Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070951818 Gyllebehandling i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-04-2018
Fordelingsdato: 20-03-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om man kan erstatte mineralsk P i startgødning med tildeling af placeret kvæggylle, samt undersøge effekten af forsuring og nitrifikationshæmmer ved placering af gylle til majs.

BAGGRUND: Potteforsøg har vist effekt af placering af gylle og forsuring på optagelsen af fosfor i de tidlige vækststadier. Effekten var særlig tydelig på let jord.

FORSØGSBETINGELSER: Et forsøg placeres ved Foulum på JB 4, et forsøg placeres ved Havrisvej på JB 1. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være meget ensartet.
 • Forsøget må ikke tilføres husdyrgødning udover forsøgsgødningen.
 • Begge forsøg sås og høstes af Teknologisk Institut.
 • Forsøgsfolk fra AU Foulum udbringer gylle med specialudstyr (3 m bredde) i begge forsøg.
 • Udtagning af jord- og planteprøver samt tilsyn med forsøget varetages af forsøgsfolk fra AU, Foulum.

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 24 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 10 x 1,5 m (2 rk.). Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Der sås en værnparcel i begge ender af forsøget. Forsøget skal være målfast i forhold til en pæl i skel langs med forsøget og en pæl i skel for enden af forsøget, så parcellerne kan genfindes præcist efter pløjning. Majsen i marken omkring forsøget sås helt ind til forsøget.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerPatentkali, Kun forsøg400 kg
  UkrudtsbekæmpelseBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarealet skal grundgødskes med 400 kg patentkali pr. ha.

  Omkring st. 14-15 eftergødskes hele forsøgsarealet med kvælstof i NS 27-4. Før tildelingen af kvælstofgødning udarbejdes der evt. en beregning af gødningsmængden ud fra SEGES' Eftergødskningsprogram. Alternativt udbringes der 70 kg N i NS 27-4.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden gødskning udover grund - og forsøgsgødskning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark. Det er vigtigt, at majsen i alle forsøgsled holdes fri for ukrudt.

  VANDING: Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  110-04-2018
  Mindst 14 dage før udbringning af gylle udtages prøve til gylleanalyse.
  NH4-NGylle, kvæg 1692
  24-04-2018

  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1693
  Nedfældet
  Pløjning
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  0 kg N
  0 kg P
  224-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1693
  Nedfældet
  Pløjning
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  324-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1693
  Nedfældet
  Pløjning
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  Placeret
  10 kg P50 kg Tripelsuperfosfat 20
  Placeret
  424-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1693
  Nedfældet
  Pløjning
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  Placeret
  30 kg P153 kg Tripelsuperfosfat 20
  Placeret
  524-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 1694
  10 cm Nedfældet, tænder
  5 pH
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  624-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 1694
  10 cm Nedfældet, tænder
  2 l Vizura
  5 pH
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  724-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1693
  10 cm Nedfældet, tænder
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  824-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1693
  10 cm Nedfældet, tænder
  2 l Vizura
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  924-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 1694
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  5 pH
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  1024-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 1694
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  2 l Vizura
  5 pH
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  1124-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1693
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  1224-04-2018

  Før såning
  100 kg NH4-NGylle, kvæg 1693
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  2 l Vizura
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  0 kg PPlaceret
  1324-04-2018

  Før såning
  NH4-NGylle, kvæg 1693
  10 cm Nedfældet, gåsefodskær
  03-05-2018
  Såning
  MajshelsædSåning
  20 kg N74 kg NS 27-4
  Placeret
  10 kg P50 kg Tripelsuperfosfat 20
  Placeret
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1692EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1693EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1694EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvæg MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: 14 dage inden forventet gylleudbringning udtages der en gylleprøve (1692), der indsendes til Eurofins til kemisk analyse, til fastsættelse af gyllemængde. Gylle udbringes af AU, Foulum.
  Ved udbringning udtages 2 gylleprøver en med (1694) og uden tilsat syre (1693), der sendes til analyse. I led 1-4 udbringes gylle med traditionel sortjordsnedfælder og efterfølgende pløjning. Husk at parcellerne skal være målfaste, så de kan genfindes præcis efter pløjning.I led 5-8 sås majsen så gyllen er placeret hhv. 5 cm ved siden af sårækken og mellem rækkerne i 10 cm dybde. I led 9-13 med gyllebånd placeres udsæden ovenpå gåsefodskæret, som således dækker 26 cm bredde lige under udsæden og ikke noget imellem rækkerne. Da der skal en fhv. stor gyllemængde ud, skal udbringningsdybden være så stor at alt gylle dækkes, 10 cm dybde fra bund af skær.

  OBS! Såning skal ske få dage efter gylleudbringning, for at undgå, at gyllen presses op af jorden. Forsøgene sås med Teknologisk Instituts såmaskine og så snart tidspunkt for gylleudbringning kendes, skal Foulums forsøgsfolk kontakte Henrik Junker-Hansen, Koldkærgård, tlf. 7220 3386. Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling. Der sås 10 majsfrø pr. m2 af sorten Ambition svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant af frø.

  Gylleudbringning:
  • I led 1-4 nedfældes ubehandlet gylle med traditionel sortjordsnedfælder og efterfølgende pløjning.
  • I led 5-8 nedfældes gylle med nedfælder tænder
  • I led 9-13 nedfældes gylle med gåsefodsskær
  • I led 5, 6, 9 og 10 nedbringes gylle, der er markforsuret til pH 5
  • I led 6, 8, 10 og 12 tilføres gyllen 2 l Vizura pr. ha OBS! Doseringen af Vizura er pr. ha.
  Startgødning
  • I led 2-13 placeres der 20 kg gødning ved såning
  • I led 3 og 13 placeres 10 kg P ved såning, og i led 4 placeret 30 kg P ved såning.
  UKRUDTSBEKÆMPELSE: Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget skal tilses jævnligt. Hvis forsøget ikke er tilstrækkeligt friholdt for ukrudt skal ekstra ukrudtsbehandling ske. FORSØGET SKAL FRIHOLDES FOR UKRUDT.

  FORSØGSGØDNING: Startgødning leveres af Teknologisk Institut. Gylle og Patenkali skaffes af AU.

  UDSÆD: Udsæd af sorten Ambition leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-04-2018, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Udtages af Foulumgård
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Udtag en repræsentativ jordprøve før husdyrgødning i 0-50 cm dybde. Prøven sendes nedfrosset i en af ugens tre første dage.
  Udtages af Foulumgård.
  OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P02Stadium 14 - 15, Før eftergødskning
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Udføres af Institut for Agroøkologi, AU
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Udføres af Agroøkologi, AU. Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  P03Stadium 83 - 85, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Indsendes af Koldkærgård. Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  Se tekstafsnit PRØVEUDTAGNING
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: I P02 udtages planteprøver på parcelniveau. Planteprøverne udtages jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2).
  Se vejledning for planteprøveudtagning her:
  Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved st. 83-85, når tørstofindholdet er 32 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1 kg af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels. Koldkærgård tørre prøverne og bestemmer tørstof på parcelniveau. Prøverne deles herefter således, at der kan indsendes både LED- OG PARCELPRØVER til Eurofins. Der indsendes parcelprøver á ca 500 g til bestemmelse af kvælstof og fosfor (PLANTEPRØVE til EurofinsAgroTesting). Den resterende mængde samles til ledprøver til NIR analyse (GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting)

  Efter høst afgøres det hvorvidt høstprøverne skal analyseres for kvælstof. Aftale om dette indgåes mellem Peter Sørensen og Rikke Jensen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: GUDP har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialist Rikke Jensen: 7220 3393 eller på mail: rje@teknologisk.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk