Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
051031818 Vårrapssorter, A-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-05-2018
Fordelingsdato: 07-03-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige vårrapssorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på dansk sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste. Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vårraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.

  FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg), LFE 20 (NPZ) og LFE 44 (Tystofte).

  ANLÆGSDATA: Forsøget sås med plot in plot teknik.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Som i den omgivende mark eller efter behov. Vær specielt opmærksom på glimmerbøsser og anvend Biscaya OD 240, Mavrik 2F, Avaunt eller Plenum 50 WG til evt. bekæmpelse.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding vårrapsMirakel
  Majong
  Medicus
  Lumen
  2Stadium 00SilverShadow
  3Stadium 00NCH14C047
  4Stadium 00DLE18813S11
  5Stadium 00DLE18814S11
  6Stadium 00NXH2024CL
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der tilstræbes et plantetal på 100 planter/m2. Udsæden leveres udvejet. Sådybde 1-3 cm.
  Forsøget skal sås med special-såmaskine. Der anlægger værn om alle parceller.
  Teknologisk Institut sår forsøget ved Ytteborg.

  UDSÆD: Leveres fra Tystofte /Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 09, Dato for fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 11 - 12
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 51 - 55, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P05Stadium 55 - 75, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=ingen angreb.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % nødmodne planter.
   
  P06Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P07Stadium 85, Før skårlægning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  P08Stadium 85 - 90, Efter skårlægning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP karakter 0-10, 0=ingen angreb, 10=alle pl. har angreb.
   
  P09Stadium 91, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE .
  Der udtages en prøve på ca. 375 g pr. parcel. I alt 1,0 kg. pr. led. Prøverne sendes til Tystofte.
  Se afsnit om PRØVER!
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  HØST: Afgrøden adskilles og skårlægges.
  Koldkærgård adskiller og skårlægger Ytteborgs forsøg.

  PRØVER: Ytteborg, VKST Holeby og NPZ sender parcelprøver til Tystofte, der samler dem til ledprøver og måler renhed, vand og olie.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk