Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040031818 Aftopning og nedvisning af kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-04-2018
Fordelingsdato: 14-04-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge alternativer til at nedvisne kartofler med diquat (Reglone).

BAGGRUND: Der er risiko for at godkendelsen af diquat ikke forlænges. Der er derfor behov for at finde alternative metoder til nedvisning kartofler. Der er et særligt behov for at finde effektive metoder til nedvisning af kartofler i fuld vækst.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i sorten Kuras.
Må ikke anlægges på et areal med læggekartofler, der er under officiel kontrol.
Der måles ikke udbytte.

ANLÆGSDATA: Nettoparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel: Parcelbredden afpasses med aftopper, gødningspreder og sprøjte og i en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget grundgødes med P, K og Mg som i den omgivende mark, der må ikke tilføres mere N-gødskning end forsøgsbehandlingen.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke foretages anden form for nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2018
N-norm (80 kg Midtjylland og 60 kg Nordjylland)
N som kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
2,5 l Reglone
21-08-2018

4-5 dage senere
2,5 l Reglone
215-04-2018
N-norm (80 kg Midtjylland og 60 kg Nordjylland)
N som kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 EC
315-04-2018
N-norm (80 kg Midtjylland og 60 kg Nordjylland)
N som kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 EC
21-08-2018

4-5 dage senere
2 l OS-222 EC
415-04-2018
N-norm (80 kg Midtjylland og 60 kg Nordjylland)
N som kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
16 l Beloukha
21-08-2018

4-5 dage senere
2 l OS-222 EC
515-04-2018
N-norm (80 kg Midtjylland og 60 kg Nordjylland)
N som kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
2,5 l Reglone
21-08-2018

4-5 dage senere
2 l OS-222 EC
615-04-2018
N-norm - 30 kg (50 kg Midtjylland og 30 kg Nordjylland)
N under kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 EC
715-04-2018
N-norm - 30 kg (50 kg Midtjylland og 30 kg Nordjylland)
N under kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
2 l OS-222 EC
21-08-2018

4-5 dage senere
2 l OS-222 EC
815-04-2018
N-norm - 30 kg (50 kg Midtjylland og 30 kg Nordjylland)
N under kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
16 l Beloukha
21-08-2018

4-5 dage senere
2 l OS-222 EC
915-04-2018
N-norm - 30 kg (50 kg Midtjylland og 30 kg Nordjylland)
N under kvælstofnormNS 27-4
15-08-2018
Når de største knolde er 55-60 mm
Aftopning
17-08-2018
48 timer efter aftopning
2,5 l Reglone
21-08-2018

4-5 dage senere
2 l OS-222 EC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Gødskning til N-Norm svarer i Nordjylland til 60 kg N pr. ha og i Midtjylland til 80 kg N. Kvælstof tilføres ved etablering.
  • Aftopning i alle led foretages når 5 % af de største knolde er 55-60 mm i de fuldgødede led (led 1-5). Aftopning skal ske med aftopper, som sikrer at den tilbageblevne stængel er uden blade. Der efterlades ca. 20 cm stængel. Den aftoppede bladmasse findeles, så den lægger sig mellem kammene. Evt. kan man, med en rive, fjerne bladrester fra kammen. Bladmassen må ikke dække for stubben ved den efterfølgende behandling.
  • Led 1-9 sprøjtes omkring 48 timer efter aftopning.
  • Alle sprøjtninger udføres så vidt muligt om morgenen inden klokken 10, på tørre planter.
  • Beloukha skal udgøre mindst 6 procent af opløsningen, dvs. der anvendes 200 l vand pr. ha. i alle led.
  • Led 1, 3-5 og 7-9 sprøjtes 4-5 dage efter 1 sprøjtning.
  • Alle led sprøjtes med forsøgssprøjte.
LÆGGEMATERIALE: Sorten Kuras leveres fra AKV-Langholt til LFE1 og KMC til LFE6.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-03-2018, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0221-08-2018, 5 dage efter 1. sprøjtning
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
P0326-08-2018, 5 dage efter 2. sprøjtning
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
P0410-09-2018, 3 uger efter sidste behandling
ParcelGENVÆKST % planter m.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
 


HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Beloukha GHS07
OS-222 EC GHS07 GHS09
Reglone GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk