Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040311818 Bekæmpelse af Black dot ved hjælp af efterårsbejdsning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-04-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af Serenade ASO både ved lægning og ved indlagring samt en klarlægning af hvilket behandlingstidspunkt, der er mest effektivt.

BAGGRUND: Sygdommen Black dot er i udvikling i dansk kartoffelavl. Serenade har vist effekt over for sølvskurv og blackdot, og har i flere forsøg givet et merudbytte. Der er angivet mange behandlingstidpunkter med midlet, og det bør derfor undersøges hvornår man får den største effekt, og om flere behandlinger giver en effekt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en mark med kartofler, hvor der kan vandes optimalt.


ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 2 rækker a 12 planter, svarende til 4,5 m2. Nettoparcel: 2 rækker a 8 planter, svarende til 3 m2.


DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 4,5m2. Høstparcel minimum 3m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg1 l

GRUNDBEHANDLING: Kartoflerne bejdses med Monceren FS 250.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Gødskning, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse ved lægning 2017
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ved lægning 2017Ubehandlet
2Ved lægning 20175 l Serenade ASO


Faktor 2: Sygdomsbekæmpelse ved indlagring 2017
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AVed indlagring 2017Ubehandlet
BVed indlagring 2017. 2 l pr. ton2 l Serenade ASO


Faktor 3: Sygdomsbekæmpelse ved lægning 2018
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
IVed lægningUbehandlet
II15-04-2018
Ved lægning
5 l Serenade ASO
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Faktor 1:
 • Led 1: Ingen Serenade ved lægning 2017.
 • Led 2: 5 l Serenade pr. ha udbragt med Hardi-anlæg ved lægning 2017.

  Faktor 2:
 • Led A: Ingen Serenade ved indlagring 2017.
 • Led B: 2 l Serenade pr. ton kartofler ved indlagring 2017.

  Faktor 3:
 • Led I: Ingen Serenade ved lægning 2018.
 • Led II: 5 l Serenade pr. ha ved lægning 2018. Serenade udbringes med forsøgssprøjte.
 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ledUdføres kun i følgende led: IA1, IB1, IA2, IB2
  SKINFINISH tal for index.
   
  P0215-05-2018, Ved 50 % fremspiring
  ParcelFREMSPIRET % planter.
   
  P0325-05-2018, Ved 90 % fremspiring
  ParcelFREMSPIRET % planter.
   
  P0401-07-2018
  ParcelBLACK DOT karakter 0-4.
  En karakter for belægning af Mikrosclerotier på stængler og rødder.
   
  P0501-09-2018, Før optagning
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  ParcelBLACK DOT tal for (index).
  Symptomer på stængel, se tekstafsnit "Bedømmelse af black dot"
   
  P0601-09-2018, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
  Prøvestørrelse: hele høstudbyttet. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
  P0701-02-2019, Efter lagring
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til AKV.
  Prøvestørrelse: knolde af størrelsessorteringen 40-60 mm. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  SKINFINISH, tal for index


  BEDØMMELSE AF BLACK DOT: På stængler og rødder bedømmes angreb af black dot på rødder og stængler at udtage i alt 100 stængler, 25 stængler pr. gentagelse, og se efter mikrosklerotier på stængelstykket 5-10 cm over og under jorden. Stænglerne opdeles i følgende klasser:
 • Klasse 0: Ingen symptomer. Antal af stængler i klasse 0 = C0.
 • Klasse 1: 1-25% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 1 = C1.
 • Klasse 2: 26-50% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 2 = C2.
 • Klasse 3: 51-75% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 3 = C3.
 • Klasse 4: 76-100% af overfladearealet dækket med mikrosklerotier. Antal af stængler i klasse 4 = C4.
  Indekset beregnes på følgende måde:
  Index = ([C1]+[C2]*2+[C3]*3+[C4]*4) * 100 / (4*([C0]+[C1]+[C2]+[C3]+[C4]))

 • HØST: Forsøget høstes på det tidspunkt der er optimalt for den anvendte sort, ca. 1. september. Kartoflerne opbevares på køl indtil bedømmelsen af skinfinish i februar

  PRØVEUDTAGNING: Hele udbyttet udtages og størrelses-sorteres efter høst. Alle knolde fra størrelsesfraktionen 40-60 mm lagres i parpirsposer som leveres af Teknologisk Institut indtil februar. I februar 2019 undersøgelses for skinfinish.

  BEDØMMELSE AF SKINFINISH: I februar 2019 undersøgelses for skinfinish. Prøverne analyseres og lagres lokalt ved forsøgsstederne. Til bedømmelse af skinfinish (indeks) anvendes samme metode som beskrevet for indeks for skurv side 43 i "Vejledning i bedømmelser". De dominerende sygdomme på knoldene angives som notat i i PC-Markforsøg ved vurdering af skinfinish i februar. I februar vurderes det også, om der med fordel kan foretages en mere detaljeret bedømmelse af de enkelte sygdomme på knoldene.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Monceren FS 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk