Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040201818 Fosforoptimum i spisekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-03-2019
Fordelingsdato: 10-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At beskrive fosforoptimum ved placeret og bredspredt gødskning.

BAGGRUND: Fosfor er en knap ressource, men et vigtigt næringsstof i kartofler, som fremmer en tidlig rod- og knolddannelse. Udenlandske studier publiceret i 2014 viser, at fosfor bør placeres, når fosfor tilføres i form af handelsgødning. I samme sæson som gødningen tildeles, vil udnyttelsesgraden være 25-35 pct. ved placeret gødning og kun 1-10 pct. ved bredspredt gødning. Der er udført ganske få forsøg i Danmark med fosfor i kartofler, og disse forsøg ligger mange år tilbage. Problematikken er blevet endnu mere aktuel af, at der fra 2017 indføres fosforlofter i Danmark. Der er derfor behov for forsøg, hvor der sker en sammenligning mellem effekten af placeret og bredspredt fosforgødning på forskellige jordtyper og i marker med forskelligt fosforindhold. Der udføres derfor et markforsøg på to lokaliteter, hvor der anvendes 0, 30 og 60 kg P i tripelsuperfosfat pr. ha i spisekartofler, som enten udbringes som bredspredt gødning før lægning eller som placeret gødning samtidig med lægning. Placeringen af P kan både være som 2 strenge 5-6 cm til siden og 4-5 cm dybere end knolden i forbindelse ved lægning eller ved placering i selve rillen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges i spisekartofler, hvor der kan vandes optimalt, og hvor der ikke er tilført husdyrgødning inden vækstsæsonen. Forsøgene placeres således, at der kan køres med marksprøjte og vandingsmaskine, uden at sporene gennemskærer forsøget.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2. Bruttoparcel 4 eller 6 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 22,5m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg
Patentkali, Kun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg1 l
HerbiciderRegloneKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget grundgødes med NS 27-4 og Patentkali i samme mængder som i den omgivende mark, og som normalt for spisekartofler. Der må ikke tilføres anden P-gødning end forsøgsbehandlingen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Nedvisning med Reglone når 5 % af kartoflerne er over 60 mm.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfor
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
215-04-2018
Før lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
315-04-2018
Før lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
415-04-2018
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
515-04-2018
Ved lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
615-04-2018
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
715-04-2018
Ved lægning
60 kg P303 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
815-04-2018
Før lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
30 kg P152 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret i rillen
28-04-2018
Efter lægning og før hypning
6 kg N23 kg NS 27-4
915-04-2018
Før lægning
20 kg P101 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
10 kg P111 l Flex Basis NP 5-8
Placeret i rillen
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Planteafstand 25 cm.
  • Alle led behandles med 1 l Monceren FS 250 pr. ha. ved lægning.
  • I led 9 blandes Flex Fertilizer NP 5-8 sammen med Monceren ved lægningen og sprøjtes direkte på kartoflen. Der skal derfor ikke anvendes vand. Vægtfylden på Flex Fertilizer NP 5-8 er 1,2 kg pr. liter. Brug handsker og briller ved håndtering af NP 5-8.
  • I led 2-3 og 8-9 bredspredes tripelsuperfosfat med forsøgsgødningsspreder inden opharvning før lægning.
  • I led 4-5 placeres tripelsuperfosfat i 2 strenge 5-6 cm til siden og 4-5 cm dybere end knolden i forbindelse med lægning.
  • I led 6-8 placeres tripelsuperfosfat i rillen i forbindelse med lægning. For at sikre en så præcis mængde gødning som muligt, bør gødningen afvejes separat til hver række.
  • I led 1-8 skal der før kartoflerne hyppes suppleres med en lille mængde kvælstof i NS-27-4, for at sikre den samme mængde kvælstof i alle forsøgsled. Der tilføres derfor 6 kg N, dvs 23 kg NS 27-4.
LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler af sorten Estima leveres fra AKV.

GØDNING: Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut. Gødning til grundbehandlingerne skaffes lokalt.

KEMI: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018, Før anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2018, Ved 90 % fremspiring
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0310-06-2018
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 6
ParcelKNOLDDANNELSE knolde/plante.
5 m række med samme plantetal i alle parceller opgraves. Antal planter indberettes under målefladen, og det totale antal knolde indtastes, så beregner NFTS knolde pr. plante
 
P0415-06-2018, 14 dage efter fremspiring
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Prøven skylles og tørres på Koldkærgård, som videresender til Yara i England. Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
Se tekstafsnit "Måling med fosfortester"
 
P0501-08-2018, Før nedvisning
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P0601-09-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 


PLANTEPRØVE: Der udtages en planteprøve af bladstængler uden småblade jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England. Husk at registrere indsendelsedato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang.

MÅLING MED FOSFORTESTER: Afgrødens fosforstatus skal måles med den nyudviklede fosforsensor fra KU. Målingerne skal ske med en måler fra SEGES. Enten kan man selv måle eller også måler SEGES. Det aftales med Torkild Birkmose, 30313977, hvem der skal foretage målingerne.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 20 kg. Prøverne analyseres ved forsøgsstederne

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
03-04-2018Korrektur LTB

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Monceren FS 250 GHS09
Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk