Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090651818 Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 18-07-2018
Fordelingsdato: 17-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler mod sygdomme i vinterbyg, samt belyse effekten af forskellige sprøjtetidspunkter.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste bekæmpelsesstrategier mod bladsvampe i de mest dyrkede vinterbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt forsøg i forskellige sorter. Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut. Forsøgene skal anlægges i pløjede marker
Effekten af svampesprøjtning på nedknækning af strå og aks samt lejesæd ønskes også belyst. Derfor skal en evt. vækstregulering i forsøget indberettes på forsøget.

 • Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter til "Skadestuen" på SEGES til verificering af angreb. Se evt. billeder af Ramularia i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.

  Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 31 - 320,25 l Prosaro EC 250
  Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  14 dage senere end behandling i st 39-450,25 l Prosaro EC 250
  3Stadium 31 - 320,25 l Prosaro EC 250
  Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  4Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  5Stadium 39 - 450,5 l Propulse SE 250
  0,3 l Comet Pro
  6Stadium 39 - 450,15 l Propulse SE 250
  0,15 l Comet Pro
  7Stadium 39 - 450,375 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  8Stadium 39 - 450,375 l Bell
  0,3 l Comet Pro
  9Stadium 39 - 450,35 l Prosaro EC 250
  0,2 l Comet Pro
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 og 3 behandles i st. 31-32
 • Led 2-9 behandles i st. 39-45. Det tilstræbes, at der er mindst 2 uger mellem behandlingerne i st. 31-32 og st. 39-45
 • Led 3 behandles yderligere 14 dage senere end behandlingen i st. 39-45.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31 - 32, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P03Stadium 39 - 45, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P04Stadium 71, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   


  PLANTEPRØVE: Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter fra ubehandlede parceller til "Skadestuen" til verificering af angreb. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-07-2018Forsøgstype er ændret fra alpha-design til fuldstændig blokdesign, da der kun er 9 led (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Bell GHS07 GHS08
  Comet Pro GHS09 GHS07 GHS08
  Propulse SE 250 GHS08 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS08 GHS09 GHS07
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS07 GHS09 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk