Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
030151818 Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 030141818 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-11-2018
Fordelingsdato: 31-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: Denne plan er oprettet i tilknytning til 030141818 - Majssorter til kernemajs og har til eneste formål at kunne indeholde data fra udtagning af kolbeprøver i P06. Dette er nødvendigt for at foderværdiberegningen i kolbemajs er mulig.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Yukon
2Stadium 00Ambition
3Stadium 00Glory
4Stadium 00Martinez KWS
5Stadium 00Autens KWS
6Stadium 00LG30179
7Stadium 00Gatsby
8Stadium 00KWS Calvini
9Stadium 00Megusto KWS
10Stadium 00Pinnacle
11Stadium 00Prospect
12Stadium 00KWS Stefano
13Stadium 00Papageno
14Stadium 00KWS Prixdor
15Stadium 00KXB6120
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P06Stadium 91, Ved høst, Kolbeprøveudtagning
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Koldkærgård sender prøverne til Eurofins Agro Testing til NIR analyse.
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
EFOS, %, (kvæg)
ledGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
KOLBEPRØVE til Koldkærgård Kun lfe 4, 11 og 12. Prøvestørrelse: 40 kolber. Se afsnittet om prøveudtagning.
TØRSTOF, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
Fiktive parceludbytte anvendes til beregning af forsøget og indberettes af Teknologisk Institut.
 


PRØVEUDTAGNING: I LFE 4, 11 og 12 plukkes kolber umiddelbart før høst af forsøg 030141818, dog senest 25. oktober. Der plukkes 10 kolber med svøbblade i hver parcel. Pluk kolberne i sårække 1 og 4 (ikke høstrækkerne) Der plukkes i midten af rækkerne min. 3 meter fra enderne. Den største kolbe på 10 planter i træk plukkes umiddelbart under kolben, så kolbestilken ikke plukkes med. Kolberne fra de enkelte parceller samles i en ledprøve, som sendes til Koldkærgård (anvend labels til Koldkærgård). Koldkærgård findeleder prøven og udtager en repræsentativ delprøve, bestemmer tørstofindhold og sender en tørret prøve til Eurofins.

Fiktive parceludbytte anvendes til beregning af forsøget og indberettes af Teknologisk Institut.

Husk at mærke kolbeprøverne med stregkodelables fra 030151818 selvom prøverne udtages i forsøg 030141818.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk