Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040231818 Fosforoptimum i stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-04-2018
Fordelingsdato: 10-04-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At beskrive fosforoptimum ved placeret og bredspredt gødskning.

BAGGRUND: Fosfor er en knap ressource, men et vigtigt næringsstof i kartofler, som fremmer en tidlig rod- og knolddannelse. Udenlandske studier, publiceret i 2014, viser, at fosfor bør placeres, når fosfor tilføres i form af handelsgødning. I samme sæson, som gødningen tildeles, vil udnyttelsesgraden være 25-35 pct. ved placeret gødning og kun 1-10 pct. ved bredspredt gødning. Der er udført ganske få forsøg i Danmark med fosfor i kartofler, og disse forsøg ligger mange år tilbage. Problematikken er blevet endnu mere aktuel af, at der fra 2017 indføres fosforlofter i Danmark. Der er derfor behov for forsøg, hvor der sker en sammenligning mellem effekten af placeret og bredspredt fosforgødning på forskellige jordtyper og i marker med forskelligt fosforindhold. Der udføres derfor et markforsøg på to lokaliteter, hvor der anvendes 0, 30 og 60 kg P i tripelsuperfosfat pr. ha i stivelseskartofler, som enten udbringes som bredspredt gødning før lægning eller som placeret gødning samtidig med lægning. Placeringen af P kan både være som 2 strenge 5-6 cm til siden og 4-5 cm dybere end knolden i forbindelse ved lægning eller ved placering i selve rillen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i stivelseskartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2. Bruttoparcel 4 eller 6 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 22,5m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg
Patentkali, Kun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg1 l

GRUNDBEHANDLING: Forsøget grundgødes med NS 27-4 og Patentkali i samme mængder som i den omgivende mark, og som normalt for stivelseskartofler. Der må ikke tilføres anden P-gødning end forsøgsbehandlingen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
215-04-2018
Før lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
315-04-2018
Før lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
415-04-2018
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
515-04-2018
Ved lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
615-04-2018
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
715-04-2018
Ved lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
815-04-2018
Før lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
915-04-2018
Før lægning
20 kg P101 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
10 kg P111 l Flex Basis NP 5-8
Placeret i rillen
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 33 cm.
  • Alle led behandles med 1 l Monceren FS 250 pr. ha. ved lægning.
  • I led 9 blandes Flex Fertilizer NP 5-8 sammen med Monceren ved lægningen og sprøjtes direkte på kartoflen. Der skal derfor ikke anvendes vand. Vægtfylden på Flex Fertilizer NP 5-8 er 1,2 kg pr. liter. Brug handsker og briller ved håndtering af NP 5-8.
  • I led 2-3 og 8-9 bredspredes tripelsuperfosfat med forsøgsgødningsspreder inden opharvning før lægning.
  • I led 4-5 placeres tripelsuperfosfat i 2 strenge 5-6 cm til siden og 4-5 cm dybere end knolden i forbindelse med lægning.
  • I led 6-8 placeres tripelsuperfosfat i rillen i forbindelse med lægning. For at sikre en så præcis mængde gødning som muligt, bør gødningen afvejes separat til hver række.
  • I led 1-8 skal der før kartoflerne hyppes suppleres med en lille mængde kvælstof i NS-27-4, for at sikre den samme mængde kvælstof i alle forsøgsled. Der tilføres derfor 6 kg N, dvs 23 kg NS 27-4.
LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Kuras leveres fra AKV og KMC.

GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til grundbehandlingerne skaffes lokalt.

KEMI: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2018, Ved 90 % fremspiring
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0315-06-2018, 14 dage efter fremspiring
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven skylles og tørres på Koldkærgård, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
Se tekstafsnit "Måling med fosfortester"
 
P0401-09-2018
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0501-10-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
STIVELSE, % af råvare


MÅLING MED FOSFORTESTER: Afgrødens fosforstatus skal måles med den nyudviklede fosforsensor fra KU. Målingerne skal ske med en måler fra SEGES. Enten kan man selv måle eller også måler SEGES. Det aftales med Torkild Birkmose, 30313977, hvem der skal foretage målingerne.

PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve af bladstængler uden småblade jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England. Husk at registrere indsendelsedato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Monceren FS 250 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk