Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
031011818 Sorter af roer til foder og bioenergi Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-01-2019
Fordelingsdato: 27-02-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttepotentiale og registrere vækstform samt dyrkningsegenskaber for roer til foder og bioenergi.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den to-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg), LFE 11 (LandboSyd), LFE 44 (Tystofte) og LFE 45 (Nordic Beet Research).

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på sandjord med mulighed for vanding, eller hvor jorden har god vandholdende evne. Optagning skal være mulig inden 15. oktober. Såning skal ske med småparceludstyr fra Tystofte. Forsøget må ikke anlægges på arealer, hvor der er risiko for forekomst af ukrudtsroer eller nematoder.

ANLÆGSDATA: Tystofte udarbejder design for forsøgene. Teknologisk Institut overfører designet til NFTS.
Der sås 4 rækker ved LFE 6, LFE 11 og LFE 44 og 6 rækker ved LFE 45, hvoraf nettoparcellen er de to midterste rækker. Rækkeafstanden er på 50 cm.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 9m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylle, køerBåde mark og forsøg1669
HandelsgødningerSolubor 20,5Kun forsøg1,5 kg
Solubor 20,5Kun forsøg4 kg
Organiske gødningerStaldg. køerBåde mark og forsøg1670
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1669EAT - Eurofins Agro TestingGylle, køerAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
1670EAT - Eurofins Agro TestingStaldg. køerAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

GRUNDBEHANDLING: Hvis der anvendes husdyrgødning indsendes gødningsprøver.
Al trafik med traktorer, dvs. sprøjtning og evt. gødningstilførsel SKAL ske i værnene eller i køresporene mellem nettoparcellerne.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
GØDNING:
Hele forsøget gødes med N, P og K efter Landbrugsstyrelsens norm (kode 280) for foderbede, dvs 190-224 kg N, 41 kg P og 300 kg K pr. ha.
Roernes borforsyning sikres to gange i vækstperioden: 1. gang i st. 13-15 med udsprøjtning af 1,5 kg Solubor DF pr. ha. og 2. gang i st 30 med en udsprøjtning af 4 kg Solubor DF. pr. ha. Se middel databasen for muligheden for blanding med ukrutsmidler.
Desuden tilføres Mg og Mn efter behov.
PLANTEVÆRN:
Ukrudtsbekæmpelse og skadedyrsbekæmpelse foretages efter behov aftalt imellem forsøgsværten og den forsøgsansvarlige. Planteværn foretages i overensstemmelse med ’Vejledning for Planteværn’ fra SEGES. Se afsnit om bladsvampe.
Svampebekæmpelse gennemføres ca. 1/8 og 25/8. Alle forsøgssteder er desuden tilmeldt NBRs varslingssystem for skadedyr og svampeangreb, og den forsøgsansvarlige vil få tilsendt mails med anbefalinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Bergman
2Stadium 00Magnum
3Stadium 00Criollo
4Stadium 00Gerty KWS
5Stadium 00Bangor
6Stadium 00Enermax
7Stadium 00Barents
8Stadium 00Jolina KWS
9Stadium 00Cindy KWS
10Stadium 00Flexness
11Stadium 00Darnella KWS
12Stadium 00Acker
13Stadium 00Vertigo
14Stadium 00Tarmina KWS
15Stadium 00Bardot
16Stadium 00Degas
17Stadium 00Yoda
18Stadium 00Alfred
19Stadium 00Eloquenta KWS
20Stadium 00Farina KWS
21Stadium 00Pierina KWS
22Stadium 01Myrilla KWS
23Stadium 00Geronimo
24Stadium 00MH RR 5416
25Stadium 00Alisha KWS
26Stadium 00Delicante
27Stadium 00Alianka
28Stadium 00Clint
29Stadium 00Gahan
30Stadium 00Hogan
31Stadium 00Olof
32Stadium 00ST248123
33Stadium 00ST248124
34Stadium 00ST248125
35Stadium 00ST248126
36Stadium 008E953
37Stadium 008E954
38Stadium 008E955
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Arealet skal være jævnt, opharvet og pakket/tromlet forud for såning. Tystofte forestår såning ved LFE 6, LFE 11 og LFE 44. Roerne udsås til blivende bestand med en rækkeafstand på 50 cm.
Forsøget sås med ca.110.000 frø pr. ha svarende til 18 - 19 cm mellem frøene. Målet er at der er 90.000 til 100.000 planter pr. ha, svarende til 5 planter pr. løbende meter, igennem forsøgsperioden.

GØDNING: Skaffes lokalt.

UDSÆD: Der anvendes udsæd medbragt fra Tystofte ved såning.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Før anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
BT, 0-25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en repræsentativ prøve med 50 stik i 0-25 cm dybde hen over forsøgsarealet. En prøve på 1-1,5 l sendes i en plastpose til EurofinsAgroTesting.
NEMATODTAL,
P0215-04-2018, 14-21 dage efter såning, Tidlig tælling ved ca. 50 pct. fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND (spirevitalitet) antal i høstparcel.
I nettoparcel. Tidlig tælling (ca. 50%), når der er 2-3 fremspirede planter pr rækkemeter i det beste led. Se tekstafsnit REGISTRERING AF PLANTEBESTAND.
 
P0301-05-2018, Efter fuld fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND antal i høstparcel.
I nettoparcel ved fuld fremspiring. Se tekstafsnit REGISTRERING AF PLANTEBESTAND.
 
P0415-07-2018, Medio juli
ParcelSTOKLØBERE (TIDLIG) antal i parcel.
Tælles i bruttoparcellen. Stokløbere fjernes efter optælling.
 
P05Medio august
ParcelBladdækning pct. %, 0 = ingen dækning, 100 = total dækning.
 
P06Medio september
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
ParcelBEDERUST % dækning.
 
P07Før optagning
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
ParcelBEDERUST % dækning.
 
ParcelSTOKLØBERE antal i parcel.
Bruttoparcel. Stokløbere fjernes efter optælling
 
ParcelFRISK TOP karakter 0-10.
0 = slap og vissen, 10 = Frisk top
 
ParcelTOPSTØRRELSE Karakter 0-10, 0=top ikke synligt, 10=stor top.
1.gent. gåes igennem og den gennemsnitlige topstørrelse findes og sættes til karakter 5. Herefter bedømmes hele forsøget tilsvarende. KUN LFE 6 og 44.
 
P08Stadium 48, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
TOPSKIVEHØJDE mm over jord, Måles på 15 roer/pac. Indberet gns/parc.
Udstyr lånes hos NBR og måles før optagning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE (dirty) kg rod/ knolde.
Se tekstafsnit OPTAGNING:
 
ParcelPARCELUDBYTTE CLEAN kg rod/ knolde.
Måles af Maribo Seed
 
ParcelTØRSTOF % i rod.
Måles af Maribo Seed
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg top.
KUN LFE 6 og 44. Friskvægt af top (kg med 1 decimal) vejes i marken og indberettes som parceludbytte med måleflade.
 
ParcelPRØVE-UDTAGNING .
KUN LFE 6 og 44. 3 kg frisk top emballeres i lufttæt pose. Tørstofbestemmelsen af toppen udføres lokalt.
TØRSTOF, % i top
P09Stadium 48, Efter høst, Registreringer ved MariboHillesHög
ParcelGLATHED karakter 1-4.
 
ParcelGRENETHED karakter 1-9 for sukkerroer.
 
ParcelRODFURE, ENKELTROER karakter 1-9 for sukkerroer, 1=ekstremt dybe furer, 9=ingen furer.
 
ParcelVaskbarhed karakter 1-9, 1=rodfurer fyldt med jord, 9=ingen jord.
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

REGISTRERING AF PLANTEBESTAND: Den første tælling (P02) er et udtryk for de enkelte sorters fremspiringshastighed/vitalitet.
Det er vigtigt, at nettoparcellerne er afsat inden registrering fortages.
Forsøg tilses første gang ca. 14 dage efter såning, med mindre man vurderer, at fremspiringen vil ske hurtigere pga. et meget varmt forår. Man går hurtigt igennem alle gentagelser og danner sig et overblik over forsøget. Er ingen roerplanter kommet op, kan man tjekke en værnerække i nogle få parceller ved at skrabe jorden forsigtig væk og se, om frø er spiret og hvor tæt de er ved at komme op. Den 1. tælling gennemføres, når det bedste forsøgsled har 2-3 fremspirede planter per rækkemeter i høstparcellen. Det er vigtigt, at dette tidspunkt rammes præcis, og det kan være nødvendigt at besøge marken flere gange, inden registrering kan fortages. Det tælles planter i hele høstparcellen.
Ca. 14 dage senere efter fuld fremspring (P03) foretages den endelige plantetælling i hele høstparcellen

OPTAGNING: Tystoftefonden sender sække og høstlabels, som kaldes billetter, til LFE 6 og LFE 11.
Der aftoppes med hånd eller maskine. Dette gøres over topskiven, og der afpudses efterfølgende med hånd ned til topskiven.
Roer skal optages senest 15. oktober. Arbejdet udføres af LFE 6 (Ytteborg) og LFE 11 (Landbosyd). Se også vejledningen, som tilsendes fra Tystofte.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Torben S. Frandsen: 87 40 66 60 / 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk