Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
030141818 Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-05-2018
Fordelingsdato: 31-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse majssorters udbytte og dyrkningsegenskaber til kernemajs.

BAGGRUND: I forsøgene indgår i år kun B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 4 (Viborg), LFE 6 (Ytteborg), LFE 11 (LandboSyd), LFE 12 (Fyn) og LFE 16 (Lolland).

  FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarker til kernemajs, hvor forsøget kan høstes inden udgangen af oktober. Forfrugten skal helst være majs og må ikke være kløvergræs. Hvis forfrugten er andet end majs, skal der have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 5 år Jordtypen skal være meget ensartet. Marken skal være i god kultur med reaktionstal over 5,8. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for andet rodukrudt. I Landsforsøgsenhederne 4, 6 og 11 skal forsøgene anlægges på JB 1-4. Anlægges forsøget på JB 1 og 3 skal arealet kunne vandes. Majsen må ikke dyrkes uden pløjning. I LFE 6 og 11 skal der, i forlængelse af forsøget, anlægges en 5. gentagelse til bedømmelse af lejesæd i slutningen af november.

  ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.). Det anbefales at forsøget anlægges i mindst 4 rækker. Hvis forsøget anlægges på samme forsøgsareal som i 2017, skal parcelrækkerne ligge præcis, hvor parcelrækkerne lå i 2017. Majsplanterne i gangene mellem parcelrækkerne må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før umiddelbart før høst. Det er strengt forbudt at køre i parcellerne f.eks. i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse og vanding. I LFE 4, 11 og 12 skal der plukkes kolber i sårække 1 og 4 (ikke høstrækkerne). Der plukkes i midten af rækkerne min. 3 meter fra enderne. I LFE 6 og 11 anlægges en 5. gentagelse i forlængelse af forsøget, se skitse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Grundbehandlinger
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerNP 19-8-0 m. S, Kun forsøg188 kg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg1713
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i grundbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1713EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
  GØDSKNING: Ved såning placeres ca. 188 kg startgødning, NP 19-8-0 m. S, Mg, B, Zn. Hele forsøget tilføres husdyrgødning og gødskes efter Plantedirektoratets normer for kvælstof til kernemajs. Kvælstof og kalium skal tilføres på grundlag af en gylleanalyse. Hele forsøget skal i alt tilføres 45 kg fosfor og 175 kg kalium pr. ha.

  PLANTEVÆRN: Hele forsøget skal sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad. Forsøget må ikke sprøjtes mod svampesygdomme. Ellers behandles som den omgivende mark. Forsøgsarealet skal holdes fri for ukrudt.

  VANDING: På JB 1-3 skal forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Yukon
  2Stadium 00Ambition
  3Stadium 00Glory
  4Stadium 00Martinez KWS
  5Stadium 00Autens KWS
  6Stadium 00LG30179
  7Stadium 00Gatsby
  8Stadium 00KWS Calvini
  9Stadium 00Megusto KWS
  10Stadium 00Pinnacle
  11Stadium 00Prospect
  12Stadium 00KWS Stefano
  13Stadium 00KXB7313
  14Stadium 00KXB7016
  15Stadium 00KXB6120
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine. LFE 16 sår dog selv forsøget. Der sås 9,5 frø pr. kvadratmeter svarende til 14,1 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene skal sås i 4-5 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen til underkant frø. Startgødning skal placeres i 10 cm dybde. VIGTIGT: Forsøgene skal sås så snart jordtemperaturen har passeret 8 grader og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling. Før Teknologisk Institut kommer og sår, skal såbedet været tilberedt, så det er fuldstændig jævnt og tilpas fast. Såning skal aftales i god tid med Torben Pedersen, Koldkærgård, tlf. 7220 3396.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Startgødning leveres fra Teknologisk Institut. Øvrig gødning skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  Før der tilføres gylle eller anden gødning
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0224-05-2018, Sidst i maj
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelKULDERESISTENS karakter 0-10, 0=svage gule pl., 10=grønne kraftige pl..
   
  P03Stadium 61, Juli-august
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 3
  ParcelBLOMSTR.HANBLST dato for.
  (når de første støvknapper hænger ud af hanblomsterne)
  Det er nødvendigt med minimum 2 besøg i forsøget for at fastsætte blomstringsdatoen.
   
  P0415-09-2018, Når der er tydeligt angreb og synlige sortsforskelle
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  P05Stadium 89, Lige før høst
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  PLANTEHØJDE cm.
  (Fra jord til underkant af hanblomst).
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  SIDESKUD % planter m.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade. OBS: Denne metode afviger fra tidligere år, se tekstafsnit om PLANTEBESTAND
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBER /m2.
  Antal kolber tælles på 10 m række. (Kun kolber med veludviklede kerner)
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FUSARIUM % stængler m.
  hvidlig eller rødlig belægning (befinder sig især på nodierne). Sideskud medregnes ikke. Andelen på 10 m række registreres.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  FUSARIUM % kolber m forrådn. kolbestilk.
  Andelen af planter på 10 m række registreres, hvor kolbestilken på øverste kolbe hel eller delvis har en brunlig rådlignende farve eller en hvidlig til rødlig svampebelægning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBEDÆKNING % kolber m. blottet spids.
  Andelen af kolber på 10 m række registreres.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBENEDKNÆKNING % kolber knækket ned.
  Andelen af kolber der er knækket ned, men ikke faldet af, på 10 m række registreres.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  MAJSBRAND % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBENEDKNÆKNING % kolber helt faldet af.
  Andelen af kolber der ligger på jorden på 10 m række registreres.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  KOLBEHØJDE cm fra jord til basis kolbe.
  Fra jordoverfladen til basis kolbestilk på øverste kolbe.
   
  ParcelMAJSHALVMØL % stængler med huller.
  UDFØRES KUN I LFE 16.
   
  P06Stadium 91, Ved høst, Kolbeprøveudtagning
  ledGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  KOLBEPRØVE til Koldkærgård Kun lfe 4, 11 og 12. ANVEND LABELS OG FØLGESEDDEL FRA 030151818 Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING KOLBE
   
  P07Stadium 91, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 2,0 kg. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  Denne prøve udtages af KKG. Prøver fra LFE 4, 11 og 12 videresendes til Fusariumanalyse (350 g). Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  DEOXYNIVALENOL, ppb
  ZEARALENON, ppb
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Denne prøve udtages af KKG. Prøver fra LFE 4, 11 og 12 videresendes til foderværdianalyse (350 g). Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  NFE + TRÆSTOF, % af råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0824-11-2018
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Udføres kun i gentagelse 5 i LFE 6 og 11.
   


  BLADSVAMPEBEDØMMELSE: Bedømmelserne foretages, når der er tydlige angreb og synlige forskelle mellem sorter. Det vil ofte være i september. Den største kolbe udvælges og der bedømmes pct. sygdomsdækning af bladet, der støtter kolben (blad 0). (Se Vejledning i bedømmelser mht. placering af blad 0). Hvis der er angreb af bladsvampe udtages for hver sygdom 10 blade i led med kraftige angreb og tydelige symptomer. Disse blade sendes til SEGES, PlanteInnovation, Skadestuen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp, der er angreb af og ikke vurderer procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  PLANTEBESTAND Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  PRØVEUDTAGNING KOLBE: I P06 Umiddelbart før høst skal der plukkes kolber i LFE 4, 11 og 12. Se vejledning til udtagning af kolbeprøver i 030151818 - labels fra 030151818 anvendes.

  Husk at mærke kolbeprøverne med stregkodelables fra 030151818 selvom prøverne udtages i forsøg 030141818.

  HØST: Forsøget skal høstes med forsøgsmejetærsker monteret med plukkebord. Hvis man ikke lokalt har dette udstyr til rådighed, aftales høst med Forsøgsenheden Ytteborg, Forsøgsleder Henrik Germundsson, email: hg@ytteborg.dk mobil nr. 40 30 56 97. Før høst af forsøget, skal der være høstet 12 m fri rundt om forsøget. Majsen høstes, når vandindholdet i kernerne er ca. 35 % i sorten Yukon (led 1). På dette tidspunkt kan der vanskeligt laves et mærke med en negl i kernerne, og den sorte plet ved kernernes tilhæftningspunkt er meget synlig. Forsøget skal dog høstes inden udgangen af oktober.

  OPGØRELSE AF SPILD: Se Instruktion til opgørelse af spild under Kvalitet i markforsøgene.

  KERNE/FRØ PRØVE: I alle forsøg udtages ved høst en kerneprøve fra hvert led. Prøverne sendes hurtigst muligt til Koldkærgård. Koldkærgård bestemmer vand, TKV, HL-vægt og renhed. Prøver fra LFE 4, 11 og 12 videresendes til Fusariumanalyse og foderværdianalyse (350 g).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk