvor reaktionstallet er max. 7. Skal anlægges på JB 3-4 uden vanding.
Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes for-søgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til ukrudtsrenholdelse. I tilfælde af, at der skal udbringes gylle i stedet for Øgro, tages højde for dette ved anlæg, således, at de rette mængder kan udbringes i blok B, men overslæb til blok A undgås, se skitse nederst.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Der må ikke tilføres N-holdig gødning ud over forsøgsgødningen.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
Ukrudtsbekæmpelse: Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som behandlinger under det enkelte led i PC-Markforsøg. Alle parceller blindharves. Ukrudtsharvning efter fremspiring, hvis det skønnes nødvendigt. Ukrudtsbehandling foretages på tværs af parcellerne. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes. Tag hensyn til de enkelte arter. Lupin: Ukrudtsharvning kan foretages indtil lupinerne har 7-8 blade. Markært: Ukrudtsharvning kan foretages indtil fangtrådene når sammen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Artsblandinger
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
110-04-2018
100% af normal udsædsmængde
MarkærtIngrid
80 Spiredygt. frø/m2
210-04-2018
100% af normal udsædsmængde
Smalbladet lupinIris
80 Spiredygt. frø/m2
310-04-2018
50% af normal udsædsmængde for hver art
MarkærtIngrid
40 Spiredygt. frø/m2
Smalbladet lupinIris
40 Spiredygt. frø/m2
410-04-2018
80% af normal udsædsmængde for ært og 20 % for vårhvede
MarkærtIngrid
64 Spiredygt. frø/m2
VårhvedeHarenda
104 Spiredygt. frø/m2
510-04-2018
60% af normal udsædsmængde for markært og 40% for vårhvede
MarkærtIngrid
48 Spiredygt. frø/m2
VårhvedeHarenda
208 Spiredygt. frø/m2
610-04-2018
80% af normal udsædsmængde for lupin og 20% for vårhvede
Smalbladet lupinIris
64 Spiredygt. frø/m2
VårhvedeHarenda
104 Spiredygt. frø/m2
710-04-2018
60% af normal udsædsmængde for lupin og 40% for vårhvede
Smalbladet lupinIris
48 Spiredygt. frø/m2
VårhvedeHarenda
208 Spiredygt. frø/m2
810-04-2018
40% af normal udsædsmængde for ært og 40% for lupin og 20% for vårhvede
MarkærtIngrid
32 Spiredygt. frø/m2
Smalbladet lupinIris
32 Spiredygt. frø/m2
VårhvedeHarenda
104 Spiredygt. frø/m2
910-04-2018
30% af normal udsædsmængde for ært og 30% for lupin og 40% for vårhvede
MarkærtIngrid
24 Spiredygt. frø/m2
Smalbladet lupinIris
24 Spiredygt. frø/m2
VårhvedeHarenda
208 Spiredygt. frø/m2
1010-04-2018
100% af normal udsædsmængde
VårhvedeHarenda
520 Spiredygt. frø/m2


Faktor 2: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
AIngen N
BUdbringning af 70 kg N i ENTEN Øgro ELLER gylle.70 kg N700 kg Øgro 10-3-1
Gylle 1721
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1721EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. Øgro udbringes inden såning og harves ned. Fuglene har en tendens til at ville æde det. Alternativt kan gylle udbringes. Der tilstræbes en udbragt mængde på 70 kg N pr. ha. Ved udbringning udtages en gylleprøve, som sendes til analyse. Den udbragte mængde noteres. Er denne fremgangsmåde ikke mulig pga. sen udarbejdelse af forsøgsplan kontakt Inger Bertelsen. I led med blandinger, hældes udsæden i en spand og blandes, så det sikres at der ikke sker en afblanding. Sådybde for alle led er 4 cm.

HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt.

GØDNING: Øgro leveres af Teknologisk Institut. Hvis der i stedet anvendes gylle, skaffes denne lokalt.

UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd og podemiddel leveres fra Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
PH, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen til-stand. OBS: Graveforespørgsel foretages.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
LUPIN planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
ÆRTER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
VÅRHVEDE planter/m2.
 
P03Stadium 45, St. 40-50 for vårhvede
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
LUPIN planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
LUPIN Vækststadium af afgrøde.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
LUPIN Plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
ÆRTER planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
ÆRTER Vækststadium af afgrøde, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
ÆRTER Plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
VÅRHVEDE planter/m2.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
VÅRHVEDE Vækststadium af vårhvede.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
VÅRHVEDE Plantehøjde, cm.
 
P04Stadium 60, -, St. 60 for vårhvede
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
Se tekstafsnit PLANTEPRØVEUDT TIL BIOMASSEBESTEMMELSE.
LUPIN, g friskvægt
ÆRTER, g friskvægt
VÅRHVEDE, g friskvægt
UKRUDT, g friskvægt
LUPIN, antal planter i planteklip
ÆRTER, antal planter i planteklip
UKRUDT, g tørvægt
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
BLADLUS % planter m.
LUPIN
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
BLADLUS2 % planter m, .
ÆRTER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
BLADLUS3 % planter m, .
VÅRHVEDE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
ÆRTESKIMMEL % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
ÆRTESYGE % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
SEPTORIA % dækning.
VÅRHVEDE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
GULRUST % dækning.
VÅRHVEDE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
MELDUG % dækning.
VÅRHVEDE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
BRUNRUST % dækning.
VÅRHVEDE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
GRÅSKIMMEL % dækning.
LUPIN
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
**1 dato for.
Dato for blomstring af LUPIN.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
**2 dato for.
Dato for blomstring af MARKÆRT.
 
P05Stadium 75, -, 50% bælge i fuld størrelse
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
LUPIN Plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
ÆRTER Plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
VÅRHVEDE Plantehøjde, cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
SKUD /plante.
Skud pr. plante i VÅRHVEDE
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
GRÅSKIMMEL % dækning.
% dækning af planten. ÆRT.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
GRÅSKIMMEL % dækning på bælge.
LUPIN
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
BLADLUS % planter m.
LUPIN
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
BLADLUS2 % planter m, .
ÆRTER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
BLADLUS3 % planter m, .
VÅRHVEDE
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
GRÅSKIMMEL % dækning.
% dækning af planten. LUPIN.
 
P06Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: Prøvestørrelse min. 3 kg
VÅRHVEDE, % i renvare
ÆRTER, % i renvare
LUPIN, % i renvare
RENHED, % i råvare
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg halm.
(Kan udføres som plot), se tekstafsnit HØST.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
Parcel**1 dato for.
Dato for modning af afgrøde. Samlet vurdering af alle arter. Vejledning kommer.
 
P07Efter høst, Data for lupin-andel. Indtastes af Koldkærgaard.
Alle målinger i P07 udføres kun i led: A2, B2, A3, B3, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9
ledVAND % i kerne/frø.
 
led1000 KORNSVÆGT g.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Disse prøver udtages af KKG fra Kerne/frøprøven i P06.
RÅPROTEIN, % i tørstof
P08Efter høst, Data for markært-andel. Indtastes af Koldkærgaard.
Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, B1, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A8, B8, A9, B9
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Disse prøver udtages af KKG fra Kerne/frøprøven i P06.
RÅPROTEIN, % i tørstof
1000 KORNSVÆGT, g
VAND, % i kerne/frø
P09Efter høst, Data for vårhvede-andel. Indtastes af Koldkærgaard.
Alle målinger i P09 udføres kun i led: A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8, A9, B9, A10, B10
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Disse prøver udtages af KKG fra Kerne/frøprøven i P06.
VAND, % i kerne/frø
1000 KORNSVÆGT, g
RÅPROTEIN, % i tørstof


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Forsøget er en del af EU-projektet DIVERSify, hvor der foreligger en protokol for gennemførelse og registreringer. Registreringer kan derfor afvige fra Vejledning i registreringer og i disse tilfælde skal protokollen for DIVERSify følges. Kontakt Inger Bertelsen i tvivlstilfælde.

PLANTEPRØVEUDT TIL BIOMASSEBESTEMMELSE: Planteprøve udtages i et plot på 25 cm2 parallelt med sårækkerne, Både afgrøde og ukrudt høstes ca. 1,5 cm over jord-overfladen. Prøve sorteres i markært, lupin, vårhvede og ukrudt. For markært og lupin tælles antal planter. For markært, lupin og vårhvede måles friskvægt straks efter høst. Ukrudtsbiomassen vejes både som friskvægt og prøven tørres og vejes igen. Skal vejes på en præcis og kalibreret vægt.

HØST: Der høstes efter lupinernes modningstidspunkt i led 6. I et fugtigt år hvor lupinerne bliver ved med at gro, aftales det bedste høsttidspunkt med Inger Bertelsen. Høst af halm aftales nærmere.

KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages kerne/frø prøver på ledniveau, jvf. Instruktion for udtagning af kerne/frøprøver. Vigtigt at den samlede prøve er min 3 kg. Prøverne sendes til KKG, som måler renhed, sorterer blandingsprøverne ud på arterne ærter, lupin og vårhvede. Herefter måles vandprocent, TKV på artsniveau, samt råprotein i ærter og vårhvede, mens lupin sendes til kemisk analyse hos Eurofins.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, type og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
11-04-2018Korrektur KAFI og HJB


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk