Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
031061818 Sorter af timothe, slætforsøg UDLÆGSÅR (2017-2020) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 28-02-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af timothe.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSBETINGELSER: I udlægsåret udlægges i vårbyg, grønært/grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 4 slæt pr. år med udbyttemåling og kvalitets bestemmelse.

ANLÆGSDATA:
 • Varighed: Forsøg på Tystofte og i LFE 6 i udlægsåret + 3 brugsår.
 • Anlægsparcel 1,5 x 18 m.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hvis der anvendes vårbyg som dæksæd gødskes med moderate mængder N. Det er vigtigt, at der ikke opstår lejesæd i dæksæden. Efter høst af dæksæd gødskes udlæg som den omgivende mark (husk at tage hensyn til tidligere anvendte mængder kvælstof i husdyrgødning). Ukrudtsbekæmpelse foretages med et egnet middel i græs. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved alm. drift, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 0020 kg Dolina
  2Stadium 0020 kg DLF PPR-9405
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udlægget kan etableres uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, max. 60 kg pr. ha i helsæd og max. 80 kg pr. ha i korn til modenhed eller til grønært/grønbyg. Forsøget skal sås med små parcel teknik evt. med hjælp fra Teknologisk Institut. Sådybde max.1,5 cm. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget. På lerjord tromles også efter såning.

  UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0215-05-2018, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S Frandsen
  ParcelFREMSPIRING GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10 = tæt bestand.
   
  P0315-08-2018, 14 dage efter høst af dæksæd eller ved høst af 1. slæt ved etablering i renbestand
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   


  HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 4 slæt forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  FORSØGSSTEDER: LFE 44 (Tystofte).
  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Udbetales i udlægsåret og efter aftale i de efterfølgende brugsår pr. forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk