Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090091818 Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-04-2018
Fordelingsdato: 03-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler under blomstring samt belyse effekten af en delt behandling. Endvidere at måle effekten af ekstra N i form af Flex Foliar N18 udsprøjtet under blomstring.

BAGGRUND: Effekten af forskellige svampemidler ønskes belyst. Det diskuteres endvidere, om man i raps skal udføre 2 behandlinger under blomstring i stedet for kun 1 sprøjtning under blomstring. Dette skyldes, at effekten af en sprøjtning kun holder sig ca. 14 dage. Angreb af knoldbægersvamp sker via de nedfaldne kronblade, som ligger på bladene i længere end 14 dage. Bladgødskning med N tilføres for at undersøge om det kan holde afgrøden i vækst og sikre indlejring i skulper i længere tid.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke være kålbrok i marken. Raps skal være dyrket regelmæssigt i sædskiftet og helst med mindst 5 rapsfrie år. Desuden skal rapsen være tidligt sået (før 20/8). Der må ikke være rapsspildplanter på forsøgsarealet. Forsøget ønskes anlagt i forskellige sorter, og skal være de mest dyrkede i Danmark. Oplys derfor før anlæg, hvilke sorter forsøget kan anlægges i. Samtidigt oplyses sædskiftet de sidste 10 år i et notat på enkeltforsøget.
Lejesæd skal undgås i forsøgene. Derfor bør der vækstreguleres med Caryx i foråret, hvis der forventes eller erfaringsvis er meget kraftig vækst for at sikre en ensartet høst. Vælg gerne en mark, hvor landmanden vil vækstregulere i foråret. Forsøget høstes direkte.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 50 m2.
Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.
 • Se forsøgsmeddelelse omkring kvalitet i rapsforsøg for at optimere anlæg af parceller, således at variationen minimeres mest muligt.

 • DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 50m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  VækstreguleringCaryxVed behov
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen om foråret/sommeren.
  Ved behov skal der vækstreguleres i foråret.
  Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at der ikke forekommer generende ukrudt i forsøget, og at skadedyr er bekæmpet optimalt. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 650,7 l Folicur Xpert
  3Stadium 650,7 l Folicur Xpert
  40 l Flex Fertilizer Foliar N-18
  4Stadium 65
  0,7 l Pictor Active
  5Stadium 651,1 Mirador forte
  6Stadium 65
  Squall udbringes med 0,5 l pr 100 liter vand
  1,1 Mirador forte
  l Squall
  7Stadium 650,7 l Amistar Gold
  8Stadium 651 l Amistar Gold
  9Stadium 650,35 l Amistar Gold
  0,35 l Propulse SE 250
  10Stadium 65
  0,45 l Riza 200 EC
  0,35 l Azaka
  11Stadium 65
  0,7 l Propulse SE 250
  12Stadium 65
  0,7 l Folicur Xpert
  Stadium 71
  10-14 dage senere end behandling i st. 65
  0,5 l Pictor Active
  13Stadium 65
  0,7 l Folicur Xpert
  Stadium 71
  10-14 dage senere end behandling i st. 65
  0,5 l Propulse SE 250
  14Stadium 65
  0,7 l Folicur Xpert
  Stadium 71
  10-14 dage senere end behandling i st. 65
  0,5 l Propulse SE 250
  40 l Flex Fertilizer Foliar N-18
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 250 l pr. ha. I forsøgsled 2 og 13 skal der anvendes Flex Fertilizer Foliar N18 som blandes med 210 l vand pr. ha og herefter udsprøjtes sammen med svampemiddel.
  • Led 2-14 behandles i st. 65, hvilket er når 50 procent af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud. I led 6 tilsættes additivet Squall til sidst under omrøring, og først når Mirador Forte er godt omrørt. Squall tilsættes med 0,5 l pr 100 liter vand.
  • Led 12-14 behandles igen i st. 71, ca. 10-14 dage senere end behandlingen i st. 65. Det er vigtigt, at der er ca. 10-14 dage mellem behandlingerne. Følg tidsintervallet ved anden sprøjtning og ikke stadie-angivelsen.
  Forsøgsbehandlinger foretages med landsmandssprøjte. Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde. Er det ikke muligt at anvende landmandens sprøjte aftales det med Teknologisk Institut.
  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0102-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P0310-07-2018, Juli
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på skulper.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 13, 14
  SVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 13, 14
  GRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
   
  P04Stadium 81 - 85, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
   
  P05Stadium 90, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  Parcel**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat hvilken høstmetode der er anvendt (A, B, C eller D)
   
  ParcelGRØN STUB % dækning, .
   


  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst.
  Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-03-2018I led 11 er Pictor 0,7 l/ha skiftet ud med Folicur Xpert 0,7 l/ha i st. 65
  19-03-2018Der er tilføjet et ekstra led (led 9) (LTB)
  23-04-2018I led 6 er Excel Grow skiftet ud med Squall (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Amistar Gold GHS07 GHS09
  Azaka GHS09
  Caryx GHS05 GHS07 GHS09
  Flex Fertilizer Foliar N-18 GHS07 GHS05
  Folicur Xpert GHS07 GHS08 GHS09
  Mirador forte GHS09 GHS08 GHS07
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09 GHS08
  Riza 200 EC GHS08 GHS07 GHS09
  SquallIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk