Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090861818 Svampebekæmpelse i vinterhvede med nye svampemidler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 17-03-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af nye svampemidler ved svampebekæmpelse i vinterhvede. GF-3307 har ny virkemekanisme og er også kendt under navnet Inatreq, som er det ene aktivstof. Elatus Era indeholder et nyt såkaldt SDHI-middel.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt forsøg i sorter, der både er modtagelige og mindre modtagelige for Septoria (modtagelighedsklasse 1-3). Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo .
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch. Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.


ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Univoq
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
3Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 391 l Univoq
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
4Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 391,25 l Univoq
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
5Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Univoq
Stadium 55 - 610,75 l Univoq
6Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Univoq
Stadium 55 - 610,75 l Univoq
0,2 l Comet Pro
7Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 391 l Univoq
Stadium 55 - 610,75 l Univoq
0,2 l Comet Pro
8Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 391 l Univoq
Stadium 55 - 611 l Univoq
0,2 l Comet Pro
9Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 391 l Univoq
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
10Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,55 l Univoq
Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
11Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
12Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Bell
0,2 l Comet Pro
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
13Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,5 l Elatus Era
Stadium 55 - 610,5 l Elatus Era
15Stadium 37 - 390,75 l Univoq
Stadium 55 - 610,75 l Univoq
16Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-14 og 16 behandles i st. 32, i st. 37-39 og igen i st. 55-61.
 • Led 15 behandles kun i st. 37-39 og st. 55-61.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene.

  GF-3307: GF-3307 må kun anvendes til dette forsøg. Resterende mængde skal bortskaffes.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 3 uger efter sidste behandling, i st. 55-61
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Bell GHS07 GHS08
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Elatus Era GHS09 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09 GHS08
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07
  Ultimate S GHS07
  Univoq GHS07 GHS09 GHS05
  Viverda GHS09 GHS07 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk