Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040161818 Afprøvning af spisesorter i økologisk produktion Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 08-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve dyrkningsegenskaber, kvalitet og udbytteforhold af økologiske spisekartofler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med økologiske spisekartofler, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine.

Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat i PC-Markforsøg, indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel mindst 3 rækker af 10 m. Høstparcel mindst 3 rækker af 10 m = 15 m2 netto.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 15m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøgsarealet behandles som den omgivende mark, eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2018
Ditta
215-04-2018
Alouette
315-04-2018
Anouk
415-04-2018
Elfe
515-04-2018
Vitabella
615-04-2018
Twinner
715-04-2018
Twister
815-04-2018
Gala
915-04-2018Golden Maria
1015-04-2018Acustic
1115-04-2018Julinka
1215-04-2018Regina
1315-04-2018Almonda
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


LÆGNING: Planteafstand 25 cm.

LÆGGEMATERIALE: Sorterne Ditta, Alouette, Anouk, Elfe, Vitabella, Twinner og Twister leveres fra KMC. Gala, Golden Maria, Acustic, Julinka, Regina og Almonda leveres fra sortsrepræsentanter.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2018, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
evt. teksturanalyse indberettes
 
P0215-05-2018, Ved 50 % fremspiring af sort som er længst fremme
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0320-05-2018, Ved 90-100% fremspiring af sort som er længst fremme
ParcelFREMSPIRET % planter.
 
P0408-06-2018
ledFOTO digital.
Der tages et billede mellem 2 kartoffelrækker, der giver et udtryk af ukrudtsniveauet i parcellen.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0529-06-2018
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelVIRUS % planter m.
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
 
P0615-07-2018
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
 
P0722-07-2018
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
 
P0829-07-2018
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelSORTBENSSYGE % planter m.
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
 
P0906-08-2018
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P1001-09-2018, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
 
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse 20 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
DEFORMITETER, % knoldvægt m
GRØNFARVNING, % knoldvægt m
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt mindre end 40 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
RODFILTS.SKLER., tal for (index)
SKINFINISH, tal for index


OPGAVEFORDELING: SAGRO foretager lægning, optagning og udtagning og forsendelse af kartoffelprøver ved høst. Peter Bay Knudsen foretager bedømmelser i P02-P10.

OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes ved høst af 3 rækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en prøve på 20 kg knolde, som sendes til Teknologisk Institut, Koldkærgaard.
SAGRO sørger for forsendelse til Teknologisk Institut.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
03-04-2018Korrektur RJETeknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk