Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
030501818 Bramgæs i kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-01-2019
Fordelingsdato: 28-03-2018
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse hvordan tilstedeværelsen af bramgæs påvirker planterne og udbyttet i kløvergræs.


BAGGRUND: I mange områder i Danmark, f.eks. i de syd- og vestlige dele af landet, forekommer der store flokke af bramgæs på landbrugsarealer. De raster i et område i perioden fra slut september til slut maj. Samtidig æder de store mængder af især græs og vintersæd og tramper afgrøderne ned. Resultatet er store udbyttetab for landmændene, på trods af tilpasning til situationen, hvor såtider skubbes og man undlader, at dyrke visse afgrøder. Idet bestanden af bramgæs er i voldsom vækst og fuglene er begyndt at yngle i Danmark, må problemet forventes at stige over de kommende år. Da informationer om niveauet for udbyttetab og planteskader er yderst mangelfulde, har dette forsøg til hensigt at belyse problemstillingen, med henblik på støtte i udformningen af reguleringsdirektiver for bramgæs.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene gennemføres i slætgræs, hvor der høstes 3 slæt, på arealer der på forhånd er kendt med forekomsten af bramgæs.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøgsarealet behandles som omgivende mark og alle behandlinger indberettes i PC-Markforsøg under grundbehandlinger, med angivelse af mængder og typer af gylle, gødninger og behandlingsmidler.


FORSØGSSTEDER: 3 forsøg hos LFE 8 (SAGRO) (Rasmus Løbner og Nikolai Kjær)


ANLÆGSDATA: Der udvælges 3 marker, med begyndende vækst i foråret. I hver mark anlægges 8 parceller på 1,21 m2 (1,1 m x 1,1 m) efter et foruddefineret design, se skitse. Parcellerne afmærkes med en lille metalskive med en pløk i, der bankes så langt i jorden, at maskiner ikke kører i dem og så de ikke stikker op og skræmmer gæssene. Det sydvestlige hjørne af hver parcel markeres med en tynd, hvid flexstok, så parcellen kan genfindes. I den udvalgte forsøgsmark opsættes der trådbure i fire af parcellerne (led 1), der fungerer som ubehandlede og hvor gæssene derfor ikke skal have adgang. Felterne afsættes som kvadrater, der måler 1,1 x 1,1 m. Der opsættes trådhegn, som de fire sider i kvadratet, med en maskestørrelse på ? cm x ? cm i en højde på ? cm. Øverst lægges der trådhegn over som top på buret. I de fire hjørner fastgøres trådhegnet på fire hegnspæle i jern. For at fastholde trådhegnet ved jorden fastgøres det med pløkker. Toppen af buret fastgøres med strips. Ved behandlinger og slæthøst i marken fjernes net og evt. markeringspinde umiddelbart inden og monteres på nøjagtig samme sted efter behandlingen er udført. OBS: Vigtigt, at der konstant er net over de "ubehandlede" parceller, når der ikke behandles i marken! Der må ikke køres i parcellerne. De statistiske beregninger af resultater foregår ved specialanalyse.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GRUNDOPLYSNINGER: Der oprettes et notat med information om sæskiftet på marken de sendeste 3 år.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Net over parcellen som skal forhindre at gæssene æder af afgrøden.Ubehandlet
2Parcel med gæsBehandlet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsmæssig behandling

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-03-2018, Før behandling
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Her indberettet forsøgets tilstand ved opstart, herunder om der er afgrødeskader i de ubehandlede parceller (led 1), som der skal net over.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P0226-03-2018
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
i høstparcellen
 
P0309-04-2018
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P0423-04-2018
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P0507-05-2018
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P0621-05-2018, Før høst af 1. slæt
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med en pladeløfter på 3-5 forskellige steder i parcellen.
 
ParcelSKUD /plante.
(græsskud, rødkløver og hvidkløver) Optælling sker i række to fra højre og i mellemrummet mellem række 2 og 3
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
i høstparcellen
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
ParcelUkrudt planter/m2.
De 5 mest dominerende arter af ukrudt opgøres separat.
 
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
Parcel*1 .
AFGRØDESKADE, kategori 1, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*2 .
AFGRØDESKADE, kategori 2, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*3 .
AFGRØDESKADE, kategori 3, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*4 .
AFGRØDESKADE, kategori 4, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
P0704-06-2018
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P0818-06-2018
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P0902-07-2018, Før høst af 2. slæt
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med en pladeløfter på 3-5 forskellige steder i parcellen.
 
ParcelSKUD /plante.
(græsskud, rødkløver og hvidkløver) Optælling sker i række to fra højre og i mellemrummet mellem række 2 og 3
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
i høstparcellen
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
GRÆSANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
ParcelUkrudt planter/m2.
De 5 mest dominerende arter af ukrudt.
 
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
Parcel*1 .
AFGRØDESKADE, kategori 1, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*2 .
AFGRØDESKADE, kategori 2, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*3 .
AFGRØDESKADE, kategori 3, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*4 .
AFGRØDESKADE, kategori 4, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
P1016-07-2018
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P1130-07-2018
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P1215-08-2018, Før høst af 3. slæt
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med en pladeløfter på 3-5 forskellige steder i parcellen.
 
ParcelSKUD /plante.
(græsskud, rødkløver og hvidkløver) Optælling sker i række to fra højre og i mellemrummet mellem række 2 og 3
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
i høstparcellen
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
ParcelUkrudt planter/m2.
De 5 mest dominerende arter af ukrudt.
 
ParcelAntal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
Parcel*1 .
AFGRØDESKADE, kategori 1, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*2 .
AFGRØDESKADE, kategori 2, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*3 .
AFGRØDESKADE, kategori 3, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 
Parcel*4 .
AFGRØDESKADE, kategori 4, Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
 


FOTO Der tages et foto pr. parcel lodret ned på jordoverfladen. Foto skal dække hele parcellen. Billederne navngives således at det er muligt at identificere oprindelsen og lægges ind i PC Markforsøg under notater.

PRØVEUDTAGNING: Forud for prøvetagning tages foto og følgende parametre måles:
 • Vækststadium
 • Plantedække, Procentdelen af parcellen som er dækket med planter noteres
 • Ukrudt
 • Afgrødehøjde
 • Skud pr. plante
 • Afgrødeskade, I hver parcel opdeles afgrødeskaden i 4 kategorier. Indenfor de 4 kategorier sættes der procent på andelen i parcellen. Tilsammen skal de fire kategorier give 100 procent.
  • *1: Ugræsset,
  • *2: Topgræsset,
  • *3: lidt afgræsset,
  • *4: meget afgræsset.
  UKRUDTSBEDØMMELSE:
  De fem mest dominerende arter af ukrudt og/eller urter optælles og noteres separat.

  AFGRØDEKLIP:
  Klippeskabelonen placeres midt i hvert parcel, så der indvendig i skabelonen afklippes 1 m2, se skitse nederst. Plantematerialet lægges i en pose med tilhørende label for den specifikke parcel. Herefter klippes de resterende 10 cm i bredden, hele vejen rundt i parcellen og fjernes fra arealet. I parcellerne med net placeres disse umiddelbart efter. Der efterlades en ensartet stub på 7 cm, samme stubhøjde som landmand laver til slæt. Den høstede friskmængde pr parcel afvejes, og noteres under udbytte. Herefter afsendes en frisk prøve på min 500 g til Eurofins til NIR analyse. Planteprøven udtages i alt tre gange: Planteprøverne udtages umiddelbart inden første, andet og tredje slæt.

 • OPTÆLLING AF GÅSELORTE:
  Der optælles gåselorte ved at placere en tælleramme i det sydvestlige hjørne uden for hver parcel med gåsegræsning, se skitse nederst. Det er vigtigt, at tællerammen placeres på nøjagtig samme sted ved hver tælling, hvorfor der afsættes en pløk med metalskive i tællerammens sydvestlige hjørne. I hver ring optælles antallet af gåselorte, som herefter fjernes. Denne optælling gentages hver 14. dag fra ca. medio marts, frem til bramgæssene har forladt arealet ca. medio maj. Gåselortene medtælles hvis de er let genkendelige.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk