Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
091641818 Afprøvning af forskellige svampemidler i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-04-2018
Fordelingsdato: 19-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler i vårbyg samt belyse effekten af en ny model til bekæmpelse af svampesygdomme i vårbyg.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste bekæmpelsesstrategier mod bladsvampe i de mest dyrkede vårbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg ønskes anlagt i forskellige sorter. Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut. Forsøgene skal anlægges i pløjede marker. Effekten af svampesprøjtning på nedknækning af strå og aks samt lejesæd ønskes også belyst. Oplysning om evt. vækstregulering i forsøget skal derfor indberettes på forsøget.
Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.


Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter til "Skadestuen" på SEGES til verificering af angreb. Se evt. billeder af Ramularia i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,25 l Proline Xpert
Stadium 39 - 450,2 l Comet Pro
0,35 l Propulse SE 250
3Stadium 310,25 l Proline Xpert
Stadium 39 - 450,2 l Comet Pro
0,35 l Propulse SE 250
14 dage efter 2. behandling0,25 l Proline Xpert
4Stadium 39 - 450,3 l Comet Pro
0,375 l Bell
5Stadium 39 - 450,6 l Comet Pro
0,375 l Bell
6Stadium 39 - 450,2 l Comet Pro
0,35 l Proline Xpert
7Stadium 39 - 450,3 l Comet Pro
0,25 l Propulse SE 250
8Stadium 39 - 450,15 l Comet Pro
0,15 l Propulse SE 250
9Stadium 39 - 450,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
10Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
11Stadium 39 - 450,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
12Stadium 30Pl.værn Online, syg.
13Stadium 30Fugtmodel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 og 3 behandles 1. gang ved st. 31 og igen i st. 39-45. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne. Det er vigtigt, at anden behandling udføres i st 39-45. Led 3 behandles yderligere 14 dage efter behandling i st. 39-45.
 • Led 4-11 behandles i st. 39-45.
  Led 12 og 13: Se vejledning nederst i planen.
 • Led 12 behandles ift. Planteværn Online, som kontaktes første gang ved buskning. Alle kontakter med Planteværn Online udskrives og mailes løbende til Lotte Buch, Teknologisk Institut. Husk at indberette behandlinger i PC markforsøg.
 • Led 13 behandles ifølge fugtmodel. Lotte Buch mailer hver uge om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 30.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P03Stadium 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 12, 13
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 73, 14 dage efter sidste sprøjtning, i led 13
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  PLANTEPRØVE: Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter fra ubehandlede parceller til "Skadestuen" til verificering af angreb. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  03-04-2018Stadie i led 12 og 13 er ændret til 30 under forsøgsbehandlinger. Vejledning til led 12 og 13 er tilføjet (LTB)
  03-04-2018Betaling for forsøgsarbejde er hævet til 23.760 kr. Et sprøjtetidspunkt er tilføjet i beregning samt 5 timers ekstra til bedømmelse af planter med angreb hver uge i sprøjteperioden (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Bell GHS07 GHS08
  Comet Pro GHS08 GHS07 GHS09
  Proline Xpert GHS09 GHS07 GHS08
  Propulse SE 250 GHS08 GHS09
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS07 GHS08 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk