Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
030261818 Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-11-2018
Fordelingsdato: 03-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: at undersøge hvilke gødningstyper, der giver det største udbytte og bedste foderværdi, når der grundgødskes med kvæggylle til 1. og 2. slæt. Derudover undersøges effekten af selenberiget gødning på indholdet af selen i 1. og 2. slæt.


BAGGRUND: Stort set al kløvergræs dyrket i Danmark gødes med gylle. Imidlertid mangler der klarhed over hvilke gødningstyper til grundgødning der supplerer kvæggylle bedst, herunder også tilførslen af selen, og dermed giver det største udbytte og foderværdi.


FORSØGSBETINGELSER: 3 forsøg anlægges i veletablerede 2. års marker med enten hvidkløvergræs (Bl 22, 35 eller 43) eller hvid/rødkløvergræs (Bl. 42,45 eller 47) på grovsandet jord (JB 1 og 3). Forsøget skal anlægges i marker, hvor nye jordprøver viser kaliumtal under 6. Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forhåndstildeles til LFE 2, 6 og 8.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på tværs af kørselsretningen. Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogn eller vandingsmaskine i parcellerne. Der oprettes bruttoparceller med en parcelbredde på 3 m. Nettoparceller indstreges ikke med glyphosat, men forsøget/bruttoparceller indstreges med glyphosat tidligt forår. Anlægsparcel: min 36 m2. Høstparcel min 18 m2. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg1652
Gylle, kvæg, Gennemsnit.Både mark og forsøg1653

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1652EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1653EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GRUNDBEHANDLING: Ca. 60 kg NH4-N i kvæggylle udbringes med slæbeslanger medio marts. Gyllen må IKKE være forsuret. Det er vigtigt at der udtages en gylleanalyse ca. 14 dage før udbringning (1652), så gyllemængden kan tilpasses. Ved udbringning udtages igen en analyse af den udbragte kvæggylle (1653), og den udbragte mængde registreres. Der tilstræbes en udbragt mængde svarende til 60 kg NH4-N pr. ha. Der må ikke tilføres anden gødning til 1. og 2. slæt end forsøgsgødningen. Efter 1. slæt grundgødskes igen med ca. 60 kg NH4-N i kvæggylle uden supplerende handelsgødning. Igen udtages en gylleanalyse 14 dage før udbringning (1654), samt en prøve til analyse ved udbringning (1655).

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
101-04-2018
Ved begyndende vækst
60 kg N222 kg YaraBela EXTRAN (N27 KAS)
08-05-2018
14 dage før udbringning
NH4-NGylle, kvæg 1654
22-05-2018
Gylle udbringning efter 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1655
201-04-2018
Ved begyndende vækst.
60 kg N222 kg NS 27-4
22-05-2018
Gylle udbringning efter 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1655
301-04-2018
Ved begyndende vækst
60 kg N240 kg YaraBela SELEN (NS 25-4)
22-05-2018
Gylle udbringning efter 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1655
401-04-2018
Ved begyndende vækst
60 kg N231 kg YaraBela ASN NS 26-14
22-05-2018
Gylle udbringning efter 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1655
501-04-2018
Ved begyndende vækst
60 kg N240 kg YaraMila 25-0-7
22-05-2018
Gylle udbringning efter 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1655
601-04-2018
Ved begyndende vækst
60 kg N300 kg YaraMila 20-2-12
22-05-2018
Gylle udbringning efter 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1655
701-04-2018
Ved begyndende vækst
60 kg N300 kg YaraMila 20-2-12
100 kg Kaliumchlorid 49. Kaligød
22-05-2018
Gylle udbringning efter 1. slæt
60 kg NH4-NGylle, kvæg 1655
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1654EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1655EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
FØR 1. SLÆT:
Gødningen udbringes medio marts i 3 meter parcelbredde.
 • Led 1 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 222 kg N 27
 • Led 2 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 222 kg NS 27-4
 • Led 3 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 240 kg NS 25-4 + Se
 • Led 4 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 231 kg NS 26-14
 • Led 5 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 300 kg NPKS 20-2-12-2 + Se
 • Led 6 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 240 kg NKS 25-0-7-4
 • Led 7 tilføres 60 kg N ved begyndende vækst med 300 kg NPKS 20-2-12-2 + Se + 100 kg Kaliumchlorid 49

  EFTER 1. SLÆT:
  Umiddelbart efter første slæt grundgødskes igen med ca. 60 kg NH4-N i kvæggylle, se afsnit om grundbehandlinger.

 • GØDNING: Gødning leveres af Teknologisk Institut. Kvæggylle skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2018, Ved opstart af forsøg i forår
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  P0221-05-2018, Ved høst af 1. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  SE, ppm i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  Ekstra analyse
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  NA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0302-07-2018, Ved høst af 2. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SE, ppm i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  HØST: Kun de 2 første slæt høstes forsøgsmæssigt. Høstes i forbindelse med høst af omgivende mark. Første slæt høstes dog senest ved begyndende skridning og 2. slæt høstes senest 5 uger efter 1. slæt.

  GRØNMASSEPRØVE: I bunken fra Haldruphøsteren udtages minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativ) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Normalt svarer det til ca. 3 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. Prøven skal sendes på køl til Eurofins Agro Testing, se Instruktion for udtagning af græsprøver

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er sponseret af Yara
  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  16-11-2018Ekstra planteprøve i P02 er oprettet. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk