Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
031121818 Sorter af rødkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 25-03-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af rødkløver.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg) og LFE 44 (Tystofte): Udlæg + 3 brugsår.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i samme mark som 031181818. Arealet må ikke være kløvertræt. Anlægges på et forsøgsareal, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. I udlægsåret udlægges i vårbyg, grønært/grønbyg eller uden dæksæd. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt pr. år med udbyttemåling.
Forsøget ved LFE 6 bør anlægges på sandjord.

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøget ligger i udlægsåret + 3 brugsår.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Grundbehandlinger
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hvis der anvendes vårbyg som dæksæd, gødskes med moderate mængder kvælstof. Det er vigtigt, at der ikke opstår lejesæd i dæksæden. Ukrudtsbekæmpelsen foretages med max. 1,0 l Figther 480 + olie pr. ha. Bliver rødkløver udlagt uden dæksæd (den bedste metode), bekæmpes ukrudt ved en tidlig slæt/afpudsning af afgrøden. Arealet bør have en afgrødehøjde på 8 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved alm. drift, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 0010 kg CallistoRødkløver
2Stadium 0013 kg TaifunRødkløver
3Stadium 0010 kg SemperinaRødkløver
4Stadium 0013 kg LarusRødkløver
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der udlægges uden dæksæd eller i vårbyg med moderat udsædsmængde, max. 50 kg vårbyg pr. ha i helsæd og max. 70 kg vårbyg pr. ha i korn til modenhed. Forsøget sås med småparcelteknik omkring 1. april. Sådybde max. 1 cm for rødkløver. Forsøgsarealet SKAL være jævnt og tromlet fast inden såning af udlægget.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 18 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut. Tystofte vejer selv ud.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se afsnit om jordprøve
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P0215-05-2018, Maj, ved problemer med fremspiring kontaktes Torben S Frandsen
ParcelFREMSPIRING KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0315-08-2018, Ca. 14 dage efter høst af 1. slæt, hvis det er udlagt uden dæksæd eller ca. 14 dage efter høst af helsæd eller af korn til modenhed.
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelRØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 


HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i udlægsåret. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


Rettelser:
DatoTekst
14-03-2018Korrektur (KAFI)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk