Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090921818 Svampebekæmpelse i rug Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-07-2018
Fordelingsdato: 17-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge den optimale strategi for svampebekæmpelse i rug. Effekten af svampebekæmpelse på forskellige tidspunkter og med forskellige midler og doser ønskes belyst.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for rugdyrkning også på de mere lerede jorde.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i højtydende rugmarker. Forsøgene anlægges i pløjede marker.
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch. Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 37 - 390,25 l Prosaro EC 250
Stadium 59 - 650,25 l Prosaro EC 250
3Stadium 59 - 650,5 l Prosaro EC 250
4Stadium 59 - 65
0,5 l Folicur Xpert
5Stadium 59 - 650,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
6Stadium 59 - 650,2 l Rubric
0,375 l Riza 200 EC
7Stadium 59 - 650,375 l Viverda
0,5 l Ultimate S
804-07-2018
14 dage senere end behandling i st. 59-65
0,5 l Folicur Xpert
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Anvend 200 l/ha ved sprøjtning på tørre blade, og 150 l/ha ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-7 behandles i st. 59-65.
 • Led 8 behandles 14 dage senere end behandlingen i st. 59-65
  Der tilstræbes 2 uger mellem behandling i st. 37-39 og 59-65.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 37 - 39, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P04Stadium 59 - 65, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P05Stadium 71, 14 dage efter behandling, i st. 59-65
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P06Stadium 75, 35 dage efter behandling i led:, i st. 59-65
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P07Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-07-2018Analysen "Råprotein, % råvare" er erstattet af "Råprotein, % i tørstof" (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Folicur Xpert GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09 GHS08
  Prosaro EC 250 GHS08 GHS07 GHS09
  Riza 200 EC GHS09 GHS07 GHS08
  Rubric GHS08 GHS07 GHS09
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk