Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090821818 Bladsvampe i vinterhvede - forskellig indsats samt afprøvning af modeller Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-04-2018
Fordelingsdato: 18-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige løsninger ved aksbeskyttelse samt effekten af tidlig hhv. sen svampesprøjtning. Derudover ønskes det yderligere at vurdere forskellige modellers egnethed til at vejlede i bekæmpelse af Septoria. Ligeledes sammenlignes de opnåede nettomerudbytter med nettomerudbyttet ved en lokal strategi.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt forsøg i sorter der både er modtagelige og mindre modtagelige for Septoria (modtagelighedsklasse 1-3). Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo .
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker.
I et enkelt forsøgsled afprøves en lokal strategi, hvor svampebekæmpes optimalt med henblik på at opnå et højt nettomerudbytte. Svampemidler hertil skaffes lokalt.

Forsøget indgår både i en undersøgelse om resistens hos Septoria mod triazoler/SDHI og i en undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner.
 • Der skal derfor indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod triazoler/SDHI i led 2. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".
 • Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes kornprøve fra forsøgsled 2. Et tilsendt elektronisk spørgeskema vedr. dyrkningsbetingelser skal ligeledes udfyldes. Skemaet tilsendes via e-mail i maj. Spørgeskemaet udfyldes ud fra forholdene i forsøgsled 2.

  Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

 • ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  3Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,3 l Bell
  0,2 l Propulse SE 250
  4Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  5Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,375 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,375 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  6Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,2 l Bell
  0,25 l Prosaro EC 250
  Stadium 55 - 610,2 l Bell
  0,25 l Prosaro EC 250
  7Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  8Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,375 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  Stadium 55 - 610,375 l Propulse SE 250
  9Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Viverda
  0,75 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,75 l Viverda
  0,75 l Ultimate S
  10Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,25 l Proline Xpert
  0,2 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,25 l Proline Xpert
  0,2 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  11Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,75 l Univoq
  0,2 l Comet Pro
  12Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  13Stadium 37 - 390,375 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,375 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  14 dage senere0,25 l Prosaro EC 250
  14Stadium 31
  Svampebekæmpelse efter behov
  Lokalt forslag
  15Stadium 32
  Svampebekæmpelse efter behov
  Pl.værn Online, syg.
  16Stadium 32
  Svampebekæmpelse efter behov
  Septoria fugtmodel
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-3 og 5-12 behandles i st. 32.
 • Led 2-13 behandles i st. 37-39
 • Led 2-13 behandles igen i st. 55-61.
 • Led 13 behandles yderligere 14 dage senere end st. 55-61.
  Led 14, 15 og 16:
 • Led 14: Lokalt forslag. Der må kun anvendes godkendte midler og formålet er at opnå det størst mulige nettomerudbytte.
 • Led 15: Sprøjtes ift. Planteværn Online, som kontaktes første gang i st. 31-32. Alle kontakter med Planteværn Online udskrives og mailes løbende til Lotte Buch, Teknologisk Institut. Husk at indberette behandlinger i PC markforsøg.
 • Led 16: Sprøjtes ifølge Septoria fugtmodel. Lotte Buch mailer hver uge om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 32.

  Der skal være ca. 3 uger mellem behandlingerne i st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem behandlingerne i st. 37-39 og st. 55-61.
  OBS Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene.
  Se vejledning med detaljer omkring behandling i led 15 og 16 i det vedhæftede dokument nederst i forsøgsplanen.
  GF-3307: GF-3307 må kun anvendes til dette forsøg. Resterende mængde skal bortskaffes.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. behandling, i st. 37-39
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 14, 15, 16
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. behandling, i st. 55-61
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 14 dage efter behandling i led:, i led 13
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk. faneblade/2. øverste blad. SE AFSNIT OM PLANTEPRØVE
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 1 kg til analyse for Fusarium-toksiner.
  Se afsnit om KERNE/FRØ PRØVE.
  Koldkærgård vidersender led 2 til Agrolab.
  DEOXYNIVALENOL, ppb
  T-2 TOKSIN, ppb
  HT-2 TOKSIN, ppb
  ZEARALENON, ppb
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 2 på vækststadium 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, så at bladene ligger fladt mod papiret (10 stk på hver ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer og løbenummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  KERNE/FRØ PRØVE: Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kerne/frø-prøve fra led 2 til Koldkærgård, der videresender prøven til analyse hos Agrolab. Det er vigtigt, at prøven er emballeret i en lærredspose.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  13-03-2018Vejledning til forsøgsbehandling er opdateret, så led 16 tidligst kan behandles i st.32 (LTB)
  03-04-2018Vejledning er tilføjet (LTB)
  19-04-2018Forsøgstilskud er tilføjet (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Bell GHS07 GHS08
  Comet Pro GHS08 GHS07 GHS09
  Proline Xpert GHS07 GHS09 GHS08
  Propulse SE 250 GHS08 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07
  Ultimate S GHS07
  Univoq GHS05 GHS07 GHS09
  Viverda GHS07 GHS08 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk