Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
031161618 Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 26-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af timothe.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg) og LFE 44 (Tystoftefonden)

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt i mark til slæt, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. Der høstes 4 slæt pr. år med udbyttemåling for forsøget i LFE 6 og LFE 44. Der må ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Der må ikke anvendes gylle i forsøget.

ANLÆGSDATA:
 • Varighed: Forsøg på Tystofte og i LFE 6 i udlægsåret + 3 brugsår.
 • Anlægsparcel 1,5 x 18 m.

 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 27m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerYaraMila Starter 18-5-11, Kun forsøg900 kg
  NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg600 kg
  NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg400 kg
  NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg200 kg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøget gødes efter følgende plan:
  Ved begyndende vækst: 900 kg YARAMila starter 18-5-11
  Efter 1. slæt: 600 kg NKS 19-0-15-3
  Efter 2. slæt: 400 kg NKS 19-0-15-3
  Efter 3. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3
  På grovsandet jord gødes forsøget ved 150 kg K50 efter sidste slæt. Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Evt. afpudsning efter 1/11 skal forinden afklares med Torben S Frandsen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 0020 kg DolinaTimothe
  2Stadium 0020 kg SummergrazeTimothe
  3Stadium 0020 kg BaronaiseTimothe
  4Stadium 0020 kg PrestoTimothe
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Arealet bør have en græshøjde på ca. 8 cm ved udgangen af oktober måned.

  GØDNING: NPK 19-0-15 og YARAMila starter 18-5-11 leveres af Teknologisk Institut. K50 skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Tidlig forår
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
  Registreres inden der er vækst i afgrøden.
   
  P0201-04-2018, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0322-05-2018, Ved høst af 1. slæt, Gennemføres umiddelbart før beg. skridning
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
  Vækststadium bedømmes for græsser når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  NDF, % i tørstof, total
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0402-07-2018, Ved høst af 2. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0513-08-2018, Ved høst af 3. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  NDF, % i tørstof, total
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
   
  P0615-10-2018, Ved høst af 4. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
  Der registreres plantebestand af afgrøden. Ukrudsarter er ikke en del af plantebestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
   
  ParcelENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
   


  HØST: Dato for slæt er kun vejledende: 1. slæt 22/5, 2. slæt 2/7, 3. slæt 13/8 og 4. slæt 15/10. Der høstes kun 4 slæt årligt i 1., 2. samt 3. brugsår. Slættidspunkterne skal tilpasses de lokale forhold. 1. slæt skal gennemføres umiddelbart før begyndende skridning i målesorten (led 1).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk