Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
091631818 Svampebekæmpelse og vækstregulering i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 19-03-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler mod sygdomme i vårbyg. Derudover ønskes effekten af vækstreguleringsmidler på nedknækning af strå og aks belyst.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste løsninger mod bladsvampe, og vurdere behovet for anvendelse af vækstreguleringsmidler i de mest dyrkede vårbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg skal anlægges i forskellige sorter. Der ønskes også sorter, som er følsomme for strå og aksnedknækning.
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch. Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut. Forsøgene skal anlægges i pløjede marker.

Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter til "Skadestuen" på SEGES til verificering af angreb. Se evt. billeder af Ramularia i: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse eller vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,25 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
3Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,25 l Prosaro EC 250
4Stadium 37 - 390,5 l Prosaro EC 250
5Stadium 37 - 390,25 l Prosaro EC 250
6Stadium 37 - 390,35 l Prosaro EC 250
0,2 l Comet Pro
7Stadium 37 - 390,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
8Stadium 37 - 390,375 l Bell
0,3 l Comet Pro
9Stadium 37 - 390,25 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
10Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
11Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
12Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Orius 200 EW
13Stadium 37 - 390,25 l Propulse SE 250
0,25 l Amistar
14Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
0,15 l Cerone
15Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
0,3 l Terpal
16Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
0,2 l Moddus M
0,15 l Cerone
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 behandles i st. 31.
 • Led 2-15 behandles i st. 37-39.
 • Led 3 behandles yderligere 14 dage efter behandling i st. 37-39. NB: Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i led 2, men 2. behandling udføres i alle tilfælde i stadie 37-39.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 71, 21 dage efter sidste behandling
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  PLANTEPRØVE: Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter fra ubehandlede parceller til "Skadestuen" til verificering af angreb. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Amistar GHS07 GHS09
  Bell GHS07 GHS08
  Cerone GHS05 GHS07
  Comet Pro GHS08 GHS09 GHS07
  Moddus M GHS09 GHS07
  Orius 200 EW GHS08 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09 GHS08
  Prosaro EC 250 GHS08 GHS07 GHS09
  Terpal GHS09 GHS07 GHS05
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS08 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk