Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020081718 Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 1. brugsår Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-07-2018
Fordelingsdato: 26-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af kvælstofgødskning i husdyrgødning for udbytte, kvalitet og kløverandel i blanding Ø22 og Ø42. Desuden ønskes eftervirkningen når kløvergræsmarken omlægges undersøgt.

BAGGRUND: Forsøget er en del af projektet Smartgrass, som undersøger sammenhæng mellem kvælstofgødskning, udbytte og kløverandel i økologiske og konventionelle kløvergræsmarker. I konventionelle forsøg måles udvaskning med sugeceller og i økologiske forsøg måles det som eftervirkning i vårsæd i 2020.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor 020081717 er gennemført korrekt. Der høstes 4 slæt forsøgsmæssigt med græshøster. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgyllen.

Forsøgsbehandlinger 2017-2020:
 • 2017: Udlæg af kløvergræs blanding Ø22 og Ø42.
 • 2018: Gødskning af kløvergræs (gylle til tre slæt). Høst af 4 slæt med græshøster.
 • 2019: Gødskning af kløvergræs (gylle til tre slæt). Høst af 4 slæt med græshøster.
 • 2020: Eftervirkning måles i vårsæd. Høstes med forsøgsmejetærsker

  Gyllen skal i 2018 + 2019 skaffes lokalt. Der kan både anvendes kvæg og svinegylle. Gyllen skal indeholde minimum 3 kg Total-N pr. ton.


 • ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen i de blokke, som i 2017 blev anlagt i faktor 2.
  Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Der må ikke anvendes gylle eller gødning i forsøget, ud over den i planen angivne. Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
  Forsøget er markeret, så det kan genfindes efter pløjning i 2020.
  Anlægsparcel minimum 36 m2. Høstparcel minimum 18 m2.
  Bruttoparcel: Bredde 3,0 m. Nettoparcel: Bredde 1,5m. Den del af parcellerne, som ikke skal høstes, fungerer som værn.
  Varighed 4 år.

  PARCELGRÆNSER: Der etableres ingen parcelgrænser. Arealet uden om nettoparcellen afpudses, når der tages slæt.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerGrundgødskningKun forsøg
  Patentkali, Kun forsøg

  GRUNDBEHANDLING: Det er vigtigt at der ikke mangler kalium og svovl, der grundgødskes i 2018 og 2019 med patentkali på baggrund af jordprøverne efter aftale med Inger Bertelsen, SEGES.

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må kun anvendes den gødning som er anført i forsøgsbehandlingerne i 2018 og 2019. Der tilføres ingen gødning til forsøget i 2020. Der foretages ikke ukrudtsbekæmpelse i forsøget.


  GØDNING: Gylle fra svin eller kvæg skaffes lokalt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2018
  Ved begyndende vækst
  Ingen N
  201-03-2018
  Ca. 14 dage før udbringning
  Total-NGylle 1656
  15-03-2018
  Gylleudbringning
  Forår
  50 kg Total-NGylle 1657
  315-03-2018
  Gylleudbringning
  Forår
  100 kg Total-NGylle 1657
  415-03-2018
  Gylleudbringning
  Forår
  100 kg Total-NGylle 1657
  15-05-2018
  Ca. 14 dage før gylleudbringning
  Total-NGylle 1658
  29-05-2018
  Gylleudbringning
  Efter høst af 1. slæt
  100 kg Total-NGylle 1659
  515-03-2018
  Gylleudbringning
  Forår
  100 kg Total-NGylle 1657
  29-05-2018
  Gylleudbringning
  Efter høst af 1. slæt
  100 kg Total-NGylle 1659
  26-06-2018
  Ca. 14 dage før gylleudbringning
  Total-NGylle 1660
  10-07-2018
  Gylleudbringning
  Efter høst af 2. slæt
  100 kg Total-NGylle 1661
  615-03-2018
  Gylleudbringning
  Forår
  N-modelGylle 1657
  29-05-2018
  Gylleudbringning
  Efter høst af 1. slæt
  N-modelGylle 1659
  10-07-2018
  Gylleudbringning
  Efter høst af 2. slæt
  N-modelGylle 1661


  Faktor 2: Kløvergræsblanding (udlagt i 2017)
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  AKløvergræsblanding Ø22
  Tidlig forår
  Kløvergræsbland.25 kg Blanding nr. 22
  BKløvergræsblanding Ø42
  Tidlig forår
  Kløvergræsbland.25 kg Blanding nr. 42
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1656EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1657EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1658EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1659EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1660EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1661EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlinger 2018 og 2019.
 • Led 1: Ingen gødning
 • Led 2: 50 kg total N i gylle i foråret
 • Led 3: 100 kg total N i gylle i foråret
 • Led 4: 100 kg total N i gylle i foråret + 100 kg total N i gylle efter 1. slæt
 • Led 5: 100 kg total N i gylle i foråret + 100 kg total N i gylle efter 1. slæt + 100 kg total N i gylle efter 2. slæt
 • Led 6: Gødskning med gylle efter N-model, som udvikles gennem projektet
  Gylle udbringes af Teknologisk Institut. Dette koordineres i god tid med Henrik Junker Hansen, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut. Det er vigtigt at der udtages en gylleanalyse ca. 14 dage før udbringning (hhv. 1656 før 1. udbringning, 1658 før 2. udbringning og 1660 før 3. udbringning), så gyllemængden kan tilpasses. Ved udbringning udtages igen en analyse (hhv. 1657 ved 1. udbringning, 1659 ved 2. udbringning og 1661 ved 3. udbringning) af den udbragte kvæg-/svinegylle, og den udbragte mængde registreres. Mængden af gylle der tilstræbes udbragt er angivet under forsøgsbehandlinger for de enkelte led.

  I led 6 fastsættes gyllemængden på baggrund af N-model, som tager udgangspunkt i kløverandelen i det foregående slæt. Til første slæt i 2018 anvendes kløverandelen fra oktober 2017. Oplysninger om gyllemængde til hvert slæt tilsendes af Inger Bertelsen, SEGES.

  For at kunne beregne gyllemængden til led 6, skal Teknologisk Institut straks uploade resultatet af den botaniske analyse og informere Inger Bertelsen om dette. Kvælstofmængden beregnes og Inger Bertelsen udsender information om denne til Teknologisk Institut og forsøgsenheden.

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2018, Ved opstart af forsøg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0-75, Agrolab(plastpose).
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, kg i prøvedybde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-04-2018
  ParcelFOTO digital.
  Udføres af AU. Se tekstafsnit om PARCELFOTO
   
  P0301-05-2018
  ParcelFOTO digital.
  Udføres af AU. Se tekstafsnit om PARCELFOTO
   
  P0428-05-2018, Ved høst af 1. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven sendes til Koldkærgård. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0509-07-2018, Ved høst af 2. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven sendes til Koldkærgård. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0620-08-2018, Ved høst af 3. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven sendes til Koldkærgård. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0708-10-2018, Ved høst af 4. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven sendes til Koldkærgård. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  HØST: Der høstes 4 slæt med græshøster. Datoen for 1. slæt er vejledende og bør tilpasses lokale forhold. Der er planlagt følgende slættidspunkter: 1. slæt: 28/5, 2. slæt: 9/7, 3. slæt 20/8 og 4. slæt 8/10. Arealet bør have en græshøjde på 7-10 cm ved udgangen af oktober måned. Evt. afpudsning efter 1/11 skal forinden afklares med Inger Bertelsen.

  PARCELFOTOS: Fotos i P02 og P03 tages af nettoparcellerne, således at hele parcellen fotograferes. Fotos tages af Rasmus Nyholm Jørgensen rnj@eng.au.dk.

  PLANTEPRØVE: Til bestemmelse af bælgplante andel udtages der planteprøver på følgende måde: I bunken fra Haldruphøsteren udtages minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativ) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Normalt svarer det til ca. 2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. Er afgrødemængden stor, skal der udtages en tilsvarende større prøvemængde end ved en lille mængde. OBS: Vigtigt at prøven ikke mases ned i posen, da den derved ødelægges. Anvend i stedet en større pose. Prøven skal sendes på køl til Koldkærgård, se Instruktion for udtagning af græsprøver

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Innovationsfonden har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  21-03-2018Korrektur RJE
  22-03-2018Planteprøve til KKG var i 3. og 4. slæt sat til at være på parcelniveau. Det skulle have været ledniveau, hvilket nu er ændret. /KTM
  22-03-2018Afsnit om gyllekørsel er blevet udspecificeret med kontaktoplysninger på HJU til koordinering af opgaven/KTM
  03-04-2018Det er tilføjet tørstof, % af råvare til Gylleprøve 1656, da den manglede. EAT er informeret om, at det er analysepakke PDRQ7 -de har modtaget første gylleprøve. Der udsendes ikke nye labels /KTM  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk