Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
031191818 Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-11-2018
Fordelingsdato: 25-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbytte og dyrkningsegenskaber hos majssorter til helsæd, samt undersøge tørstoffets sammensætning og foderværdi.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.
  Forsøgsplanerne for sortsforsøgene i majshelsæd er opdelt i lune og kølige forhold, for at få mulighed for at se data på Sortinfo for lune og kølige forhold.
 • Lune forhold er forsøgene i LFE 8, LFE 11, LFE 12 og LFE 44.
 • Kølige forhold er forsøgene i LFE 1, LFE 2 og LFE 6.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 8 (SAGRO) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en mark som er pløjet og meget ensartet. Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for andet rodukrudt. I LFE 8 skal forsøget vandes optimalt efter Markvand Online. Forsøgene skal sås med Teknologisk Instituts såmaskine og skal i LFE 8 høstes med Teknologisk Instituts majshøster påmonteret automatisk prøveudtager. Anlægges i majsmarker hvor det er muligt at høste senest 20. oktober. I Forsøget skal høstes, når målesortsblandingen, som er sammensat af de middeltidlige til sildige sorter Atrium, Asgaard, Kompetens og LG31211, har opnået 32 pct. tørstof.

  ANLÆGSDATA: 4 eller 8 parcelrækker. Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Hvis forsøget anlægges i samme mark som i 2017, skal parcelrækkerne ligge præcis, hvor parcelrækkerne lå i 2017. Majsplanterne i gangene mellem parcelrækkerne må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Det er strengt forbudt at køre i parcellerne f.eks. i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse og vanding. Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.) Parcelgrænser skal etableres når majsen har 4-6 blade. Parcelgrænserne lægges således, at høstparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter uden for høstparcellen i begge ender.
  Mærkning af parceller: Efter såning sættes en gul pind med lednummer i hver parcel. Pinden sættes i enden af høstparcellen foran den venstre høstrække.

  DESIGN DATA: Latinized alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Grundbehandlinger
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerNP 19-8-0 m. S, Kun forsøg188 kg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1696
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i grundbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1696EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
  GØDSKNING: Ved såning placeres ca. 188 kg startgødning, NP 19-8-0 m. S, Mg, B og Zn. Hele forsøget tilføres husdyrgødning og skal gødskes efter Landbrugsstyrelsens normer for kvælstof til majs. Tilførslen af kvælstof og kalium SKAL ske på grundlag af gylleanalyse. Hele forsøget skal i alt tilføres 45 kg fosfor og 175 kg kalium pr. ha

  PLANTEVÆRN: Hele forsøget skal sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad. Forsøget må ikke behandles mod bladsvampe. Ellers behandles forsøget som i den omgivende mark. Det er vigtigt, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt. Der kan anvendes MaisTer, hvis der forekommer græsukrudt.

  VANDING: I LFE 8 skal forsøget vandes efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, majsAtrium
  Asgaard
  Kompetens
  LG31211
  2Stadium 00Atrium
  3Stadium 00Chavoxx
  4Stadium 00Activate
  5Stadium 00Emblem
  6Stadium 00Ambition
  7Stadium 00Fieldstar
  8Stadium 00RGT Sharxx
  9Stadium 00LG30209
  10Stadium 00Kainoas
  11Stadium 00Glory
  12Stadium 00Asgaard
  13Stadium 00Exxtens
  14Stadium 00Sunlite
  15Stadium 00Sergio KWS
  16Stadium 00RGT Oxxgood
  17Stadium 00SY Nordicstar
  18Stadium 00Rubiera KWS
  19Stadium 00Augustus KWS
  20Stadium 00Martinez KWS
  21Stadium 00Kompetens
  22Stadium 00Emmerson
  23Stadium 00SY Milkytop
  24Stadium 00Wizard
  25Stadium 00Autens KWS
  26Stadium 00Edgard KWS
  27Stadium 00LG31218
  28Stadium 00LG31211
  29Stadium 00Reason
  30Stadium 00RGT Stewaxx
  31Stadium 00SY Skandik
  32Stadium 00Ability
  33Stadium 00Gatsby
  34Stadium 00Farmezzo
  35Stadium 00Madonias
  36Stadium 00Likeit
  37Stadium 00Liroyal
  38Stadium 00Actual
  39Stadium 00Function
  40Stadium 00Conclusion
  41Stadium 00Avitus KWS
  42Stadium 00Cito KWS
  43Stadium 00KWS Calvini
  44Stadium 00Megusto KWS
  45Stadium 00KWS Stabil
  46Stadium 00SY Karthoun
  47Stadium 00Pinnacle
  48Stadium 00Belami CS
  49Stadium 00RGT Rocboxx
  50Stadium 00SY Abelardo
  51Stadium 00KWS Artikus
  52Stadium 00KWS Arvid
  53Stadium 00KWS Pontius
  54Stadium 00KXB7010
  55Stadium 00KXB7013
  56Stadium 00London
  57Stadium 00Prospect
  58Stadium 00LG31205
  59Stadium 00KWS Stefano
  60Stadium 00KWS Colonnada
  61Stadium 00Mas 08.F
  62Stadium 00RGT Duxxbury
  63Stadium 00Keops
  64Stadium 00RH17006
  65Stadium 00SA0357
  66Stadium 00SM G0227
  67Stadium 00LZM167/81
  68Stadium 00LZM167/84
  69Stadium 00LZM168/82
  70Stadium 00LZM168/84
  71Stadium 00LZM168/85
  72Stadium 00LZM168/86
  73Stadium 00ES2821
  74Stadium 00ES2953
  75Stadium 00KXB8001
  76Stadium 00KXB8002
  77Stadium 00KXB8004
  78Stadium 00KXB8005
  79Stadium 00KXB8007
  80Stadium 00KXB8008
  81Stadium 00KXB8009
  82Stadium 00KXB7313
  83Stadium 00KXB7307
  84Stadium 00Mas 09.P
  85Stadium 00Farmodena
  86Stadium 00Sekt
  87Stadium 00Dirigent
  88Stadium 00Fenizia
  89Stadium 00ESZ7103
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine og skal aftales i god tid med Henrik Junker Hansen, Koldkærgård, tlf. 7220 3386.
  Før Teknologisk Institut kommer og sår, skal såbedet været tilberedt, så det er fuldstændig jævnt og tilpas fast, så såningen kan gennemføres uden at såsporet ligger dybere end jordoverfladen mellem såsporene. Forsøgene skal sås så snart jordtemperaturen har passeret 8 grader, og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling.
  Frøene skal sås med 13,3 cm afstand med 75 cm rækkeafstand svarende til, at der sås 10,0 frø pr. m2. Frøene skal sås i 4-5 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen og til underkant frø. Startgødningen skal placeres i 10 cm dybde.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Startgødning leveres af Teknologisk Institut. Øvrig gødning skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 22, Ved anlæg, Før der tilføres husdyrgødning eller anden gødning.
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0223-05-2018, ca. 23. maj
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  P03Stadium 19, 1. juli
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids.
   
  P04Stadium 61 - 63, Juli-august
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelBLOMSTR.HANBLST dato for.
  (når de første støvknapper hænger ud af hanblomsterne)
  Det er nødvendigt med minimum 2 besøg i forsøget for at fastsætte blomstringsdatoen.
   
  P0501-09-2018, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  P0615-09-2018, 10-12 dage før forventet høst
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 2, 12, 21, 28
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Udtages KUN af LFE8. Se tekstafsnit TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P07Stadium 83, Lige før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade. OBS: Denne metode afviger fra tidligere år, se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBER /m2.
  Antal kolber tælles på 10 m række (kun kolber med veludviklede kerner)
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBEDÆKNING % kolber m. blottet spids.
  Registreres på 10 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  MAJSBRAND % planter m.
  Registreres på 10 m række.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FUSARIUM % stængler m.
  hvidlig eller rødlig belægning (befinder sig især på nodierne). Registreres på 10 m række. Sideskuddene medregnes ikke.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til basis hanblomst.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  SIDESKUD % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  KOLBEHØJDE cm fra jord til basis kolbe.
  fra jordoverfladen til basis kolbestilk
   
  P08Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  STIVELSE, % af tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  BLADSVAMPEBEDØMMELSE: Bedømmelserne foretages i september, når der er tydelige angreb og synlige forskelle mellem sorter. Den største kolbe udvælges, og der bedømmes pct. sygdomsdækning på bladet, som støtter kolben (blad 0). Se Vejledning i bedømmelser mht. placering af blad 0. Hvis der er angreb af bladsvampe udtages for hver sygdom 10 blade i led med kraftige angreb og tydelige symptomer. Disse blade sendes til SEGES, PlanteInnovation, Skadestuen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp, der er angreb af og ikke vurderer procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  PLANTEBESTAND Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  TØRSTOFBESTEMMELSE FØR HØST: 10-12 dage før forventet høst høstes 3 planter i træk i værnerækken i hver parcel i de 4 sorter i målesortsblandingen Atrium (led 2), Asgaard (led 12), Kompetens (led 21) og LG31211 (led 28).
  Straks efter høst klippes de 12 planter fra hvert forsøgsled i 3-4 stykker, lægges straks i en solid plastiksæk, bindes til, mærkes med tilsendte labels og sendes straks til Koldkærgård til tørstofbestemmelse. Prøverne høstes og sendes kun fra mandag til onsdag. Koldkærgård indberetter hurtigst muligt tørstofprocenterne, som bruges til støtte for valg af høsttidspunkt.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1000 g af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels.

  HØST: Majsen høstes, når tørstofindholdet er 32 procent i gennemsnit i de 4 sorter i måleblandingen Atrium (led 2), Asgaard (led 12), Kompetens (led 21) og LG31211 (led 28). Det svarer til st. 83-84. Kernerne vil være dejagtige, og man kan netop med besvær klemme en lille dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Høsttidspunktet fastsættes på grundlag af prøverne udtaget før høst (se ovenfor). Regn med at tørstofprocenten stiger med ca. 0,3 procentenheder pr. døgn. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Stubhøjden skal være 30 cm.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-06-2018Registreringer i P03 skal gennemføres, når majsen er stadie 19. (ANSC)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk