Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
092311818 Ukrudt i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 25-03-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af nye ukrudtsmidler mod aktuelle ukrutdsarter i majs.

BAGGRUND: Midlet ONYX indeholder aktivstoffet pyridat, der er et nyt aktivstof godkendt i majs.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg må kun anlægges på arealer med majs til helsæd, som er fri for kvik. Der ønskes en jævn og relativ stor ukrudtsbestand bestående af en bred bestand af tokimbladet ukrudt herunder forekomst af storkenæb.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 11 - 12
0,75 l Temsa SC
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
0,75 l Temsa SC
3Stadium 11 - 12
0,5 l Temsa SC
0,5 l Onyx
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
0,5 l Temsa SC
0,5 l Onyx
4Stadium 11 - 12
0,5 l Temsa SC
0,5 l Onyx
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
0,5 l Onyx
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
5Stadium 11 - 12
0,5 l Temsa SC
5,6 g Harmony SX
0,2 l Agropol
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
0,15 l Starane 333 HL
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
6Stadium 11 - 12
0,5 l Temsa SC
0,6 l Onyx
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
7Stadium 11 - 12
0,5 l Temsa SC
0,3 l Onyx
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
0,3 l Temsa SC
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
0,3 l Onyx
8Stadium 11 - 12
0,75 l Border 100 SC
5,6 g Harmony SX
0,2 l Agropol
Stadium 13 - 15

10-14 dage senere
0,5 l Border 100 SC
35 g MaisTer
0,5 l MaisOil
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2-8 behandles i majsens st. 11-12, og når ukrudtet har 0-1 løvblade og igen ca. 10-14 dage senere, når nyt ukrudt er spiret frem med 0-2 løvblade.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Før behandling, i st 11-12
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  P03Stadium 30 - 32, 14-21 dage efter sidste behandling, inden ukrudtet i ubehandlet gror sammen
  ParcelAFGRØDESKADE karakter 0-10.
  0 = ingen skade 10 = planter helt nedvisnet
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 5-8 vigtigste arter tælles for sig. Tæl flere steder, hvis bestanden af en art er lille eller forekommer ujævnt
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af ukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter. Vær opmærksom på at bedømme samme arter som optælles.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Der ønskes en samlet vurdering af den totale biomasse af græsukrudt samt en vurdering for hver enkelt ukrudtsart. Opret de aktuelle arter. Vær opmærksom på at bedømme samme arter som optælles.
   
  P04Stadium 83, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P05Stadium 83 - 85, Høst
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE:
  Der foretages en bedømmelse både af den totale biomasse og arterne hver for sig for tokimbladet ukrudt og græsukrudt. Så mange arter som muligt skal bedømmes.
  Bedømmelsen af effekt skal ske inden ukrudt i ubehandlet gror sammen og har haft væsentlig indbyrdes konkurrence. Eksempelvis bliver enårig rapgræs kvalt af tokimbladet ukrudt, hvis bedømmelsen sker for sent. Se: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene for beskrivelse af visuel bedømmelse
  I tilfælde, hvor en ukrudtsart ikke bliver bekæmpet med behandlingen i et forsøgsled, vil ukrudtsarten ofte opnå en større biomasse end arten har i ubehandlet, idet den slet ikke har konkurrence fra andet ukrudt. I sådanne tilfælde bedømmes biomassen i ubehandlet fortsat til forholdstal 100, mens biomassen i det behandlede forsøgsled, hvor effekten har været manglende, sættet til en højere værdi (eksempelvis 200, hvis der er dobbelt så meget biomasse).
  Data skal indberettes med det samme, så eventuelle spørgsmål kan afklares kort tid efter bedømmelsen er gennemført.

  PRØVEUDTAGNING HØST: Ved høst udtages en prøve på 1 kg af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  HØST: Forsøget høstes af Forsøgsafdeling Koldkærgård. Majsen høstes ved stadie 83-85, når tørstofindholdet i led 6 er 30 %. Kernerne vil være dejagtige, og man kan netop med besvær klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.
  se Høst af majsforsøg

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Border 100 SC GHS08 GHS09 GHS05 GHS07
  Harmony SX GHS09
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Onyx GHS09 GHS02 GHS07
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Temsa SC GHS09 GHS08 GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk