Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070771818 Græsudlæg i vintersæd om foråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-08-2018
Fordelingsdato: 11-02-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse muligheden for at udlægge græs i vintersæd om foråret, og at måle om der er et udbyttetab i vintersæden ved at udlægge græs.

BAGGRUND: Efterafgrøder bliver pga. lovkrav stadigt mere almindelige, og mange landmænd har store udfordringer med at så efterafgrøder til tiden. Såning af efterafgrøder før høst af hovedafgrøden kan derfor være et vigtigt redskab til at imødekomme denne udfordring. Her belyses muligheden for at udlægge græs i vintersæd i foråret.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvede. Efterafgrøde af græs og cikorie sås i foråret 2018 i vinterhvede med skiveskærssåmaskine. Forsøget skal anlægges på en mark, hvor der ikke er ukrudtproblemer og hvor ukrudtbekæmpelse har været effektiv i efteråret. Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Efter sidste plantedækkebedømmelse i oktober er forsøget afsluttet. Arealet kan derefter forvaltes frit af landmanden.

ANLÆGSDATA: Efterafgrøder anlægges i bruttoparceller på min. 4 x10 meter. Parcellerne kan tilpasses, så de passer til skiveskærssåmaskine bredde. Ved høst af vinterhvede høstes 15 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 40m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet gødskes efter gødningsplanen for resten af marken.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov i hovedafgrøden.Der må ikke anvendes ukrudtsmidler i forsøget. I tilfælde af ukrudtsproblemer kontaktes Nanna Hellum Kristensen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
102-04-2018

Tidlig forår
Ingen efterafgrøde
202-04-2018

Tidlig forår
8 kg Alm.rajgræsSkiveskær-såning
302-04-2018

Tidlig forår
6 kg Alm.rajgræsSkiveskær-såning
1 kg CikorieSkiveskær-såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Efterafgrøder sås tidligt i foråret med en skiveskærsåmaskine eller tilsvarende.
 • I led 1 udsås ingen efterafgrøde
 • I led 2 udsås 8 kg alm rajgræs pr. ha
 • I led 3 udsås en blanding af 6 kg alm. rajgræs og 1 kg cikorie pr. ha

  Ved tvivl kontakt Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.

  Forsøget skal anlægges, således at der ikke køres med gyllevogne, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.

 • UDSÆD: Efterafgrøde leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P02Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
  Efter høst af vinterhvede
   
  P0315-10-2018
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-08-2018LER analyse rettet til. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk