Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
050511818 Radrensning og båndsprøjtning i spinat til frøavl Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-05-2018
Fordelingsdato: 21-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Karina Vincents Lohmann
Telefon: /72203388
Email: KAFI@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for at anvende radrensning og båndsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frø.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i spinat bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. En mekanisk renholdelse mellem rækkerne kunne være en mulighed til at begrænse behovet for kemi i frømarken. Dette forsøg skal vise mulighederne for mekanisk renholdelse samt båndsprøjtning i spinat til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i spinat til frøavl, hvor der forventes forekomst af bredbladet ukrudt.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i striber. Stribens bredde tilpasses radrenser og båndsprøjtens bredde, som er 3 m. Led 1 behandles med en 3 m bred forsøgssprøjte. Striben passes ind mellem plejespor samt hanplante-rækker. Der skal være værn mellem parceller i striben for at give mulighed for at hæve/sænke radrenseren og tænde slukke båndsprøjten. Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor. Høstparcellens størrelse skal være minimum 35 x 1,5 m, og det skal sikres, at radrenseren har kørt optimalt i hele parcellen. Nettoparcelbredden svarer til bredden af forsøgsmejetærskeren på 1,5 m, så der ikke er kørespor i nettoparcellen. Design skal evt. tilpasses af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 52,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme. Der behandles for skadedyr som i den omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2018
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Bredsprøjtning
07-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet
1,5 l Betanal
Bredsprøjtning
13-04-2018
7 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Bredsprøjtning
22-04-2018
14 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Bredsprøjtning
29-04-2018
21 dage efter 2. sprøjtning
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Bredsprøjtning
201-04-2018
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Båndsprøjtning
07-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet
1,5 l Betanal
Radrensning
Båndsprøjtning
13-04-2018
7 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Båndsprøjtning
17-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
22-04-2018
14 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Båndsprøjtning
29-04-2018
21 dage efter 2. sprøjtning
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
301-04-2018
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Båndsprøjtning
07-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet
1,5 l Betanal
Radrensning
Båndsprøjtning
13-04-2018
7 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Båndsprøjtning
17-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
22-04-2018
14 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Båndsprøjtning
27-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
29-04-2018
21 dage efter 2. sprøjtning
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
401-04-2018
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Båndsprøjtning
07-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet
1,5 l Betanal
Radrensning
Båndsprøjtning
13-04-2018
7 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Båndsprøjtning
17-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
22-04-2018
14 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Båndsprøjtning
27-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
29-04-2018
21 dage efter 2. sprøjtning
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
07-05-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
501-04-2018
0-3 dage efter såning, Jordmiddel
0,2 l Command CS
0,5 l Proman
Båndsprøjtning
07-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet
1,5 l Betanal
Radrensning
Båndsprøjtning
13-04-2018
7 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Båndsprøjtning
17-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
22-04-2018
14 dage efter 2. sprøjtning
1 l Betanal
Båndsprøjtning
27-04-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
29-04-2018
21 dage efter 2. sprøjtning
2 l Asulox
0,5 l Agropol
Båndsprøjtning
07-05-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
17-05-2018
Ukrudt på kimbladsstadiet mellem rækker
Radrensning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

SPRØJTNING:
Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 1 alle behandlinger bredsprøjtes. Der behandles 1. gang straks efter såning (max. 3 dage efter såning).
 • Led 2-5 alle behandlinger udføres med båndsprøjte. Der behandles 1. gang straks efter såning (max. 3 dage efter såning).
 • Alle led sprøjtes 1. gang ved ukrudtets kimbladsstadie, ca. 7. april. Der må ikke behandles hvis der er udsigt til frost de kommende 5 dage.
 • Alle led behandles dernæst med ca. 1 uges mellemrum, dvs. ca. den 13., 22. og 29. april. Timing af behandlinger følger antal dage mellem behandlingstidspunkter, dato er kun vejledende.

  RADRENSNING:
 • Led 2-5 radrenses ved ukrudtets kimbladsstadie, ca 7. april.
 • Led 3-5 radrenses igen når ukrudt i mellem rækker er på kimbladsstadie, ca. 10 dage efter 1. radrensning.
 • Led 4-5 radrenses igen når ukrudt i mellem rækker er på kimbladsstadie, ca. 10 dage efter 2. radrensning.
 • Led 5 radrenses igen når ukrudt i mellem rækker er på kimbladsstadie, ca. 10 dage efter 3. radrensning.
  Radrensninger foretages med en kamerastyret radrenser.

  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

  OBS: Hvis det ønskes at anvende skema til beregning af kemikalier til de behandlede led skal specifikationen "Bredsprøjtning" og "Båndsprøjtning" fjernes på enkeltforsøget i PC markforsøg.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0207-04-2018, Før 1. radrensning
  ForsøgTælleramme STØRRELSE m2.
  Indberettes i forbindelse med FOTO, med tælleramme - Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME"
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
  Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME". Der tages to fotos pr. parcel.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0317-04-2018, Før 2. radrensning
  ForsøgTælleramme STØRRELSE m2.
  Indberettes i forbindelse med FOTO, med tælleramme - Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME"
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
  Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME". Der tages to fotos pr. parcel.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0427-04-2018, Før 3. radrensning
  ForsøgTælleramme STØRRELSE m2.
  Indberettes i forbindelse med FOTO, med tælleramme - Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME"
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
  Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME". Der tages to fotos pr. parcel.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0507-05-2018, Før 4. radrensning
  ForsøgTælleramme STØRRELSE m2.
  Indberettes i forbindelse med FOTO, med tælleramme - Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME"
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
  Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME". Der tages to fotos pr. parcel.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P0628-05-2018, 3 uger efter sidste behandling
  ForsøgTælleramme STØRRELSE m2.
  Indberettes i forbindelse med FOTO, med tælleramme - Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME"
   
  ParcelFOTO med tælleramme.
  Se tekstafsnit "VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME". Der tages to fotos pr. parcel.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT i række planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKR. mellem rækker planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelTOKIMBLADET UKRUDT i række planter/m2, .
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
  Tælles inden for tællerammen på 1 af placeringerne hvor der også tages foto, se VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  P07Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 5 kg. Prøverne videresendes af Koldkærgård til analyse.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0.2 kg
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelFRØSÆTNING karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen frø, 10=god ensartet frøsætning.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Hvis der er en dominerende art, optælles den for sig.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  VEJLEDNING TIL FOTO MED TÆLLERAMME:
  Billeder tages på følgende måde:
  Billeder i dette forsøg skal anvendes til billedanalyse for bestemmelse af ukrudtsdækningsgraden.
  Der placeres en tælleramme 2 repræsentative steder i hver parcel. 3 afgrøderækker skal være synlige i billedet. Rækkerne skal vende lodret og den midterste række skal være midt i billedet. Da den PRÆCISE placering skal kunne genfindes når der tages fotos til efterfølgende måletider, er det vigtigt, at der placeres 3 pæle i spinatrækkerne og at det samtidig markeres direkte på tællerammen, hvor denne skal være ud for en pæl, se skitse nederst. Billedet skal tages lodret ned i afgrøden med en mobiltelefon med webtrial. Det er vigtigt med samme afstand til jorden på alle billeder. Hele tællerammen skal være synlig (Indberet arealet af tælleramme under måleparameteren TÆLLERAMME STØRELSE (M2)). Undgå skygger, støvlesnuder og andet på fotos, se evt. Gode fif til fotos i forsøgene
  Der hvor det ene billede tages, skal der samtidig optælles ukrudt i tællerammen. Der skal holdes styr på, på hvilke billeder der er optalt ukrudt i tællerammen, og hvilke billeder der ikke har optællinger. Ved optælling af ukrudt skal det optalte areal være synligt i billedet.
  Når afgrøden vokser sig større, skal det vurderes, om det giver mening at tage billeder.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  På den ene af de placeringer, hvor der tages fotos, optælles enkimbladet og tokimbladet ukrudt hhv. i rækken og mellem rækker. Rækkens bredde svarer til rækkebredden på båndsprøjten.
  Efterhånden som afgrøden vokser, vurderes det, om det giver mening at optælle ukrudt i selve rækken.

  KERNE/FRØ PRØVE: Koldkærgård videresender prøverne til analyse for renhed og rent frø hos Vikima Seed.
  Vikima Seed
  Industriparken 9
  4960 Holeby

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-03-2018Forsøgstilskud tilføjet /KTM
  20-04-2018Kemiberegning virkede ikke fordi bånd- og bredsprøjtning stod under Specifikation af forsøgsbehandlinger. Disse er nu flyttet under behandlinger og kemiberegningen virker/KTM

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Asulox GHS07 GHS09
  Betanal GHS09
  Proman GHS09 GHS08

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk