Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
031111518 Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 3. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2018
Fordelingsdato: 26-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER:
LFE 2 (AgriNord) og LFE 8 (SAGRO): Udlæg + 2 brugsår.
LFE 6 (Ytteborg) og LFE 44 (Tystofte): Udlæg + 3 brugsår.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en slætmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. Der må ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Der må ikke anvendes gylle i forsøget.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerYaraMila Starter 18-5-11, Kun forsøg900 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg600 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg400 kg
NK 19-0-15 m. S,Mg, Kun forsøg200 kg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøget gødes efter følgende plan:
Ved begyndende vækst: 900 kg YARAMila starter 18-5-11
Efter 1. slæt: 600 kg NKS 19-0-15-3
Efter 2. slæt: 400 kg NKS 19-0-15-3
Efter 3. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3
På grovsandet jord gødes forsøget ved 150 kg K50 efter sidste slæt.
Arealet bør have en græshøjde på 8 cm ved udgangen af oktober måned.
Evt. afpudsning efter 1/11 skal forinden afklares med Torben S Frandsen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Tidlig måleblanding
26 kg Sortsbl. rajgr.8 kg Mathilde
8 kg Karatos
5 kg Kimber
5 kg Betty
2Stadium 00
Tidlig, alm. rajgræs
22 kg Melspring
3Stadium 00
Middeltidlig måleblanding
26 kg Sortsbl. rajgr.8 kg Novello
8 kg Kentaur
5 kg Option
5 kg Arsenal
4Stadium 00
Middeltidlig, rajsvingel
30 kg Perun
5Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg Fabiola
6Stadium 00
Middeltidlig, strandvingel
30 kg Bannock
7Stadium 00
Middeltidlig, hybrid rajgræs
30 kg Dorella
8Stadium 00
Middeltidig, alm. rajgræs
22 kg Mischa
9Stadium 00
Middeltidig, alm. rajgræs
22 kg Cangou
10Stadium 00
Sildig, måleblanding
26 kg Sortsbl. rajgr.8 kg Ambrose
8 kg Polim
5 kg Humbi 1
5 kg Licarta
11Stadium 00
Sildig, alm. rajgræs
22 kg Evocative
12Stadium 00
Sildig, rajsvingel
30 kg Diagram
13Stadium 00
Middeltidlig, alm. rajgræs
22 kg AberWolf
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


GØDNING: NPK 19-0-15 og YARAMila starter 18-5-11 leveres af Teknologisk Institut. K50 skaffes lokalt.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Tidlig forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres inden der er vækst i afgrøden.
 
P0201-04-2018, Forår ved begyndende vækst (dato er vejledende)
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
P0322-05-2018, Ved høst af 1. slæt, Gennemføres umiddelbart før beg. skridning
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
Vækststadium bedømmes for græsser, når mindst 50 % af græsplanterne har nået det pågældende stadium.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
P0402-07-2018, Ved høst af 2. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
P0513-08-2018, Ved høst af 3. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
NDF, % i tørstof, total
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med tommestok fra jord til øverste bladspids. Se tekstafsnit AFGRØDEHØJDE.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P0615-10-2018, Ved høst af 4. slæt
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelRUST % dækning.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 


AFGRØDEHØJDE: Det er vigtigt, at målingen af afgrødehøjden er præcis, da disse målinger skal anvendes til udvikling af slætprognosen.

HØST: Dato for slæt er kun vejledende: 1. slæt 22/5, 2. slæt 2/7, 3. slæt 13/8 og 4. slæt 15/10. Der høstes kun 4 slæt årligt i 1., 2. samt i 3. brugsår. Slættidspunkterne skal tilpasses de lokale forhold. 1. slæt skal gennemføres umiddelbart før begyndende skridning i den middeltidlige sortsblanding (led 3).

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk