Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090811818 Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige midler og doser Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-10-2018
Fordelingsdato: 17-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige midler, doser og sprøjtetidspunkter ved svampebekæmpelse i vinterhvede.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt forsøg i sorter der både er modtagelige og mindre modtagelige for Septoria (modtagelighedsklasse 1-3). Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo.
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker.

Forsøget indgår både i en undersøgelse om resistens hos Septoria mod triazoler/SDHIér og i en undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner.
 • Der skal derfor indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod SDHI/triazoler i led 2. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".
 • Til undersøgelse af fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kornprøve. Prøven udtages i forsøgsled 7 og spørgeskemaet udfyldes ud fra forholdene i forsøgsled 7. Et tilsendt elektronisk spørgeskema vedr. dyrkningsbetingelser skal ligeledes udfyldes. Skemaet tilsendes via e-mail i maj. Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

 • ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,3 l Prosaro EC 250
  0,3 l Bell
  Stadium 55 - 610,5 l Amistar Gold
  3Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,3 l Prosaro EC 250
  0,3 l Bell
  Stadium 55 - 610,25 l Amistar Gold
  0,375 l Bell
  4Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  5Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Viverda
  0,75 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,75 l Viverda
  0,75 l Ultimate S
  6Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Prosaro EC 250
  Stadium 55 - 610,5 l Prosaro EC 250
  7Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,25 l Rubric
  0,25 l Propulse SE 250
  Stadium 55 - 610,75 l Viverda
  0,75 l Ultimate S
  8Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,25 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  9Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  10Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  11Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  12Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  13Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,25 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  14Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,25 l Amistar
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  15Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,75 l Propulse SE 250
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  16Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,375 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,375 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-8, samt 10-16 behandles i st. 32, i st. 37-39 og igen i st. 55-61.
 • Led 9 behandles kun i st. 37-39 og st. 55-61.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning, i st. 37-39
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. sprøjtning, i st. 55-61
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 3 uger efter sidste behandling, i st. 55-61
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk faneblade/2. øverste blad. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 7
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 1 kg til analyse for Fusarium-toksiner.
  Se afsnit om KERNE/FRØ PRØVE.
  Koldkærgård videresender led 7 til Agrolab.
  DEOXYNIVALENOL, ppb
  T-2 TOKSIN, ppb
  HT-2 TOKSIN, ppb
  ZEARALENON, ppb
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 2 på vækststadium 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, så at bladene ligger fladt mod papiret (10 på hvert ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer og løbenummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  KERNE/FRØ PRØVE: Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kerne/frø-prøve fra led 7 til Koldkærgård, der videresender prøven til analyse hos Agrolab. Det er vigtigt, at prøven er emballeret i en lærredspose.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  14-03-2018I led 2 og 3 er Armure erstatter af Amistar Gold (LTB)
  22-05-2018Dosering af Ultimate er rettet til 0,55 i led 4 istedet for 0,5 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Amistar GHS07 GHS09
  Amistar Gold GHS07 GHS09
  Bell GHS07 GHS08
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Folicur Xpert GHS09 GHS08 GHS07
  Propulse SE 250 GHS08 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS08 GHS09
  Rubric GHS09 GHS08 GHS07
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk