Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020041818 Rhizobium podning af hvidkløver - UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-07-2018
Fordelingsdato: 08-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydning af podning med rhizobium for udbytte, proteinindhold og kløverandel.


BAGGRUND: Forsøget er en del af projektet NCHAIN, som undersøger sammenhæng mellem rhizobium og hvidkløvers vækst i økologiske marker.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. I 2015 blev der gennemført en undersøgelse af 50 kløvergræsmarker i forhold til kløvervækst og udtaget prøver for at undersøge rhizobium. Hvis det er muligt er der et ønske om, at forsøget anlægges i disse marker. Dog er det en forudsætning, at der ikke har været kløvergræs i 2016 og 2017. Er det ikke muligt, kan andre marker anvendes. En beskrivelse af kløverens vækst sidst der var kløvergræs i marken skal anvendes til at vurdere om det er den rette mark til forsøget. Arealet må ikke være kløvertræt. Forsøget skal anlægges med god afstand til læhegn, for at minimere risikoen for angreb af bladrandbiller. Forsøget anlægges som udlæg i grønbyg, som er gødet moderat. Forsøget skal sås med småparcelteknik. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret og må ikke afgræsses. I 1. brugsår høstes 4 slæt forsøgsmæssigt med måling af udbytte og proteinindhold. Forsøget skal derfor anlægges i en mark hvor forsøgsværten også høster 4 slæt. Forsøget skal høstes med græshøster i 2019.

Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i vårbyg til grønbyg med småparcelteknik. Parceller anlægges på tværs af agerretningen (se skitse). Forsøget kan anlægges i 1 eller 3 rækker. Anlægges så evt. spor af gyllevogn og vandingsmaskine undgås. Der sås værneparceller af alm. rajgræs uden kløver mellem alle parceller, for at undgå sammengroning af hvidkløver.
Varighed: udlægsår + 2 brugsår.

PARCELGRÆNSER:
Parcelgrænser holdes markerede.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Høst og bjærgningHøst-datoBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: I en tør periode i forbindelse med høst af dæksæd (grønbyg), vandes så udlægget sikres. Under grundbehandling indberettes så- og høstdato for grønbyg.

Aarhus Universitet udtager prøver af rhizobium. Placering af forsøget og sådato skal derfor indberettes omgående.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Gødes moderat som omgivende mark i 2018. I 2019 gødes som omgivende mark. Det er vigtigt at der ikke mangler kalium og svovl, der grundgødskes i 2019 med patentkali efter aftale med Inger Bertelsen, SEGES.
Der foretages ikke ukrudtsbekæmpelse i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Ubehandlet og ikke pelleteret
HvidkløverKlondike
700 Spiredygt. frø/m2
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
2Stadium 00
Ubehandlet og ikke pelleteret
HvidkløverRabbani
700 Spiredygt. frø/m2
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
3Stadium 00
Kløver podet med rhizobium SM149A - pelleterede frø
HvidkløverKlondike
700 Spiredygt. frø/m2
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
4Stadium 00
Kløver podet med rhizobium SM149A - pelleterede frø
HvidkløverRabbani
700 Spiredygt. frø/m2
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
5Stadium 00
Kløver podet med rhizobium SM149A - podes ved såning
HvidkløverKlondike
700 Spiredygt. frø/m2
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
6Stadium 00
Kløver podet med rhizobium SM149A - podes ved såning
HvidkløverRabbani
700 Spiredygt. frø/m2
Alm.rajgræs10 kg Blanding Indiana/Boyn
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Hvidkløver og alm rajgræs sås hver for sig. Begge dele sås med småparcelsåmaskinen. Først sås alle parceller og værn med alm. rajgræs i 2 cm dybde med efterharve. Derefter sås ubehandlet hvidkløver, pelleteret hvidkløver og hvidkløver som podes ved såning i denne rækkefølge. OBS: Vigtigt at sårækkefølgen overholdes, for at forhindre overslæb af rhizobium mellem parceller. Hvidkløver sås i 0,5 cm dybde, der skal anvendes efterharve så frøene dækkes med jord.

VEJLEDNING TIL PODNING: Podemidlet holdes på køl og medbringes i marken i kølebokse. Podning foregår umiddelbart inden såning.
Der podes således:
 • Bland 2 ml vand pr. kg frø i posen med frø og ryst det forsigtigt.
 • Bland 10 g tørv pr. kg frø, indtil alle frøene er dækket.
 • Såning foretages så hurtigt som muligt.

 • UDSÆD: Alm. rajgræs og podet pelleteret/ubehandlet hvidkløver udvejet til småparceller leveres af Teknologisk Institut.

  OBS: For at holde rhizobium frisk SKAL udsæd af hvidkløver og podemiddel opbevares i køleskab og sendes i køleboks.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0215-05-2018, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes SEGES
  ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0310-07-2018, 3 uger efter høst af dæksæd
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
   
  ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i 2018. Der må tages slæt på arealet efter høst af grønkorn i 2017, arealet må ikke afgræsses.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Innovationsfonden har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  28-03-2018Korrektur ANSC
  05-04-2018Pga. tekniske vanskeligheder i forbindelse med pelletering af kløver, ændres planen, så 3 led er fjernet, der er tilføjet manuel podning i 2 led og forsøgstilskud er tilsvarende reguleret./KTM
  05-04-2018Pga. planændring er forsøgstilskuddet rettet fra 23859 kr til 12257 kr
  13-04-2018Podning og pelletering af kløverfrø uens, især i Klondike, hvor der er en del frø, der ikke er pelleteret ordentligt. Da det er umuligt at fremskaffe nye, fortsættes med dem vi har /INB /KTM


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk