Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
031081818 Sorter af hvidkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR (2017-2020) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 28-02-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af hvidkløver.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges sammen med 031031818, Sorter af lucerne. Arealet må ikke være kløvertræt. Anlægges på et forsøgsareal, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. I udlægsåret udlægges i vårbyg, grønært/grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt pr. år med udbyttemåling.

ANLÆGSDATA:
 • Parcelfordeling: Randomiseret og værn af hvidkløver omkring hvidkløver.
 • Varighed: Forsøget ligger i udlægsåret + 3 brugsår.
 • Anlægsparcel 1,5 x 18 m (udvejet til 27 m2 såareal).

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hvis der anvendes vårbyg som dæksæd gødskes med moderate mængder kvælstof. Det er vigtigt, at der ikke opstår lejesæd i dæksæden. Ukrudtsbekæmpelsen foretages med max. 1,0 l Figther 480 + olie pr. ha. Bliver hvidkløver udlagt uden dæksæd (den bedste metode), bekæmpes ukrudt ved en tidlig slæt/afpudsning af afgrøden. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved alm. drift, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 007 kg SilvesterHvidkløver
  Stadium 0016 kg MasaiAlm.rajgræs
  2Stadium 007 kg RivendelHvidkløver
  Stadium 0016 kg MasaiAlm.rajgræs
  3Stadium 007 kg BriannaHvidkløver
  Stadium 0016 kg MasaiAlm.rajgræs
  4Stadium 007 kg BobrHvidkløver
  Stadium 0016 kg MasaiAlm.rajgræs
  5Stadium 007 kg DLF TRF-3139Hvidkløver
  Stadium 0016 kg MasaiAlm.rajgræs
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der udlægges uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, max. 50 kg vårbyg pr. ha i helsæd og max. 70 kg vårbyg pr. ha i korn til modenhed. Forsøget sås med småparcelteknik. Sådybde max. 1 cm for hvidkløver. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se afsnit om jordprøve
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0215-05-2018, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S Frandsen
  ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0315-08-2018, Ca. 14 dage efter høst af 1. slæt, hvis det er udlagt uden dæksæd eller ca. 14 dage efter høst af helsæd eller af korn til modenhed.
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
   


  HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  FORSØGSSTEDER: LFE 44 (Tystofte) i et udlægsår og tre brugsår.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk