Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040061818 Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-09-2018
Fordelingsdato: 14-04-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige strategier til bekæmpelse af ukrudt i kartofler.

BAGGRUND: Midlet Proman forventes godkendt til ukrudtsbekæmpelse i kartofler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med en stor ensartet ukrudtsbestand. Forsøget skal anlægges i tidligt lagte kartofler, lagt inden 1. maj. Må ikke anlægges på arealer med læggekartofler, der er under officiel kontrol. Der udføres ikke udbyttemåling. Af hensyn til at undgå opformering af frøukrudt, kan ukrudt i barjordsstriberne i parcellerne fjernes efter diverse markbesøg er afviklet eller efter aftale.

ANLÆGSDATA: Der anlægges parceller over 4-6 rækker, men der lægges kun kartofler i 2 rækker i den ene side af parcellen, således at der både er et område med kartofler, samt et uden kartofler, så der opnås en større demonstrationsværdi. Bruttoparcellængde: 10 m. Når bedømmelser er afsluttet, destrueres ukrudtet i rækker uden kartofler inden ukrudtet kaster frø, og der kan sås 10 kg honningurt pr ha. Honningurt leveres fra Teknologisk Institut.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 22,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-05-2018
Før kartoflernes fremspiring
1 l Fenix
1,5 l Roundup Flex
25-05-2018
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
03-06-2018
7-10 dage efter 2. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
315-05-2018
Før kartoflernes fremspiring
1 l Fenix
0,25 l Centium 36 CS
1,5 l Roundup Flex
25-05-2018
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
415-05-2018
Før kartoflernes fremspiring
1,8 kg Novitron DAM TEC
1,5 l Roundup Flex
25-05-2018
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
515-05-2018
Før kartoflernes fremspiring
2 l Proman
1,5 l Roundup Flex
25-05-2018
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
615-05-2018
Før kartoflernes fremspiring
2 l Proman
0,25 l Centium 36 CS
1,5 l Roundup Flex
25-05-2018
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
715-05-2018
Før kartoflernes fremspiring
1,5 l Proman
0,25 l Centium 36 CS
1,5 l Roundup Flex
25-05-2018
7-10 dage efter 1. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
815-05-2018
Før kartoflernes fremspiring
1,5 l Roundup Flex
20-05-2018
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
920-05-2018
Ved 1-2 % fremspiring
2 l Proman
1 l Reglone
1020-05-2018
Ved 1-2 % fremspiring
1,5 l Proman
1 l Reglone
30-05-2018
10 dage senere
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
1120-05-2018
Ved 1-2 % fremspiring
1,5 l Proman
5 l Beloukha
30-05-2018
10 dage senere
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha. Datoer under behandlinger er vejledende.
 • Led 2-8 behandles første gang på ukrudt med kimblade, senest 5 dage før fremspiring.
 • Led 9-11 behandles, når kartoflerne er 1-2 % fremspiret.
 • Led 2-7 behandles 2. gang, når nyt ukrudt har kimblade.
 • Led 10-11 behandles 2. gang, når nyt ukrudt har kimblade.
 • Led 2 behandles igen når ukrudt har kimblade.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Fontane. Læggekartofler leveres af AKV Langholt. Planteafstand 25 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-05-2018, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0320-05-2018, Før sprøjtning ved 1-2% fremspiring
  ledFOTO digital.
  Der tages et billede der viser hvor langt kartoflen er i sin topudvikling samt eventuelle forskelle i ukrudtsbestand.
   
  P0410-06-2018, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0501-08-2018
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelKVIK % dækning af jord.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Beloukha GHS07
  Fenix GHS08 GHS09
  Novitron DAM TEC GHS09 GHS08
  Proman GHS08 GHS09
  Reglone GHS08 GHS09 GHS05 GHS06
  Roundup FlexIntet faresymbol
  Titus WSB GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk